Merverdiavgiftsregisteret: Alt du trenger å vite (i 2024)

bilde

SENTRALT I SYSTEMET: Merverdiavgiftsregisteret er en sentral del av det norske skattesystemet.

Sist oppdatert: 29. desember 2023

  Merverdiavgiftsregisteret er en sentral del av det norske skattesystemet og det er relevant for alle næringsdrivende som årlig omsetter for mer enn kr 50,000,-. Det er et register som inneholder informasjon om næringsdrivendes plikt til å betale merverdiavgift, samt informasjon om merverdiavgiftsnummer, virksomhetsinformasjon og eventuelle fritak.

  I denne artikkelen vil vi gi deg alt du trenger å vite om Merverdiavgiftsregisteret, inkludert hva det er, hvem som må registrere seg og hvordan du kan registrere deg.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva er Merverdiavgiftsregisteret?

  Merverdiavgiftsregisteret er et register som er reservert for de bedriftene som er merverdiavgiftspliktige. Alle bedrifter som i løpet av en periode på 12 måneder har omsatt for mer 50,000 kr i MVA-pliktige varer og tjenester må selv registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Når de er registrert, så skal de påføre MVA på alle fremtidige fakturaer.

  I Norge har de aller fleste varer og tjenester en MVA-sats på 25 %. Det finnes derimot unntak fra dette, og her er det selger selv som må passe på reglene. I et eget MVA-regnskap skal dessuten bedriften føre inngående moms mot utgående moms. Resultatet av regnestykke sier noe om bedriften som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal betale staten eller omvendt.

  Kun bedrifter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har rett til å kreve inn MVA. Bedrifter som ikke krever inn MVA har rett til å etterfakturere for dette, dersom de er pålagt å føre MVA på fakturaer. Det er alltid selger sitt ansvar å betale inn MVA, selv om kjøper ikke skulle betale dette.

  Hvem må registrere seg?

  Bedrifter som omsetter med varer eller tjenester og som da overstiger beløpet på kr 50,000,- må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder både norske og utenlandske bedrifter som utfører arbeid i Norge. Hvis bedriften din ikke overstiger beløpsgrensen, kan du velge å registrere deg frivillig.

  Noen bedrifter registrerer seg aldri i Merverdiavgiftsregisteret, da deres tjenester ikke gir rett til dette. Det er uansett enkelt å registrere seg i registeret direkte gjennom skjema i Altinn.

  Hvordan registrere i Merverdiavgiftsregisteret

  Prosessen har blitt svært forenklet og det kan gjennomføres nå med noen enkle klikk. Tidligere måtte du laste opp dokumentasjon for å vise til at grensen på kr 50,000,- var nådd, nå i dag så kan du søke om registrering via Skatteetaten sine sider ved å besvare på spørsmålene i dette skjemaet.

  Før du kan registrere deg, må du ha et organisasjonsnummer og være registrert i Enhetsregisteret. Du må også ha norsk bankkonto. Behandlingstiden til å få godkjent søknaden tar opp til noen dager. I påvente av godkjenningen, så er det verdt å merke seg at du ikke kan sende mva baserte fakturaer.

  Når du registrerer deg, må du oppgi informasjon om bedriften din, som organisasjonsnummer, navn, adresse og kontaktperson. Du må også oppgi informasjon om virksomheten din, som omsetningsbeløp og hvilken type varer eller tjenester du selger.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om Merverdiavgiftsregisteret

  Meldingsboble
  Hva er Merverdiavgiftsregisteret?

  Merverdiavgiftsregisteret er en oversikt over alle bedrifter og organisasjoner som er registrert for merverdiavgift i Norge.

  Meldingsboble
  Hva er formålet med Merverdiavgiftsregisteret?

  Formålet med Merverdiavgiftsregisteret er å sikre at alle bedrifter og organisasjoner som er pliktige til å betale merverdiavgift, gjør det på en korrekt måte.

  Meldingsboble
  Hvem må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret?

  Bedrifter og organisasjoner som har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av 12 måneder, eller som driver næringsvirksomhet på en måte som tilsier at de vil passere denne grensen, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

  Meldingsboble
  Hvordan registrerer man seg i Merverdiavgiftsregisteret?

  For å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret må man fylle ut en registreringsblankett og sende den inn til Skatteetaten. Alternativt kan man registrere seg elektronisk via Altinn.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom Merverdiavgiftsregisteret og Foretaksregisteret?

  Foretaksregisteret er en oversikt over alle registrerte bedrifter og organisasjoner i Norge, mens Merverdiavgiftsregisteret kun omfatter bedrifter og organisasjoner som er registrert for merverdiavgift.

  Meldingsboble
  Kan man melde seg ut av Merverdiavgiftsregisteret?

  Ja, det er mulig å melde seg ut av Merverdiavgiftsregisteret dersom man ikke lenger har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av 12 måneder, eller dersom man ikke lenger driver næringsvirksomhet.