Årsregnskap: Komplett guide for regler og frister m.m. (2024)

bilde

KREVENDE: Årsregnskapet kan være en utfordring for mange bedriftseiere, men heldigvis finnes det hjelp å få.

Sist oppdatert: 29. desember 2023

  Samtlige aksjeselskap, og de fleste enkeltmannsforetak, er pålagt å føre regnskap. Her skal alle transaksjoner som går inn og ut av bedriften føres ned nøye. Internt er det nyttig for å se at en følger budsjettene og for å ha generell kontroll på økonomien. Eksternt er det enda viktigere, da staten ønsker innsyn på bakgrunn av beskatning.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Det er derfor ingen vei utenom det å gjennomføre regnskapet sitt skikkelig. Herunder finner vi en rekke forskjellige prosesser. Fakturering, lønnskjøring, MVA-rapportering, og andre prosesser rettes alle mot den ultimate delen av regnskapet, nemlig årsregnskap. Ditt årsregnskap skal leveres inn en gang i året, og det er dette som fremhever totaliteten i bedriften rent økonomisk.

  Årsregnskapet presenterer blant annet nøkkeltall slik som overskudd eller underskudd, omsetning, og resultat etter skatt. I det hele tatt er ditt årsregnskap et flott styringsverktøy for å gi innsikt i hvordan driften faktisk går. Dette er en viktig oversikt både for nåværende aksjonærer og fremtidige investorer i selskapet.

  Allikevel er det dessverre ikke alle som sitter på kompetansen for å føre et årsregnskap. Dette er tross alt et produkt av innsats gjennom et helt år, og det krever en helt egen ekspertise når bedriften vokser seg stor. I denne artikkelen skal vi gå gjennom helt konkret hva et årsregnskap innebærer, samt noen gode tips for deg som driver en bedrift.

  Tilbud på føring av årsregnskap

  Er du allerede bestemt på at du ikke skal føre årsregnskap selv, så begynner letejakten på en regnskapsfører. Dette er ikke alltid en enkel jakt. Fyller du inn skjemaet her på siden, så blir det derimot noe enklere. Du kan nemlig her motta 3 gratis og uforpliktende tilbud fra regnskapsførere i ditt nærområde.

  Skjemaet krever kun at du fyller inn enkel informasjon slik som selskapsform og området du opererer i. Innen kort tid vil du deretter bli kontaktet med tilbud over e-post. Det er helt opp til deg om du ønsker å godta ett av tilbudene, men uansett gir dette deg en rask oversikt over noen av de forskjellige mulighetene som finnes for hjelp til årsregnskap.

  Dette er et årsregnskap bygget opp av

  Det finnes som nevnt i innledningen flere elementer som sammen bygger opp ditt årsregnskap. Disse fungerer som egne moduler i systemene, og MVA er for eksempel sitt eget regnskap på siden av hovedregnskapet. I ditt årsregnskap bringes derimot alt sammen, slik at en får full oversikt over bedriften. Nedenfor har vi gått gjennom hvilke elementer et årsregnskap er bygget opp av.

  Fakturaer og bilag

  En faktura er noe så enkelt som et dokument som sier noe om en transaksjon mellom to parter. Denne inneholder informasjon om produktet eller tjenesten som ble solgt, kostnaden for dette, når fakturaen ble utsendt, og når fakturaen skal innbetales. Dette gjelder uavhengig om fakturaen relaterer til salg eller kjøp.

  Felles for alle fakturaer er at disse må føres i regnskapet. Vanligvis vil en da enten skanne papirfaktura eller laste opp en digital faktura gjennom PDF for eksempel. Her er det for øvrig viktig at fakturaene er i rekkefølge, og ikke minst at huller i nummerrekkefølgen kan forklares. Merk også at fakturaer skal føres inn på riktig konto i regnskapet.

  Når regnskapsåret er over, og ditt årsregnskap skal innleveres, så inkluderer dette alle fakturaer inn og ut av bedriften. Merk også at diverse bilag her skal være med. Dette inkluderer alle kvitteringer for eksempel. Når en ansatt spiser lunsj i et kundemøte, eller sjekker inn på et hotell i forbindelse med jobbreise, så skal også dette føres gjennom bilag, som til syvende og sist ender i årsregnskapet.

  De fleste regnskapssystemer i dag lar deg føre fakturaer, både for kjøp og salg, direkte inn i systemet. På den måten vil fakturaene også automatisk lastes inn i årsregnskapet, slik at du ikke trenger å gjøre dette på egenhånd. Dermed får du et veldig fint forsprang på ditt årsregnskap gjennom automatiseringen i systemet.

  MVA-oppgaver

  Et annet aspekt som er viktig å huske på ved fakturering er å inkludere MVA på fakturaen. Dersom du har omsatt for over 50,000 kr i løpet av regnskapsåret, så skal du som hovedregel legge til 25 % i merverdiavgift på alle fakturaer. Dette er derimot ikke tilfellet for alle bedrifter, da noen har lavere satser, mens enkelte bedrifter ikke krever inn MVA overhodet.

  Uansett er det viktig å huske på at all MVA som kreves inn skal føres inn i MVA-regnskapet. Dette er et separat regnskap som føres for å kunne levere MVA-oppgaver. Disse oppgavene regner inngående MVA mot utgående MVA, slik at du til syvende og sist ender får betalt tilbake av staten, eller er nødt til å betale staten penger.

  Dette vil synes i ditt årsregnskap, og fører du ikke ditt MVA-regnskap på riktig måte, så vil heller ikke ditt årsregnskap bli riktig. MVA kan for mange nye bedrifter være en hodepine, og spesielt passeringen av omsetning på 50,000 kr bringer opp mange spørsmål. Her er det første faktura som passerer 50,000 kr i omsetning som det skal tilføres MVA på.

  MVA-oppgaver skal leveres inn annenhver måned som hovedregel, selv om du ved lavere omsetning etter hvert kan kreve årlig innlevering. Det er uansett viktig å være obs på regler og frister her, da både tvangsmulkt og bøter kan koste deg dyrt. Staten kan også ved kontroll av årsregnskap og MVA-oppgavene i seg selv oppdage dine feil.

  Lønnskjøring

  Inkludert i ditt årsregnskap er selvfølgelig også lønn og alle de andre elementene som følger med dette. Det er nemlig ikke bare lønningen som skal utbetales, og det kommer en rekke ekstra oppgaver for deg rent administrativt her. Allikevel er det viktig å gjøre ting rett her, da det til syvende og sist havner i ditt årsregnskap som en utgiftspost.

  Lønnskjøring inkluderer i tillegg til den avtale lønnen goder slik som feriepenger, pensjon, og sykepenger. Samtlige av disse utgiftene skal føres ved lønnskjøring. Du er også som arbeidsgiver pliktet til å hente inn skattekortet til den ansatte og trekke den riktige prosenten av deres lønn, for så å betale dette inn til staten.

  Dessuten skal du også betale arbeidsgiveravgift annenhver måned for hver eneste ansatt. Denne avgiften skal selvfølgelig regnskapsføres, og til syvende og sist inkluderer lønnskjøring en rekke elementer i ditt årsregnskapet. Med tanke på de mange arbeidsoppgavene og kompleksiteten, så er det ikke rart at mange velger å sette ut lønnskjøring til en regnskapsfører.

  Slik leverer du årsregnskap

  Når du først skal levere ditt årsregnskap, etter å ha ført de tidligere nevnte elementene gjennom hele regnskapsåret, så har du 2 muligheter. Du kan velge å levere hele ditt årsregnskapet i Altinn selv, eller bruke ditt regnskapssystem til å eksportere all informasjon. Sistnevnte er helt klart det beste valget for de aller fleste bedrifter.

  Det å føre ditt årsregnskap i Altinn på egenhånd er nemlig en prosess som tar veldig lang tid, og selv ikke en regnskapsfører ønsker å gjøre dette. Kontrollerer og eksporterer du ditt årsregnskap til Altinn, så går nemlig prosessen unna mye raskere. Automatisering er en av hovedfordelene ved å benytte et regnskapssystem, og også regnskapsførere benytter seg av dette.

  Ditt regnskapssystem vil mest sannsynlig la deg kjøpe en egen modul ved siden av abonnementet. Det er ikke vanlig at automatisk levering av årsregnskap er inkludert. Allikevel vil denne modulen vanligvis kun koste deg rundt en tusenlapp, slik at den nesten uten unntak vil være verdt det med tanke på automatisering.

  Modulen tar deg gjennom regnskapet steg for steg og lar deg se tallene for ditt årsregnskap. Her er det viktig å huske på at regnskapssystemet aldri garanterer for eksakte tall. Dermed må du se gjennom underveis i modulen for å sikre at regnskapets tall er riktige. Du kan justere disse ved hjelp av fri postering for eksempel.

  Derfor bør du ha et ryddig regnskap

  Et ryddig regnskap er viktig av mange grunner. Den kanskje beste grunnen for å ha et ryddig regnskap er perioden da du skal levere inn ditt årsregnskap. Et uryddig regnskap gjør prosessen utrolig mye vanskeligere. Her må de fleste før eller siden ty til en regnskapsfører, noe som fort blir dyrt om en har tuklet til regnskapet hele året. Da er det billigere å benytte regnskapsfører fra dag 1.

  Dessuten er et ryddig årsregnskap også viktig i møte med staten. Et uryddig regnskap kan tross alt leveres inn, men det er ikke nødvendigvis slik at det blir godkjent. Kanskje finner også staten alvorlige feil som kan få deg i problemer. Har du ført noe feil, der det for eksempel viser seg at du skylder mye i skatt eller MVA, så er det ikke sikkert at likviditeten holder til dette.

  En annen faktor som er viktig å vurdere er at ditt årsregnskap skal fungere som et styringsverktøy. Når bedriften setter sitt budsjett før året, så er det viktig å ha et regnskap som tillater en å følge nettopp dette budsjettet. Dersom en holder sitt regnskap ryddig hver eneste måned, så kan en klart og tydelig se hvor en bør styre bedriften i månedene fremover.

  Sist, men ikke minst, så er det en veldig god grunn å ha et ryddig regnskap for å kunne tiltrekke investorer. Ryddige regnskap viser at en ikke har noe å skjule, og potensielle investorer slipper å støte på overraskelser i bedriften din. Presenterer du nøkkeltall som omsetning og resultat fra et ryddig årsregnskap, så blir du ganske enkelt tatt mer på alvor.

  Bør du gjøre årsregnskap selv?

  Et stort spørsmål mange gründere må stille seg selv er om de skal gjøre sitt eget regnskap. Med dagens automatiserte systemer er det tross alt noe enklere enn det en gang var. Allikevel betyr ikke dette at regnskap er enkelt, og da spesielt ikke om du driver innenfor enkelte bransjer. Å gjøre sitt regnskap selv i starten er ok til inntektene kommer seg opp, men før eller siden bør det settes ut.

  Det er flere grunner til at din bedrift bør benytte en regnskapsfører til ditt årsregnskap. Den kanskje mest åpenbare grunnen er at et regnskap med flere feil til syvende og sist vil koste dyrt. For eksempel er tvangsmulkt og bøter for feil i regnskap eller for sen innlevering rimelig dyrt i Norge, og det er noe en helst vil unngå.

  Dessuten er et kanskje enda viktigere poeng at en bør bruke tiden på det en er god på. Spesielt i et helt nytt selskap, så er det viktig å oppnå rask vekst. Dersom en bruker flere timer på å knote med regnskap, så vil det neppe lønne seg. Da er det bedre å bruke tiden på å jobbe med bedriftens oppgaver, og ikke minst mer økonomisk.

  Dersom du benytter en regnskapsfører til rundt 1,000 kr i timen, som er en helt vanlig pris, så er regnestykket ganske enkelt. Bruker du 3 timer på samme oppgave som regnskapsfører bruker 1 time på, så skal du ikke tjene mer enn 340 kr i timen på bedriftens oppgaver før det lønner seg å sette ut oppdraget med årsregnskap til en regnskapsfører.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Få orden i ditt årsregnskap

  Det er liten tvil om at orden i ditt årsregnskap er viktig for bedriften din. Hele økonomien lener seg tross alt på dette, og det er her du for eksempel kan følge med på om budsjettene dine blir overholdt. Et årsregnskap fungerer som et godt verktøy for styring internt, men eksternt er det selvfølgelig enda viktigere. For eksempel krever staten at du leverer dette hvert eneste år.

  Inkludert i et årsregnskap er en rekke forskjellige elementer som kan virke fryktinngytende, spesielt for nye gründere. Fakturaer, lønnskjøring, og MVA-oppgaver er blant de oppgavene som en skal kunne ha styr på. Samtlige krever en viss forståelse av regnskap, og det er fort gjort å trå feil her. Det er tross alt en grunn til at enkelte går på skole for å lære seg dette.

  Selv om det kan være lurt å spare litt penger i starten, og ikke minst lære seg litt regnskap, så lønner det seg til syvende og sist å sette ut regnskapet. Da er du sikret at regnskapet holder seg ryddig gjennom hele året, og at ditt årsregnskap er presentabelt. Dette er viktig for din egen bedrift, investorer, og kanskje aller viktigst staten.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om årsregnskap

  Meldingsboble
  Hva er et årsregnskap?

  Et årsregnskap er en oppsummering av en bedrifts økonomiske aktiviteter i løpet av et år. Det inkluderer en balanse, en resultatregnskap og en kontantstrømoppstilling.

  Meldingsboble
  Hvem må utarbeide et årsregnskap?

  Alle bedrifter som er registrert i Norge, uavhengig av størrelse og bransje, må utarbeide et årsregnskap og sende det til myndighetene.

  Meldingsboble
  Hva er formålet med et årsregnskap?

  Formålet med et årsregnskap er å gi en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon og resultater i løpet av et år, og å sikre at bedriften overholder lovkravene for regnskapsføring og rapportering.

  Meldingsboble
  Hva skal et årsregnskap inneholde?

  Et årsregnskap skal inneholde en balanse som viser bedriftens eiendeler og gjeld, en resultatregnskap som viser bedriftens inntekter og utgifter, og en kontantstrømoppstilling som viser bedriftens kontantstrømmer.

  Meldingsboble
  Når må et årsregnskap leveres?

  Et årsregnskap må leveres innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret.

  Meldingsboble
  Hva skjer hvis et årsregnskap ikke leveres innen fristen?

  Hvis et årsregnskap ikke leveres innen fristen, kan bedriften få en forsinkelsesavgift og i verste fall bli tvangsoppløst.