Autorisert regnskapsfører: Fullstendig oversikt (oppgaver m.m.)

bilde

MINST BACHELOR: En autorisert regnskapsfører må minst ha en bachelor i økonomi.

Sist oppdatert: 19. september 2023

  For å kunne føre regnskapet for andre bedrifter i Norge trenger man autorisasjon. Det er kun gjennom denne prosessen at en kan kalle seg en autorisert regnskapsførere og dermed ta seg betalt for å utføre regnskapet til andre bedrifter. Uten denne autorisasjonen vil ikke arbeidet være godkjent i henhold til loven.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  I denne artikkelen vil vi gjennomgå hvordan man blir en autorisert regnskapsfører, hva en autorisert regnskapsfører gjør i det daglige, og hvorvidt du som driver en bedrift bør gjøre regnskapet selv eller velge en regnskapsfører med autorisasjon til å gjøre jobben for deg. Les videre for å få innsikt i den viktigste informasjonen om autoriserte regnskapsførere.

  Sammenlign regnskapsførere

  Om du leter etter en autorisert regnskapsfører, så er det gratis og veldig enkelt å få tilbud av disse på denne siden. Det er helt uforpliktende, og dette kan gi deg et raskt innblikk i hvor mange alternativer som befinner seg i ditt område. Dessuten kan du få en rask oversikt over hvor mye en autorisert regnskapsfører vil koste.

  Alt du trenger å gjøre er å fylle ut et skjema, så vil du få tilsendt 3 tilbud fra forskjellige regnskapsførere som er autoriserte av Finanstilsynet. Men hva innebærer egentlig en slik autorisering, og hvorfor er det så viktig, sett bort i fra loven naturligvis, at de har denne autorisasjonen?

  Hvordan blir man autorisert regnskapsfører?

  Det å bli autorisert som regnskapsfører er ingen enkel oppgave, og det totale løpet tar faktisk hele 5 år. Dessuten er det også påkrevd etterutdanning for å beholde autorisasjonen. Først og fremst må en gjennomgå utdanning og praksis for å fylle minimumskravene til å bli regnskapsfører i Norge.

  Utdanning

  Minimumskravet innen utdanning er at du minst tar en bachelor i økonomi og administrasjon. Dessuten skal du her ta spesielle fag slik som skatte- og avgiftsrett, rettslære, og regnskap. For disse fagene må du ha en helt egen fordypning, noe som offisielt annonserer at du går et løp som er rettet mot å bli autorisert regnskapsfører.

  Totalt tar altså kravene til utdanning rundt 3 år om du fullfører din bachelor grad til den normerte tiden. Det er derimot ofte krav til ganske gode karakterer både for jobbmarkedet, da først og fremst praksisplasser, men også Master studier. Dermed er det mange som ender med å ta opp fag, gjerne innen matte.

  Praksis

  Utdanning er derimot ikke nok til å bli en autorisert regnskapsfører, heldigvis for bedrifter som velger å la byråene ta seg av sitt regnskap. Etter ferdig utdanning blir en nemlig påkrevd å ta 2 års praksis. Denne praksisen vil da foregå hos et regnskapsbyrå med autoriserte medarbeidere.

  På denne måten kan den nye praktikanten altså lære av individer som allerede har autorisering. Ønsker du å bli en autorisert regnskapsfører, så er det tross alt ingen bedre måte å lære på enn av folk som allerede har oppnådd denne sertifisering. Så sant dine 2 år er over, så kan du endelig søke om din autorisasjon.

  Autorisering hos Finanstilsynet

  Formelt søker en om å bli autorisert regnskapsfører hos Finanstilsynet. Dette er et offentlig organ som overser all finansiell aktivitet i Norge, og dette inkluderer hvem det er som tilbyr sine tjenester innen regnskap. Deres mål er å kontrollere at for eksempel bedrifter i dette tilfellet får inn en kvalifisert regnskapsfører.

  Så snart utdannings- og jobbkravene er i boks, så sendes det inn en søknad til Finanstilsynet. Denne blir gjerne behandlet raskt, og her skal informasjon slik som utdanning og praksiserfaring naturligvis sendes inn for å bevise hvordan en har prestert. Har en oppfylt de formelle kravene som Finanstilsynet har satt, så får en nesten helt garantert autorisasjonen.

  Hvor mange autoriserte regnskapsførere er det i Norge?

  Siden økonomi og administrasjon er en veldig populær bachelor i Norge, så er det faktisk ikke så veldig vanskelig å starte utdanningen for å bli autorisert regnskapsfører. Her skal en tross alt ta en meget generell og åpen grad, for deretter å fordype deg i emnet. Det er derimot ikke så veldig mange som velger regnskapsveien.

  Det er derimot slik at en tross alt bare skal ta fordypning i et par fag for å gjøre en bachelor om til en potensiell regnskapsjobb. Derfor velger noen denne ruten når de ønsker å endre karriere. Uansett finnes det omtrentlig 15,000 autoriserte regnskapsførere i Norge som har kommet inn i yrket gjennom den ene eller andre veien.

  I Norge finnes det alt fra kjente og store byråer, til individuelle regnskapsførere som tilbyr sine tjenester. Det finnes også autoriserte regnskapsførere som tilbyr sine tjenester over nett. I et marked med vekst, så er de norske regnskapsførerne viktige fordi de lar gründerne tenke på seg selv og deres bedrift sin vekst.

  Hvilke arbeidsoppgaver har en autorisert regnskapsfører?

  For å virkelig kunne sette pris på hva en autorisert regnskapsfører har av ekspertise, så er det viktig å se nærmere på nettopp arbeidsoppgavene de gjør i hverdagen. Nedenfor har vi gått gjennom noen av de aller viktigste arbeidsoppgavene som en autorisert regnskapsfører mest sannsynlig vil utføre under en helt vanlig dag på jobb.

  Levering av årsregnskap

  Årsregnskapet ikke bare en prosess som foregår over et par dager rundt en deadline. Til dette er det altfor mange regnskap som tikker inn hos en autorisert regnskapsfører til at kapasiteten kunne holdt. I stedet jobber en regnskapsfører med årsregnskapet rett og slett året rundt, da det å samle informasjon her er essensielt for å gjøre perioden rundt levering enklere.

  Allikevel er det selve den offisielle levering av årsregnskapet som selvfølgelig fremstår som den viktigste oppgaven, og denne har altså regnskapsfører ansvaret for. Denne årlige oppgaven lar en bedrift se hvordan regnskapet har endt opp, og dermed hvor mye overskudd det skal skattes av eller betales i utbytte eventuelt.

  Bilagsføring

  Et regnskap består av en rekke elementer, der bilagene er det viktigste elementet. Et bilag er på godt norsk en betegnelse som spenner om både fakturaer og kvitteringer. Dette er rett og slett noe så enkelt som et bevis på en transaksjon enten inn av bedriften eller ut av bedrifter. Disse må føres for å bevise hvor pengene har kommet fra, og hvor de har gått hen.

  Føring av bilag på en organisert og forståelig måte er viktig for at regnskapet skal kunne bli godkjent, og dessuten for at tallene i regnskapet skal medføre riktighet. En autorisert regnskapsfører vet dessuten hvilke kontoer som bilag skal føres mot, og garantert forskjellen på det klassiske dilemmaet mellom hva som skal være debet og kreditt.

  MVA-oppgaver

  En annen oppgave som en autorisert regnskapsfører gjerne gjør er å føre MVA. Siden alle bedrifter som har en omsetning på over 50,000kr i året fører MVA, så er det kanskje ikke så overraskende at de fleste bedrifter som benytter regnskapstjenester også lar MVA oppgaven bli behandlet av regnskapsføreren.

  MVA oppgaven er pliktig etter loven å levere 6 ganger i året. Dessuten kan feilrapportering føre til tilleggsskatt. Derfor er dette en viktig oppgave å overlate til en autorisert regnskapsfører, da det tross alt fort kan koste deg mer å føre oppgavene selv enn å stole på en kvalifisert person, dersom du gjør større feil.

  Utbetaling av lønn

  Lønnskjøring er neppe en prosess som en vanligvis assosierer med regnskap. Allikevel er denne prosessen tross alt tett knyttet opp mot regnskapet. Lønn, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift, pensjon, og alle bestemmelsene rundt en ansatt skal her tas høyde for.

  En gjennomsnittlig gründer vil neppe ha ansvaret for alt dette, og siden lønn og tilgodegjørelser skal føres i regnskapet uansett, så er det vanlig å la en autorisert regnskapsfører ta seg av akkurat denne prosessen. Da unngår en feil, og sørger for at alle lover og regler blir overholdt til punkt og prikke.

  Hvorfor er det viktig å ha en autorisert regnskapsfører?

  Det er nettopp ideen om å overholde lovene som først og fremst appellere med en autorisert regnskapsfører. Å kunne holde driften oppe, og ikke minst unngå større bøter, bør være en prioritet for absolutt alle bedrifter. Dersom en leverer feilaktig regnskap, eller ikke leverer et regnskap i det hele tatt, har feil i MVA oppgaven eller lignende, så beløper tvangsmulkt og bøter.

  Det kan fort bli dyrt å ”leke” autorisert regnskapsfører på egenhånd. Dette er tross alt et yrke, og det ligger en ekspertise bak. Allikevel er nok det aller viktigste poenget hverken å unngå at bedriften bryter lovene eller at en skal motta større bøter og reprimander. I stedet er det faktum at du frigjør din tid til å vokse driften det viktigste.

  Kostnader er ofte en bekymring for mindre bedrifter og en stor blokade mot det å velge en autorisert regnskapsfører. Allikevel må en innse at det faktum at en bruker sin tid og ressurser på regnskapet gjør at tiden som burde bli brukt på å vokse bedriften sin svinner bort. Denne tiden er mest sannsynlig verdt en god del mer enn kostnaden av en regnskapsfører.

  Det er rett og slett viktig å ha en autorisert regnskapsfører basert på det faktum at en skal opprettholde de kravene som stilles til levering av regnskap og MVA oppgaver, så vel som å frigi tid til seg selv. Allikevel er ikke det dermed sagt at en ikke bør involveres i sitt regnskap i det hele tatt, da det er en noen ting en kan gjøre selv, og innsikt er meget viktig.

  Kan jeg gjøre regnskapet mitt selv?

  Lovlig sett kan en gjøre regnskapet for sin egen bedrift. En trenger ikke å være autorisert regnskapsfører for å utføre sitt eget regnskap – kun dersom du skal gjøre regnskapet for andre bedrifter og ta deg selv betalt for oppdraget. Dermed kan du altså gjøre regnskapsoppgavene på egenhånd, selv om det som nevnt ovenfor ikke er anbefalt.

  Det som derimot er anbefalt er å spare penger på din bruk av autorisert regnskapsfører. Blant de aller beste tipsene er for eksempel å sortere bilagene dine og gjøre regnskapets elementer så oversiktlige og enkle som overhodet mulig. En autorisert regnskapsfører bør tross alt ikke betales for å sortere bilag etter dato, da dette er en rimelig dyr affære for deg.

  Du bør også sørge for at du gjør en god jobb i letejakten etter en autorisert regnskapsfører, enten dette er første gang du leter, eller om du er misfornøyd med din nåværende leverandør, så kan du nemlig spare mye penger på å investere tid i letejakten. Det betyr ikke at du gjør regnskapet selv, men du bidrar i hvert fall sterkt til prosessen.

  Hvor kan jeg finne en autorisert regnskapsfører?

  Så hvor starter du denne letejakten etter en autorisert regnskapsfører? Mange begynner innad i sin krets, mens andre velger å ty til Google. Førstnevnte gir deg riktignok gode kandidater som du kan stole på at har gjort en god nok jobb til å få en referanse, men det betyr ikke nødvendigvis at de har kjennskap til din bransje, erfaringen du søker, eller har en rimelig pris.

  Det kan lønne seg å øke sine valgmuligheter noe. Et godt råd her innen mange bransjer er å benytte seg av Google for å få en stor oversikt. Om du søker etter autorisert regnskapsfører i din by, så vil du unektelig få opp mange alternativer. Allikevel er realiteten at også mange gode alternativer ikke vil ranke på toppsidene, og at å se gjennom alle krever mye jobb.

  Som nevnt i innledningen er derfor en sammenligningsside ditt beste alternativ til å finne en autorisert regnskapsførere. Her slipper du nemlig å gå gjennom alt det tøffe forarbeidet med å finne den rette kandidaten, og du kan la ekspertene ta seg av rådene. 

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Oppsummering

  En autorisert regnskapsfører har gjennomgått en prosess på minimum 5 år, hvorav 3 år har gått til en bachelor i økonomi og administrasjon, mens 2 år har gått til praksis. Videre har en autorisert regnskapsfører også søkt om denne autorisasjonen hos Finanstilsynet.

  Det er med andre ord en ganske grundig prosess bak, og denne tittelen er altså nødvendig å ha for å lovlig kunne ta seg betalt for å gjøre andre bedrifter sine regnskap. Selv om det er mulig å gjøre regnskapet selv, så lønner det seg kun å gjøre enklere deler av det på egenhånd, mens en lar en autorisert regnskapsfører ta seg av de viktigste oppgavene.

  Ofte stilte spørsmål om autoriserte regnskapsførere

  Meldingsboble
  Hva er en autorisert regnskapsfører?

  En autorisert regnskapsfører er en person som har bestått en kvalifiserende eksamen og har fått autorisasjon fra Finanstilsynet til å utføre regnskapsføringstjenester for bedrifter og enkeltpersoner.

  Meldingsboble
  Hva er fordelen med å ansette en autorisert regnskapsfører?

  Fordelen med å ansette en autorisert regnskapsfører er at du får en person med høy kompetanse og erfaring til å håndtere økonomien din. Autoriserte regnskapsførere er også underlagt strenge regler og etisk standarder, og kan dermed gi deg trygghet og sikkerhet.

  Meldingsboble
  Hva er kravene for å bli en autorisert regnskapsfører?

  For å bli en autorisert regnskapsfører i Norge, må man ha relevant utdanning og erfaring, og bestå en kvalifiserende eksamen. Man må også følge etiske standarder og regler fastsatt av Finanstilsynet.

  Meldingsboble
  Hvordan kan jeg finne en autorisert regnskapsfører?

  Du kan finne en autorisert regnskapsfører ved å sjekke Finanstilsynets register over autoriserte regnskapsførere, eller ved å be om anbefalinger fra andre i bransjen.

  Meldingsboble
  Er det mer kostbart å ansette en autorisert regnskapsfører?

  Det kan være noe dyrere å ansette en autorisert regnskapsfører, men dette er ofte vel verdt prisen på grunn av høyere kvalitet og trygghet. Det er viktig å sjekke priser og tjenester fra flere forskjellige regnskapsførere før man tar en beslutning.

  Meldingsboble
  Hva slags tjenester kan en autorisert regnskapsfører tilby?

  En autorisert regnskapsfører kan tilby en rekke forskjellige tjenester, inkludert regnskapsføring, utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger, økonomisk rådgivning og veiledning, samt håndtering av lønn og fakturering. Det kan også være mulig å få spesialtilpassede tjenester etter behov.