Regnskapsfører pris for et lite AS: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert:  02. september, 2021

Det er vanlig at små aksjeselskaper (AS) i Norge benytter en ekstern regnskapsfører. Å betale for hjelp til regnskapet er for mange er en god investering, da man ikke sitter på spisskompetanse om regnskap selv. Det vil da være en selvfølge å benytte seg av arbeidsdeling slik at man kan bruke tiden sin på det man er best på.

Prisen for regnskapstjenester for et lite AS varierer veldig. Det er en stor fordel å sette seg inn i prisnivåer før man velger. Og hvis du velger en dyrere regnskapsfører er det viktig å vite hva man betaler ekstra for.

Vanlig prisnivå for regnskapstjenester:

RegnskapstjenesterPrisnivå
Etablering:2.000 – 5.000 kr
Timesats:600 – 1.400 kr
Lønnsføring (per ansatt):100 – 300 kr
MVA-oppgave:500 – 1.000 kr
Regnskapsføring (200 bilag):10.000 – 25.000 kr
Regnskapsføring (500 bilag):20.000 – 40.000 kr
Stiftelse av AS:1.500 – 3.000 kr
Stiftelse av ENK:500 – 1.500 kr
Fastpris årsavslutning:4.000 – 8.000 kr

Et regnskap er kort fortalt en oversikt over inntekter og utgifter for bedriften. Disse skal føres i et årsregnskap som skal leveres til staten. Årsregnskapet blir deretter grunnlaget for skattesatsene bedriften skal betale ved årsslutt. Dessverre er derimot ikke regnskapet så enkelt å føre som det kanskje høres ut, og det er strenge retningslinjer som skal følges.

Derfor velger ikke overraskende de fleste bedrifter å enten ansatte en regnskapsfører eller hente inn hjelp eksternt til å føre sitt regnskap. Spørsmålet blir derimot for mange mindre AS når behovet virkelig melder seg, og ikke minst hva en regnskapsfører koster for et lite AS. De fleste har tross alt et strengt budsjett å holde seg til.

I denne artikkelen skal vi utforske nøyaktig hva en regnskapsfører gjør, om en kan gjøre regnskapet selv, og hva en regnskapsfører koster for et lite AS. Vi skal også se nærmere på hvilke faktorer som er viktige å benytte som grunnlag dersom du skal bruke en regnskapsfører til ditt selskap.

Tilbud på regnskapsfører for et lite AS

Uansett om du leter etter prisen på regnskapsfører til AS, eller kanskje ønsker å benytte en med en gang, så er gratis og uforpliktende tilbud behjelpelig. Fyller du inn skjemaet her på siden, så vil du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsførere. Da er det opp til deg selv å velge, og du kan få innsikt i prisen.

Det er ingen enklere måte å få en innsikt i en realistisk pris på regnskapsfører til et lite AS enn gratis og uforpliktende tilbud. Alt du trenger å fylle inn er uansett selskapsform, personlig informasjon, og noen korte kommentarer om nøyaktig hva det er du søker hjelp til med ditt regnskap.

Hva gjør en regnskapsfører?

Som nevnt i innledningen er regnskapet en oversikt over inntekter og utgifter. Det er altså regnskapsføreren som har ansvar for å sette dette opp i et system. I dag bruker alle regnskapsførere et regnskapsprogram for å gjøre dette. Her fører de bilag, MVA-oppgaver, årsregnskap, og til tider lønnskjøring.

Bilag, eller fakturaer og kvitteringer som de oftest er, defineres ganske greit som dokumenter der pris, informasjon om partene og oppdraget, samt dato stadfestes. Dette er rett og slett en oversikt over enhver transaksjon, både inn og ut av bedriften, som skal føres direkte inn i regnskapet.

MVA, eller merverdiavgift, er en avgift som føres på de aller fleste transaksjoner og for de fleste AS i Norge. Satsene varierer noe, men som oftest er det 25%. MVA-oppgavene skal føres i årsregnskap og eget regnskap ved siden av. Dette kalles MVA-regnskapet, og det skal sendes inn til staten.

Noen velger også å sette ut lønnskjøringen til en regnskapsfører. Dette kan tross alt bli ganske komplisert. Skattetrekk, feriepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift, og mer skal føres direkte inn i regnskapet. Er en ansvarlig for et lite AS, så er det naturlig at dette blir mye å sette seg inn i på kort tid.

Den viktigste oppgaven til en regnskapsfører er derimot, slik som de fleste nok forstår, nemlig årsregnskapet. Dette er tross alt samlingen av alt som har foregått rent økonomisk ut og inn av bedriften gjennom hele året. Årsregnskapet er som nevnt viktig for skatt, men også godt for å se om budsjett ble fulgt og en fin mal for investorer å se på.

Kan en gjøre regnskapet selv?

Det naturlige alternativet til å sette ut regnskapet til en ekstern regnskapsfører er selvfølgelig å prøve seg på regnskapet selv. Etter lovens bestemmelser er dette lov. Så lenge det er for sitt eget selskap, og ikke andre aksjeselskap, så kan en helt lovlig gjøre regnskap uansett kvalifikasjoner i Norge.

Som et lite AS som kanskje ikke har ansatte, fører noen få bilag i løpet av måneden, og er under MVA-grensen, så kan muligens dette fungere. Allikevel blir regnskapet fort komplisert og krever mye tid. Oppgavenes vanskelighetsgrad vokser raskt utover gründerens kunnskap, og det brukes raskt mye tid her.

Er en gründer bør først og fremst fokuset være på å gjøre det en er best til og vokse bedriften sin videre. Spesielt for et lite AS er det viktig å bruke så mye tid som mulig på å øke omsetningen. Dersom en investerer for mye tid i å gjøre regnskapet selv, så kan det gå på bekostning av veksten. Da har en tross alt ikke spart noe.

Det anbefales derfor, om ikke med en gang, å i hvert fall skaffe seg en regnskapsfører rimelig raskt. Dessuten løper en jo risikoen å gjøre feil i regnskapet som kan bli kostbare. For eksempel er tvangsmulkten for feil ved MVA ikke veldig behagelige for mindre selskap. Men hva er kostnaden av en regnskapsfører egentlig, og lønner det seg?

Hva koster regnskapsfører?

Prisen på en regnskapsfører er nok det som skremmer aller flest gründere. Ofte hører en om timepriser som er langt over tusenlappen. Når en da kanskje knoter med regnskapet i 5-6 timer bare for å legge inn noen fakturaer og MVA-oppgaver, så er det ikke overraskende at mange er bekymret over kostnaden til en regnskapsfører.

Allikevel er det viktig å bemerke at kostnadene varierer stort med tanke på hva slags arbeid som utføres, hvor erfaren regnskapsfører du velger, og mer. Dessuten bruker ikke en god regnskapsfører i nærheten av like mye tid som deg. Der du bruker kanskje 5 timer på knoting, så kan en god regnskapsfører få unna oppgavene i løpet av 1 time.

En god og fornuftig priset regnskapsfører for et lite AS vil koste rett under 1,000 kr i timen vanligvis. Her avhenger det også litt av hvilken by en opererer i, da en regnskapsfører i Oslo sentrum nok er litt dyrere med tanke på lokasjon. Allikevel er det i dette prissjiktet en bør se for seg at kostnadene vil havne.

Det kan også være lurt å ta høyde for at kostnaden av regnskapsfører vil øke noe dersom en driver et selskap med mer komplekse reguleringer. Et godt eksempel her er et selskap som driver internasjonalt, da dette tross alt krever en noe annen ekspertise. Da har det ikke så mye å si om det har å gjøre med et lite AS eller ei, for kostnaden blir uansett større.

Når lønner det seg å bruke regnskapsfører?

Det er liten tvil om at de aller fleste med et lite AS er nødt til å ta veloverveide avgjørelser for å forsikre seg om at driften er forsvarlig. En er jo tross alt ekstra forsiktig med pengebruken i starten, da det rett og slett ikke er like enkelt å ta finansiell risiko. Det er derfor en bør vurdere om det lønner seg å bruke en regnskapsfører.

Dersom en er under MVA-grensen, ikke har noen ansatte, og bare fører et par fakturaer, så er det muligens best å avvente med å sette en regnskapsfører på saken. En har jo tross alt ikke lyst til at regnskapsføreren skal spise opp halvparten av inntektene. Men når lønner det seg å bruke en regnskapsfører?

Svaret på dette spørsmålet er ikke nødvendigvis veldig enkelt, men det finnes en ganske god mal. Når din tid kan brukes på aktiviteter som tilfører bedriften mer inntekter enn hva regnskapsføreren koster, så bør det ikke være noen tvil om hvordan du bør stille deg til dette.

Poenget er ganske enkelt at en ikke bør bruke tiden på regnskap i et lite AS når en kan vokse bedriften videre og øke omsetningen. Med mindre regnskap er noe du er skikkelig god på, så sparer du neppe noe på å gjøre det selv. Der du slipper å betale et par tusen kroner i måneden, så mister du kanskje flere tusen mer i potensielle inntekter.

Faktorer å vurdere ved valg av regnskapsfører

Det er ganske kort oppsummert lurt å skaffe seg regnskapsfører til et lite AS, så snart det er økonomisk fornuftig. Her er det smart å sette seg ned med et par viktige faktorer som en skal vurdere ved valg av regnskapsfører. Nedenfor har vi gått gjennom erfaring, nærhet, og pris. 

Erfaring

Erfaring er det viktigste du kan se etter i en regnskapsfører. Selv om et lite AS neppe trenger en komplett ekspert eller et stort regnskapsbyrå, så er gode erfaringer viktige for råd og det å få et godt gjennomført årsregnskap. Dessuten kan det gi deg roen om at regnskapet blir tatt vel hånd om, slik at du kan fokusere energien på de oppgavene du trenger å få unna.

Mange historier deles om de som går for de rimeligste alternativene blant de nye regnskapsførerne, men møter på problemer. Nå er det sånn at alle regnskapsførere skal være autoriserte i Norge, men allikevel kan det å velge et helt nytt kort være risikofylt. Selvfølgelig må derimot erfaring sees i samspill med de andre faktorene.

Nærhet

En annen faktor som bør være viktig er nærhet. Med dette menes det at regnskapsføreren helst er i samme by. For et lite AS er det viktig å ha direkte tilgang på regnskapsføreren ved spørsmål. Mange velger i dag virtuelle regnskapsførere, men her er ikke alltid tilgangen like god.

Ved nærhet har en ekstra trygghet dersom spørsmål skulle dukke opp. Det finnes i dag regnskapsførere i alle de store byene, slik at det å finne en regnskapsfører i din by ikke bør være noe problem. Dermed kan du senke skuldrene og konsultere med en pålitelig regnskapsfører i person.

Pris

Som nevnt tidligere er pris nok den mest sensitive faktoren når et lite AS skal velge regnskapsfører. Selv om det ikke bør være den eneste faktoren, så er det klart at dette spiller en viktig rolle. Her er det viktig å huske på at en kan oppgradere enkelt senere, da alt i dag er digitalt og enkelt kan overføres.

Allikevel er ikke alltid høyere pris nødvendigvis indikativ for en bedre kvalitet. En billig regnskapsfører kan også være relativt god. Pris er og vil alltid være en god måte å skille mellom to potensielle valg når alle andre faktorer stiller seg helt like. Spesielt gunstig er dette for et lite AS som nok ikke har så mye kapital.

Slik finner du regnskapsfører for et lite AS

De fleste som eier et lite AS innser raskt at regnskapsoppgavene blir for vanskelig og tar for mye tid. Dermed velger man ganske så raskt å hente inn ekstern hjelp. Denne prosessen kan være noe skremmende, og det er lurt å time den godt.

Det gjør du ved å finne ut av når det er lønnsomt å velge en regnskapsfører. Dette er som oftest når kostnaden av en regnskapsfører er lavere enn inntektene du kunne hentet inn på samme tid du ville brukt på regnskapet. Så sant dette skjer skal du vurdere regnskapsførere basert på blant annet erfaring, nærhet, og pris, før du finner den rette.