Revisor Oslo: De beste revisorene i 2021

Dersom du holder til i Oslo og trenger revisor er det mange å velge mellom. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe deg med valget. Enten om du trenger revisor eller regnskapsfører i Oslo, kan du gjerne benytte skjemaet til høyre på siden og bli kontaktet med tilbud fra flere aktører. Dersom du er usikker på forskjellen mellom revisor og regnskapsfører, anbefaler vi denne artikkelen.

FÅ 3 TILBUD

KPMG Oslo

Google Icon

Ingen anmeldelser

KPMG sin avdeling i Oslo holder til rett ved Colosseum ved Majorstua. KPMG tilbyr en sparrepartner innen revisjon og andre økonomiske rådgivningstjenester med engasjerte fagpersoner.

 • Stiftet i 1984
 • 1302 ansatte
 • Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
/5
/5
/5

Revisjonssenteret AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisjonssenteret AS ligger mellom Høybråten og Karihaugen i Oslo og er et ambisiøst revisjonsselskap med fokus på revisjon av årsregnskap og ligningsoppgaver, skatt, MVA og mange andre tjenester.

 • Stiftet i 2009
 • 3 ansatte
 • Karihaugveien 89, 1086 Oslo
/5
/5
/5

PKF ReVisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

PKF ReVisjon AS befinner seg på Ryen og tilbyr statsautoriserte revisjonstjenester for bedrifter i Oslo, Akershus og omegn. Denne bedriften hjelper deg med alt innen revisjon.

 • Stiftet i 2001
 • 23 ansatte
 • Sandstuveien 70, 0680 Oslo
/5
/5
/5

AS Revision Oslo

Google Icon

Ingen anmeldelser

AS Revision Oslo har kontorer i Karl Johans gate og er et frittstående revisjonsselskap med konsulenttjenester. AS Revision bistår alt innen næringslivet, foreninger og stiftelser med økonomiske tjenester.

 • 9 ansatte
 • Karl Johans gate 7, 0154 Oslo
/5
/5
/5

Grant Thornton Revisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Grant Thornton Revisjon AS befinner seg midt i sentrum av Oslo og har en rekke revisjonstilbud til sine kunder, blant annet internasjonal revisjon, økonomisk rådgivning og andre, lignende tjenester.

 • Stiftet i 2004
 • 28 ansatte
 • Kirkegata 15, 0153 Oslo
/5
/5
/5

Leo revisjon DA

Google Icon

Ingen anmeldelser

Leo revisjon DA ligger på Bryn i Oslo. Leo revisjon leverer lovpålagt og vedtaksfestet revisjon for samtlige virksomheter og organisasjoner som trenger denne typen tjenester.

 • Stiftet i 2001
 • 2 ansatte
 • Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
/5
/5
/5

BDT Viken Revisjon AS Oslo

Google Icon

Ingen anmeldelser

BDT Viken Revisjon AS sin avdeling i Oslo holder til på Hoff i Skøyen, som statsautorisert revisor hjelper BDT Viken Revisjon privat og offentlig virksomhet med alt innen revisjon.

 • Stiftet i 1999
 • 7 ansatte
 • Hoffsveien 15, 0275 Oslo
/5
/5
/5

Lundes Revisjonskontor DA

Google Icon

Ingen anmeldelser

Lundes Revisjonskontor DA har sine kontorer direkte i sentrum og er en statsautorisert revisor som hovedsakelig hjelper små- og mellomstore bedrifter i Oslo og omegn.

 • Stiftet i 1994
 • 2 ansatte
 • Dronningens Gate 6, 0152 Oslo
/5
/5
/5

Revisorpartnere AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisorpartnere AS har sine kontorer i Brugata i Oslo og et avdelingskontor i Trondheim som hjelper bedrifter med pålitelige og kompetente revisortjenester til faste priser.

 • Stiftet i 1992
 • 3 ansatte
 • Brugata 14, 0186 Oslo
/5
/5
/5

Inter Revisor AS Oslo

Google Icon

Ingen anmeldelser

Inter Revisor AS sin avdeling i Oslo holder til midt i sentrum og tilbyr statsautoriserte revisorer med lang erfaring og høy kompetanse på området revisjon og regnskapsførere.

 • Stiftet i 2005
 • 9 ansatte
 • Rådhusgata 4, 0151 Oslo
/5
/5
/5

For de aller fleste tar det flere år før behovet for revisor blir reelt, men enkelte vokser også raskere enn forventet. Enkelte er på riktig plass til riktig tid, og klarer å fylle et behov i markedet. For disse bedriftene tar det ikke lang tid før revisjonsplikten blir aktuell.

Man må helt klart ha potensialet og drivkraften til å vokse seg stor, som forretningseier i Norge. I tillegg til alle de ulike formene for skatt, moms og andre avgifter, finnes det også krav som koster bedriften stadig mer ettersom den vokser. En av disse kravene er revisjonsplikten.

For mindre firma og startup-firma er ikke revisjonsplikten aktuell. For de som har samlede driftsinntekter over fem millioner kroner derimot, er bruk av revisor påbudt. Revisjonsplikten er også gjeldende om selskapets balansesum er over tjue millioner kroner, eller om gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ti årsverk.

Hva er revisjon?

Den enkleste definisjonen av revisjon er regnskapskontroll, altså å gjennomgå og godkjenne økonomiske forhold i en bedrift. Det finnes en rekke lover og regler som skal følges ved utførelse av regnskap, og disse er enda viktigere å følge om man er revisjonspliktig. Derfor implementere det plikt om at en individuell revisor kontrollerer bedriftens regnskap, etter at man har oversteget grensene nevnt ovenfor.

Staten har satt strenge krav til at revisor ikke skal være relatert til selskapseier på noen som helst måte. Dette betyr at om selskapseier har et familiemedlem som er utdannet revisor, er det ikke tiltatt for disse å samarbeide. Grunnen til at revisor ikke kan ha noen form for tilknytning til selskapseier på privaten, er at revisor uavhengig skal undersøke om årsregnskap og liknende er utført i forhold til gjeldende lover og regler.

Det finnes to typer godkjente norske revisjonstitler. Disse er statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer. Det finnes enkelte forskjeller på kravene som stilles for å kunne bli hver enkelt. Får å bli statsautorisert revisor kreves det en mastergrad i regnskap og revisjon. I tillegg må man ha oppnådd minimum karakteren C i alle andre fag, og man må ha gjennomført tre praksisår.

Kravene for å bli registrert revisor er noe lavere, men fortsatt tilstrekkelig imponerende for ansettelse hos de fleste firma. Her må man ha en bachelorgrad i revisjon og i tillegg ha oppnådd minimum karakteren C i de fire nasjonale revisjonseksamenene. Man må også ha fullført tre praksisår. 

Hvem trenger revisor i Oslo?

Som nevnt tidligere så er det ikke revisjonsplikt for alle nye firma i Norge, men kun de som har overgått visse grenser i forretningsutviklingen. Enkelt sett så har alle selskap med plikt om å levere revidert årsregnskap også revisjonsplikt. De samme grensene for inntekt, omsetning, ansettelse og mer gjelder i begge scenarioer.

Det er verdt å nevne at enkelte bransjer også har revisjonsplikt gjennom særregler. Disse inkluderer blant annet advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Utenom dette, slipper små aksjeselskap normalt å ha revisor. De kan nemlig velge bort revisjon i sitt årsregnskap. Dette gjøres gjennom såkalt fravalg av revisjon.

Aksjeselskaper kan velge bort revisjon så lenge de oppfyller disse kravene: Selskapets driftsinntekter er mindre enn seks millioner kroner, balansesummen er under tjuetre millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er under ti årsverk. Kravene for et enkeltmannsforetak er nokså like, men noe lavere.

Her skal omsetningen ikke overstige fem millioner kroner. Om en av de følgende forutsetningene i tillegg er oppfylt, aktiveres revisjonsplikten: Balansen av eiendeler overstiger tjue millioner, eller gjennomsnittlig antall ansatte overstiger tjue årsverk. Ansettelse av revisor er for de fleste svært dyrt, og grensene for revisjonskrav er derfor satt nokså høyt. Slik kan nye selskaper komme seg på bena finansielt før revisjon blir påbudt.

Kort om forskjell på regnskapsfører og revisor

Her kommer en liten oversikt over de viktigste forskjellene mellom en revisor og en regnskapsfører:

Den første merkverdige forskjellen er det faktum at av en revisor kreves det en mastergrad, mens av en regnskapsfører kreves det kun en bachelorgrad.

Mange eier et firma som er regnskapspliktig men ikke revisjonspliktig. Regnskapsførere kan nemlig også utarbeide bokføring og regnskap, inkludert årsregnskap for andre firma. Dette gjelder vel og merke så lenge man er under grensene for revisjonsplikt.

Revisorens viktigste oppgave er å sikre at regnskapet ikke inkluderer feil og mangler, samt at det følger gjeldende lover og regler.

Autorisert revisor og statsautorisert revisor

En revisor fungerer hovedsakelig som et kontrollorgan for et allerede fullført årsregnskap. Har du revisjonsplikt i firmaet ditt, betyr dette altså at du har plikt til å ansette noen som kan kontrollere regnskapet ditt, uten at de nødvendigvis må modifisere eller utvide regnskapet. Det finnes hovedsakelig to typer revisorer.

Den ene typen er registrert revisor, og den andre er statsautorisert revisor. En statsautorisert revisor er en høyere tittel, som i tillegg er beskyttet og må godkjennes av Finanstilsynet. En betydelig forskjell er at statsautoriserte revisorer kan ta oppdrag for alle typer firma, mens registrerte revisorer kan ta oppdrag for alle firma utenom de som er børsnoterte.

Som vi også har vært innom tidligere, så krever stillingen statsautorisert revisor en mastergrad i regnskap og revisjon, i tillegg til tre hele praksisår. En statsautorisert revisor har altså lengre utdanning, og må fullføre minst to år mer med skole enn en registrert revisor. Er en revisor statsautorisert, kan han/hun sees på som mer spesialisert i sitt felt, sammenliknet med en registrert revisor.

I de fleste tilfeller er hjelp fra statsautoriserte revisorer noe dyrere enn fra registrerte revisorer. Samtidig er det i praksis kun børsnoterte firma som har behov for dem, og deres kunnskap er noe mer omfattende enn hos registrerte revisorer. Dermed er det helt logisk at det eksisterer en prisforskjell mellom dem.

Fordelen med revisor i Oslo

Vi lever i et samfunn som virker å være mye mer tettpakket og kunnskapsrikt enn før, da vi har tilgang til alt og alle på internett. Samtidig er det noe som tapes ved å ikke kommunisere ansikt til ansikt. Dette merkes ikke bare sosialt og på sosiale medier, men også i et forretningsperspektiv.

Stadig flere firma setter pris på og foretrekker fysiske møter over nettbaserte møter. Så lenge to potensielle forretningspartnere har mulighet til å møtes på en bestemt plass, ser de aller fleste dette som fordelaktig.

Unntaket kommer når man bor for langt borte fra hverandre. Som forretningseier i Oslo kan man finne trygghet i at det finnes et mangfold med ulike revisorer, som i de aller fleste tilfeller er glade for å møtes fysisk.

Dette gir både deg som forretningseier og revisor selv en personlig og forretningsmessig trygghet. Etter et fysisk møte med en potensiell revisjonspartner, kan man gjøre seg opp et inntrykk rundt revisors seriøsitet. Det er viktig at man har en god følelse og et godt inntrykk av dem man skal samarbeide med. På denne måten kan man avgjøre hvorvidt revisors forretningsmodell passer egen forretning.

Hvorfor er revisjon så viktig?

Det finnes mange gode grunner for å ansette en revisor. Ikke bare på grunn av at det i enkelte tilfeller kreves av staten, men også slik at firmaeier kan forutse og planlegge sin finansielle fremtid. Revisor skal arbeide uavhengig av alle personlige bånd som skapes med firmaeier, men vedkommende skal også ha en god forståelse av bedriften.

Vil man nå langt som firmaeier i Norge, skal det være god kommunikasjon mellom alle firmaets ledd. Dette inkluderer firmaets eksterne revisor, firmaets regnskapsfører samt firmaets ledelse og eventuelle rådgivere. God kommunikasjon mellom disse kan redusere potensiell finansiell risiko drastisk. Det er også grunnleggende å gjøre så mye som mulig på forhånd, for å gjøre firmaets oppstart så enkel som mulig.

Det er mye lettere å starte et firma i Norge, om man har alle relevante papirer tilgjengelig fra starten av. Her kommer gode finansielle støttespillere inn i bildet. Har man en god revisor samt en god regnskapsfører med på laget fra starten av, vil det bli milevis enklere å kontrollere bedriftens utgifter og inntekter når pengene begynner å strømme inn. Det vil også bli mye enklere å utvikle et budsjett for planlegging av optimal utvikling og vekst i bedriften.

Finn din revisor i Oslo i dag!

I denne artikkelen har vi snakket om fordeler og eventuelle ulemper ved ansettelse av revisor i Oslo. Vi har også drøftet hvorfor det finnes krav om revisor etter at man har overgått visse inntektsgrenser, og hvorfor reglene er som de er. Forhåpentligvis kan denne artikkelen inspirere firmaeiere til å ta kontakt med en eller flere revisorer, og drøfte hvordan de eventuelt kan støtte bedriftens utvikling.

Det finnes en rekke revisorer der ute, alle med deres egne spesialiteter og prisnivåer. Før du velger revisor kan det være en god ide å gjøre litt personlig research. Prøv å få et inntrykk av ting som revisors erfaring, referanser, prisnivå og entusiasme. Prøv også å møte noen revisorer ansikt til ansikt, da dette fort vil gi deg et inntrykk av hvilken revisor som kan assistere deg best.

La oss heller ikke glemme den grunnleggende verdien som revisorer tilbyr. Nemlig det å sikre at alle tall i regnskapet er korrekt, samt at man følger alle gjeldende lover og regler. Selv om en revisor ved første inntrykk kan virke vanskelig å rettferdiggjøre finansielt, er det ingen tvil om at man kan bli spart for penger i de lange løpet. Revisorer sørger tross alt for at man ikke går på en skattesmell.

Er du på utkikk etter en regnskapsfører, så kan du vurdere de beste fra denne artikkelen.