Forretningsfører: Komplett guide (sameie, borettslag m.m.)

Sist oppdatert:  02. september, 2021

En forretningsfører er noen som styrer administrasjonen og den regelmessige forretning. Som regel er dette en person som tar hånd om økonomien og regnskapet til et borettslag eller sameie.

Det er vanlig å benytte seg av en forretningsfører i et styre da det er en rekke arbeidsoppgaver tilknyttet dette. Som med alle andre yrker tilbyr forskjellige forretningsførere forskjellige tjenester. De vanligste arbeidsoppgavene til en forretningsfører er å ta hånd om budsjetter, regnskap, fakturering, drift, sørge for at for eksempel renhold og vaktmester er på plass og så videre. 

Hva burde du tenke på når du velger en forretningsfører? 

Det viktigste når du skal ansette en forretningsfører er at du velger en du kan stole på til å gjøre jobben. Derfor er det en god ide å velge en som har lang erfaring og høy kompetanse.

En forretningsfører skal styre et sameie eller borettslag i henhold til loven og sørge for at alt som foregår blir gjort på en ordentlig måte. Dette er en jobb som kan være svært krevende, og derfor er det vanlig å ansette en forretningsfører i tillegg til et valgt styre.

Finn en forretningsfører som tar frister seriøst og som holder god kontroll over alt som skal bli passet på. Det er en god ide å sammenligne forskjellige forretningsførere før du velger hvem du vil samarbeide med. 

Hva kan en forretningsfører hjelpe deg med? 

Du har muligheten til å få en forretningsfører som enten tar seg av alt, eller deler av arbeidet. De som kun velger å gi bort deler av arbeidet velger som regel å la en forretningsfører ta seg av regnskapet. Dette er noe som er veldig vanskelig å gjøre selv da det krever høy kompetanse.

Videre er det også vanlig å dele ut alle oppgaver som er tilknyttet årsregnskapet. Dette er blant annet fakturering, innkreving av penger, budsjettering og betaling av regninger. Du kan også ansette en forretningsfører som styreleder i ditt borettslag eller sameie. Da vil forretningsfører sørge for at alt rundt vedlikehold og økonomi er slik som det skal være.

I tillegg er det også slik at det fra tid til annen vil oppstå konflikter i borettslag eller sameier. Dette kan for eksempel være tilknyttet oppussing eller generelt bråk. Din forretningsfører burde ha juridiske kunnskaper slik at man enkelt kan løse opp i eventuelle tvister ved hjelp av norsk lov. I tillegg kan en forretningsfører gi råd og opplæring til alle som sitter i styre om hva det innebærer. 

Hvorfor benytte seg av en forretningsfører 

I et borettslag eller sameie er det en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Det er også slik at disse arbeidsoppgavene kan bli såpass store at de sluker all fritiden til styrelederen. Dette vil åpenbart variere basert på faktorer som størrelse på borettslag/sameie og hvem som bor der. Det er allikevel slik at selv om man har en styreleder, er det i de fleste tilfeller behov for profesjonell hjelp.

For det første er det i alle sammenhenger der man skal levere et årsregnskap lurt å bruke en regnskapsfører. En regnskapsfører sin viktigste oppgave er å føre årsregnskap. Selv om dette kanskje høres enkelt ut i teorien, er det flere års utdanning og noe som er svært teknisk vanskelig i praksis. Dersom det er noe feil med årsregnskapet kan dette ha negative konsekvenser. Hvis du er interessert i å sammenligne tilbud kan du bruke vår anbudstjeneste helt gratis og finne en forretningsfører. 

Videre er det også slik at drift av et borettslag eller sameie på mange måter er det samme som å være daglig leder i et firma. Det vil alltid dukke opp ting som styrelederen må ta tak i som vedkommende kanskje ikke har nok kunnskap om.

Dette kan for eksempel være rettslige tvister som enkelt kan løses av en forretningsfører, da mange forretningsførere har juridiske kunnskaper. Det kan også være saker som å ansette vaskepersonell eller vaktmester. Det å holde orden på budsjetter, fakturaer og så videre er også noe som kan være vanskelig å gjøre. 

Forretningsfører til sameie eller borettslag

Nå som du vet hva en forretningsfører er og hva arbeidsoppgavene til en forretningsfører er, vet du nå at det er en god ide å ansette en forretningsfører. Det er altså slik at i et hvert sameie eller borettslag har man et valgt styre med en styreleder.

Selv om styret kan gjøre det meste av jobben selv, er det fortsatt flere oppgaver som burde deles ut til en forretningsfører. Det er en rekke årlige oppgaver som må gjøres som for eksempel regnskap, budsjettering og rapportering. Som nevnt er dette oppgaver som krever fagfolk, og en forretningsfører kan hjelpe deg med alt som er nødvendig av arbeid knyttet til regnskapsføring. 

Det er også slik at avtalen du skriver med en forretningsfører som regel er veldig fleksibel. Dette vil si at dersom ditt sameie eller borettslag trenger bistand til andre oppgaver enn regnskap og lignende kan dere lage en skreddersydd avtale.

Det er også en rekke fordeler med å samarbeide med et selskap som tilbyr forretningsførertjenester. Disse inkluderer blant annet rabatterte priser på containere, hjemmesideløsninger, revisjon og mye mer. Du kan enkelt sammenligne tilbud fra forskjellige forretningsførere med vår tjeneste helt gratis. 

Hva er forskjellen på et borettslag og et sameie? 

Et borettslag fungerer på den måten at hver person eier sin del av borettslaget som de bor i. Til den faste eiendommen er det borettslaget som har eiendomsrett. Dette gir blant annet fordeler hos banken.

I et sameie, eller eierseksjonssameie, deler alle som bor der på selve eiendommen. Dette vil si at du eier din egen bolig og har mer kontroll. Det kan for eksempel være vanskeligere å leie ut en leilighet i borettslag enn i et sameie. 

Hva er oppgavene til et styre i et sameie eller borettslag?

Et styre i et borettslag har en rekke forskjellige oppgaver. Som regel velger beboerne i et sameie eller borettslag et styre. Som nevnt tidligere i denne artikkelen kan det ofte være et problem at styreleder, eller noen i styre ikke har kunnskaper om ledelse, regnskaper eller jus.

Dette kan være problematisk fordi det er en rekke av deres oppgaver som krever slik kunnskap. Arbeidsoppgavene er blant annet å lage og overholde budsjett, føre regnskap, vedlikehold, sørge for at regler bli fulgt, lede virksomheten og så videre. Alle disse oppgavene krever at styrelederen og styret har kunnskaper som generelt krever utdanning, og derfor blir en forretningsfører leid inn.

I tillegg til dette skal også styret arrangere blant annet dugnader, brannøvelser, beboermøter, generalforsamling, løse opp i konflikter og så videre. Det er altså en rekke forskjellige arbeidsoppgaver tilknyttet styreverv i et borettslag eller sameie, og da er det greit å gi bort de vanskeligste oppgavene til en fagkyndig. 

Regnskapsfører eller forretningsfører til et sameie eller borettslag? 

En regnskapsfører sine hovedoppgaver er å sørge for at alt rundt økonomien i et selskap er loggført og at alt er slik det skal være. Regnskapsførere pleier også å sende ut lønn og betale regninger. Da en forretningsfører generelt er en godkjent regnskapsfører, er det en del som skiller de to jobbene. Derfor kaller man det en forretningsfører og ikke en regnskapsfører.

Det kreves som nevnt blant annet en del lederkompetanse for å være forretningsfører. Videre er det som oftest slik at man ønsker å skreddersy avtalen man har med forretningsføreren. Dette er fordi alle sameier og borettslag er forskjellige, og har forskjellige behov når det kommer til bistand fra en forretningsfører. Se vanlige priser på en regnskapsfører her.

Hvorfor sammenligne forskjellige forretningsførere? 

Når man skal benytte seg av en tjeneste der man samarbeider tett med noen er det alltid en god ide å sammenligne forskjellige leverandører først. For det første vil man ha mulighet til å få en billigere avtale enn man ellers ville gjort.

Med slike type tjenester er det ofte slik at det er vanskelig med et nøyaktig prisestimat på forhånd. Dersom du benytter deg av vår tjeneste kan du motta 3 forskjellige tilbud helt gratis og uforpliktende. Dette gjør at du kan la forskjellige forretningsførere kjempe om ditt sameie eller borettslag som kunde, istedenfor at det går andre veien. 

I tillegg burde man aldri inngå et samarbeid med noen man ikke kan stole på til å gjøre den jobben som kreves. Når du snakker med forskjellige forretningsførere vil du også ha mulighet til å forme et inntrykk av hvordan de er og hvordan de jobber. Her har alle forskjellige behov når det kommer til blant annet kommunikasjon og oppfølging, og det er derfor lurt å unngå det første og beste alternativet. 

Oppsummering 

En forretningsfører er altså noen som fungerer som en støttespiller for styret i et borettslag eller sameie. En forretningsfører kan benyttes som styreleder i et borettslag eller sameie, eller kun gjøre deler av jobben.

Det er svært vanlig å bruke en forretningsfører til å føre regnskap og styre den økonomiske delen av virksomheten. Selv om en forretningsfører er ganske lik en regnskapsfører, er det flere forskjeller mellom de. En regnskapsfører jobber kun med regnskap og ikke administrative arbeidsoppgaver. 

Når du skal finne en forretningsfører er det viktig at du finner en som dekker dine behov. Derfor er det lurt å sammenligne forskjellige tilbud før du inngår en avtale. Vi i Regnskapsførertilbud samarbeider kun med forretningsførere med lang erfaring og høy kompetanse. Det er også en god ide å ansette en forretningsfører, da det er mye arbeid tilknyttet et styre i et sameie eller borettslag.