Revisor Fredrikstad: De 10 beste revisorene i 2022

Vi skal i denne artikkelen foreta oss de ulike områdene rundt en revisor, hvorfor vi trenger en og hva som skal til for at vi må benytte en revisor. Vi har også laget en veldig enkel løsning for deg som er på let etter en ny revisor, eller har av andre grunner behov for å ...

FÅ 3 TILBUD

S5-Revisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

S5-Revisjon AS holder til på bryggepromenaden i Fredrikstad, som revisjonsselskap leverer S5-Revisjon en lang rekke tjenester, blant annet lovbestemt revisjon, etablering av firma, årsoppgjør, skattemessig bistand og lignende.

 • Stiftet i 2019
 • 3 ansatte
 • Storgata 5, 1607 Fredrikstad
/5
/5
/5

Kalhagen Revisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Kalhagen Revisjon AS har sine kontorer i sentrum av Fredrikstad, kort tur unna Glemmen kirke og er et revisjonsselskap som tilbyr sine tjenester til små- og mellomstore bedrifter.

 • Stiftet i 2020
 • 4 ansatte
 • Farmanns gate 16, 1607 Fredrikstad
/5
/5
/5

Øst-Revisjon Fredrikstad

Google Icon

Ingen anmeldelser

Øst-Revisjon Fredrikstad oppholder seg på Glommen Brygge og stiller sine revisjonstjenester til disposisjon for alle mulige bedrifter som trenger hjelp og bistand til pliktig revisjonsoppgaver.

 • Stiftet i 2018
 • 7 ansatte
 • Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy
/5
/5
/5

Re-visjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Re-visjon AS har sine kontorer i gågaten i Fredrikstad og leverer alt innen revisjon og økonomisk rådgivning til bedrifter. Med fokus på forståelse av kundenes problemstilling stiller de seg til rådighet.

 • Stiftet i 2014
 • 11 ansatte
 • Nygaardsgata 55, 1607 Fredrikstad
/5
/5
/5

Lervik revisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Lervik revisjon AS har sine kontorer i samme bygg som Astma og Allergiklinikken i Fredrikstad og er spesialisert innen revisjon av årsregnskap. Selskapet leverer også andre revisjonsoppgaver.

 • Stiftet i 1994
 • 3 ansatte
 • Kråkerøyveien 2, 1671 Kråkerøy
/5
/5
/5

Scansør Revisjon Sørvåg

Google Icon

Ingen anmeldelser

Scansør Revisjon Sørvåg sine kontorer ligger ved Tollbodbryggen i Fredrikstad. Denne bedriften leverer revisjonstjenester til klienter både i Østfold, Oslo, men også til Sverige og Danmark.

 • Stiftet i 1998
 • 1 ansatte
 • Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad
/5
/5
/5

Østre Viken Kommunerevisjon IKS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Østre Viken Kommunerevisjon IKS har kontor i samme bygg som Rolvsøy helsestasjon, utenfor Fredrikstad og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold og indre Østfold Kommunervisjon IKS.

 • Stiftet i 2020
 • 27 ansatte
 • Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy
/5
/5
/5

Center Revisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Center Revisjon AS holder til mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Denne bedriften har som mål å levere alt innen revisjonsoppgaver til kunder rundt om i hele landet.

 • Stiftet i 1999
 • 8 ansatte
 • Tuneveien 97, 1712 Grålum
/5
/5
/5

BDO Fredrikstad

Google Icon

Ingen anmeldelser

BDO sin avdeling i Fredrikstad ligger sør for Leie kapell. BDO tar for seg Revisoroppgaver og har i tillegg regnskapsførere, advokater og økonomisk rådgivere til din disposisjon.

 • Stiftet i 2003
 • 29 ansatte
 • Wilbergjordet 2, 1605 Fredrikstad
/5
/5
/5

Plankebyen revisjon V/ Roy Egil Johansen

Google Icon

Ingen anmeldelser

Plankebyen revisjon v/ Roy Egil Johansen fører et enkeltmannsforetak i Fredrikstad og bistår med revisjon og økonomisk rådgivning lokalt.

 • Stiftet i 2017
 • Mosseveien 39, 1610 Fredrikstad
/5
/5
/5

Vi skal i denne artikkelen foreta oss de ulike områdene rundt en revisor, hvorfor vi trenger en og hva som skal til for at vi må benytte en revisor. Vi har også laget en veldig enkel løsning for deg som er på let etter en ny revisor, eller har av andre grunner behov for å snakke med en eller finne en god løsning. Det eneste du må gjøre er å fylle ut skjemaet på høyre side. Da det er gjort, vil regnskapsførertilbud.no gå til innsamling av de mest aktuelle og beste tilbudene på revisorer i Fredrikstad, for deretter å oversende de til deg. På denne måten trenger du ikke ta det første og beste tilbudet, men kan faktisk ta deg tid til å se på tilbud fra flere aktører. Vi har også en artikkel som forklarer forskjellen på en revisor og en regnskapsfører

Norske lover er grundig utført, og veldig mange ting er regulert. Vi har ikke bare moms- og skatteplikt i landet for bedrifter, men vi har også noe som kalles for revisjonsplikt. Hvor raskt en bedrift møter på denne revisjonsplikten varierer stort, og der noen behøver en revisor raskt finnes det bedrifter som kan holde på i lang tid før det oppstår behov for det. 

Plikten til revisjon i seg selv blir som nevnt ikke aktuell før du når en viss størrelse, og det er fastbestemt visse grenser og krav. Skulle din bedrift for eksempel overgå en balansesum på 20 millioner kroner, trer revisjonsplikten i kraft og du er da nødt til å ansette en revisor til å revidere regnskapet til bedriften. Det er ikke uten grunn at ordet ‘plikt’ er inkludert i revisjonsplikt, for du er nemlig pliktig. Det er ulovlig å ikke bruke en revisor dersom kravene utfylles. 

Hva er revisjon?

Veldig mange har nok hørt ordene revisjon eller revidering før. Det er ikke et ord som tilhører økonomien i seg selv, men heller et begrep som brukes om det å; granske, kontrollere eller se igjennom noe. En litt mer folkelig og forståelig variant av revisjon kan derfor være ‘regnskapskontroll’. Dette gjør det umiddelbart litt mer klart hva revisoren gjør i bedriften, den foretar kontroll av regnskapet. Det blir undersøkt om de økonomiske forholdene i bedriften utføres etter lover og regler, samt at regnskapsføringen er utført på den riktige måten. 

Nå som vi vet mer om hva revisoren gjør, blir det enklere å forstå kravene til hvem man kan bruke som revisor. Ikke bare er revisor en beskyttet tittel, med formell utdanning, men det er veldig regulert hvem som har lov til å revidere i en bedrift. Uavhengighet er det absolutt viktigste punktet, og det vil bryte med norsk lov dersom du benytter deg av en revisor med kjennskap til bedriften eller eierne. Vi kan se at det fort ville oppstått uetiske situasjoner, nettopp fordi revisjonsplikten er der for å kontrollere at det ikke foregår ulovlige aktiviteter. Dersom man er på lag med revisoren vil det jo åpne for ting som; skattefusk, hvitvasking eller finansiering av kriminelle organisasjoner. Revisorer fungerer som et av flere viktige kontrollerende organer, for å sikre alles beste interesser. 

Hvem trenger revisor i Fredrikstad?

Forhåpentligvis er det blitt klart hva en revisor har i oppgaver, og hvorfor. Nå skal vi se nærmere på de faktiske kravene som utgjør revisjonsplikten. Selv om det kan være komplisert å forstå alle de økonomiske forholdene rundt en bedrift, er det utviklet klare og tydelige grenser på hva som er grensene for revisjon. Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte bransjer i landet er pålagt revisjon uansett størrelse. Dette er særregler som gjelder for yrker som; Eiendomsmeglere, advokater eller regnskapsførere

Foruten de pålagte bransjene vil mindre bedriftseiere ha tilgang til en rett, skapt for å ikke pålegge store økonomiske byrder tidlig i en bedrifts liv. Denne retten heter fravalg av revisjon. Det er utarbeidet faste grenser for dette, og så lenge du opererer i en bransje som ikke er revisjonspliktig og samtidig går under kravene kan du avstå revisjonsplikten. Kriteriene lyder som følger for aksjeselskap: Det må ikke være driftsinntekter som overgår totale seks millioner kroner, det må ikke være flere enn ti totale årsverk i bedriften og det må være mindre enn 23 millioner kroner i balansesum. 

For enkeltmannsforetak kan man se lignende grenser, men de er noe lavere enn for aksjeselskap: for omsetning gjelder grense på fem millioner kroner, bedriften kan ikke ha flere enn ti årsverk og det kan ikke være eiendeler for mer enn 20 millioner kroner.