Hva er en regnskapsfører? Alt du trenger å vite

bilde

MANGE FORDELER: En regnskapsfører kan spare bedriften mye tid og penger.

Sist oppdatert: 19. september 2023

  Selv om mange velger å ta regnskapet på egne skuldre innenfor for eksempel gründerbedrifter, så er det tross alt mye regler som skal læres her. Tross alt finnes det mange som starter en bedrift og ikke aner hvilke elementer som en gang inngår i jobben til en regnskapsfører.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Som en bedrift er det selvfølgelig mange prosesser en skal tenke på. Enhver bedrift har en viss grad av ledelse, finans, markedsføring og ikke minst regnskap. Alle har en viktig fellesnevner, og det er at det kreves en viss ekspertise for å kunne levere tjenestene innad i denne kategorien. I denne artikkelen vil vi svare det tilsynelatende enkle spørsmålet: hva er en regnskapsfører?

  Hva kan en regnskapsfører hjelpe bedriften med?

  Om du har Googlet dette spørsmålet, eller tatt deg selv i å stille dette spørsmålet, så er du langt i fra alene. Som nevnt finnes det mange gründere som ikke innser de massive arbeidsmengdene regnskap kan by på. Spesielt dersom du er en bedrift som går gjennom mange transaksjoner i løpet av et år, så kan bilagene tårne seg opp.

  Så er det selvfølgelig alt dette snakket om debet og kreditt, så vel som hvilke kontoer som skal føres og lignende. Hva er egentlig en kreditnota, og hvordan tapsføres en faktura i ditt regnskap? Med regnskapsprogrammer på nett har utvilsomt prosessen blitt noe enklere, men er egentlig dette optimalt for deg?

  Sett bort i fra de generelle arbeidsoppgavene som en regnskapsfører utfører, så er hele poenget med en regnskapsfører faktisk å frigjøre tid for deg selv. Som gründer kan det være vanskelig å investere i en tilsynelatende stor utgiftspost, men det er også viktig å se hvilken investering dette er i tid.

  Dessuten er et annet viktig poeng at en regnskapsfører kan spare deg for store summer ved at du ikke gjør store feil i regnskapet ditt. Feil kan føre til problemer med likviditet om noe ikke er ført riktig, og det kan også føre til skattesmeller om regnskap og lignende er ført på feil måte.

  De overordnede oppgavene en regnskapsfører kan hjelpe deg og din bedrift med er å frigjøre tid, samt gi din bedrift ro i den grad at regnskapsoppgavene blir utført på riktig måte. Mer spesifikt er det gjerne fire kategorier av typiske arbeidsoppgaver som en inndeler en regnskapsførers hverdag inn i.

  Typiske arbeidsoppgaver

  Fra utsiden er det fort gjort å tenke at regnskapsførere kun driver med årsregnskap og oppgaver direkte knyttet til dette. Navnet deres lyver til en viss grad, da arbeidsoppgavene kan strekke seg utover dette. Det er for eksempel mange regnskapsførere som mottar nærliggende oppgaver, slik som lønnskjøring.

  Årsregnskap

  Årsregnskap vil derimot nærmest alltid være hovedoppgaven til en regnskapsfører. Stiller du spørsmålet ”hva er en regnskapsfører” tilfeldig på gata, så er sjansen stor for at svaret inneholder denne oppgaven. Det er rett og slett fordi blant annet alle AS i Norge er regnskapspliktige, til tross for at få som driver egen bedrift aner noe om hvordan dette skal føres.

  En regnskapsfører tar seg av hele rapporten og presenterer regnskapet til staten. Det er resultatet her som blir bakgrunn for hvor mye bedriften skal skatte til staten. Et viktig poeng å huske på her er at årsregnskap ikke bare kan være vanskelig å fylle ut, men at det gjerne tar lang tid, og ofte dukker deadlinen opp på det minst gunstige tidspunktet!

  Føring av bilag

  Et bilag er som regel en kvittering eller en faktura. Disse fremviser kostnad eller inntekt, så vel som informasjon om hvem transaksjonen ble ført mellom. For ethvert aksjeselskap skal disse føres med i regnskapet, mens det for enkeltmannsforetak skal minimum bokføres. Førstnevnte kan være tøft når det blir mange bilag og uoversiktlig, men her hjelper regnskapsfører.

  Det skal også føres mot riktige kontoer, og debet og kreditt skal tas høyde for. Så snart en kommer seg utenfor det konseptet å taste inn fakturanavn og sum i nettbanken, så begynner gründere å bli ganske blanke på dette området. Det er derfor det er best å la en regnskapsfører hjelpe til med en slik oppgave.

  MVA oppgaver

  Så snart en bedrift passerer 50,000kr i årlig omsetning, så skal MVA føres på fakturaer. Dette innebærer at et eget MVA regnskap settes opp i bedriften. Her skal altså bedriften føre hvor mye MVA de inndrar fra sine kunder, samt hvor mye MVA de betaler til sine kunder. Sluttsummen avgjør om en får igjen på MVA, eller må innbetale på MVA.

  En regnskapsfører tar seg av føringen av alle transaksjoner, inklusive deres MVA satser. Ut ifra disse satsene settes MVA oppgavene opp, som skal leveres 6 ganger i året. Å ignorere disse, eller å for eksempel ikke føre MVA på fakturaene sine, kan medføre tilleggsskatt og større bøter. Derfor lønner seg å investere i en regnskapsfører.

  Lønnskjøring

  En oppgave mange kanskje ikke ser for seg at en regnskapsfører gjør er å utbetale lønn. Dette er allikevel en ganske så krevende jobb der mye skal på plass. Lønn, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift, pensjon, og mange mindre punkter skal forstås til det fulle spennet av loven her.

  Det er derfor lønnskjøring i mange tilfeller blir sendt til en regnskapsfører, da tross alt lønnen og de tilhørende elementene skal føres i regnskapet også. Da slår man på mange måter to fluer i en smekk. Om du er usikker på hvordan lønn skal utbetales, og begreper som A-melding er helt gresk for deg, så kan bruk av en regnskapsfører være meget aktuelt.

  Hvor mange regnskapsførere finnes det i Norge?

  Regnskapsførere finnes i alle kriker og kroker av dette landet. En kan egentlig enkelt og greit si at disse finnes der bedriftene finnes. Totalt er det rundt 15,000 regnskapsførere på landsbasis, noe som sier alt om hvor populær denne jobben faktisk er. De aller fleste, og muligens også de beste, finnes i de største byene, slik som Oslo.

  Et godt utvalg av regnskapsførere er viktig for å sikre at du velger den aller beste. Nedenfor har vi listet noen av de kriteriene som er viktigst bak valget av en regnskapsfører. Når du har mange å velge mellom, så kan det fort føles ut som en jungel av alternativer, men disse kriteriene lar deg begrense antall valg.

  Kriterier bak valg av regnskapsfører

  Det finnes tross alt en hel del faktorer som gjør at en regnskapsfører regnes som god eller ei. Samtlige kan utføre de tidligere nevnte arbeidsoppgavene, men hvem gjør disse med mest kvalitet, og hvor viktig er egentlig pris når du skal finne din utvalgte regnskapsfører?

  Kjennskap til din bransje

  Det første du bør legge til grunne er simpelthen hvor kjent regnskapsføreren er med din bransje. Ofte starter mange letejakten i vennekretsen sin eller gjennom andre kjente. Selv om en kanskje snubler over en kjempedyktig person, så er realiteten at de kan være dyktige innenfor helt andre bransjer.

  Kjennskap til akkurat din bransje gir en regnskapsfører en stor fordel i føring av regnskapet. Her vet tross alt personen hva de går til, og hvilke reguleringer og komplekse forhold som gjelder for akkurat din bedrift. Dette bør være et kriterium fra din side, da din regnskapsfører da sparer tid, samtidig som de gjør en bedre jobb.

  Erfaring

  Når du søker en person til å hjelpe deg med regnskap, eller hvilken som helst oppgave i bedriften i grunn, så er det liten tvil om at erfaring er viktig i den personen eller det firmaet du velger. For du skal tross alt være helt sikker på at den regnskapsfører du velger gjør jobben raskt og uten potensielle problemer.

  Samtlige autoriserte regnskapsførere, et begrep vi kommer tilbake senere i artikkelen, har en viss erfaring bak seg, slik at en ikke skal bekymre seg for å få helt ferske regnskapsførere naturligvis. Kjennskap til din bransje og erfaring går ofte hånd i hånd som viktige faktorer, men en skal tross alt se opp for prisen også.

  Pris

  Pris er for mange mindre bedrifter den viktigste faktoren, uten tvil. Det er rett og slett fordi en mest sannsynlig ikke har råd til de dyreste alternativene og derfor må luke disse ut umiddelbart. Prisen på en regnskapsføring er først og fremst basert på erfaringen og ekspertisen som personen eller firmaet har, slik at en ofte må inngå et lite kompromiss her.

  Allikevel er det viktigste en skal tenke på i henhold til pris at dersom du selv kunne gjort regnskapet på egenhånd, så skal kostnaden av regnskapsfører være mindre enn de inntektene du vil tjene på å gjøre ditt eget arbeid. Ellers kan du tross alt gjøre tjenestene om du har ekspertisen, men husk også på potensielle inntekter av ulønnet arbeid her og nå. Det beste er nok å finne en regnskapsfører uansett, da kostnaden av feil kan bli stor.

  Regnskapsførerutdannelse

  Du kan være helt sikker på at den regnskapsføreren du velger vil være oppdatert på det akademiske planet. Dette er fordi alle regnskapsførere minimum sitter på en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Mange velger også å gå videre til Master nivå for mer faglig dybde og spesialisering innenfor enkelte felt.

  Underveis i en bachelorgrad må en person som ønsker å bli regnskapsfører ta fordypende fag som skatt, og avgiftslære, rettslære, og naturligvis regnskap. Dessuten tilsier reglene at alle som blir autoriserte regnskapsførere skal etterutdanne seg for å kunne beholde sin autorisasjon. Men hvordan får de den til å begynne med?

  Praksis og autorisasjon

  Etter endt utdanning kan ikke en person med denne bakgrunnen gå rett i jobb som uavhengig regnskapsfører. Det kreves nemlig at man får seg en praksisplass og holder denne jobben i en periode på 2 år. Denne praksisplassen må altså være hos en annen autorisert regnskapsfører, og her skal en lære seg det praktiske fremfor den teoretiske tyngden en allerede har.

  Så snart både utdanningen og praksisen er omme, så har man totalt brukt rundt 5 år på løpet mot autorisasjon. Her skal en søke hos Finanstilsynet, og innen kort tid vil man bli autorisert. For deg som søker etter en regnskapsfører, så er det liten tvil om at denne akademiske tyngden og erfaringen selv for en helt fersk regnskapsfører viser hvor seriøst yrket er.

  Kan jeg gjøre regnskapet på egenhånd?

  Et naturlig spørsmål å stille seg selv i jakten på en regnskapsfører er hvorvidt man kan utføre sitt eget regnskap. Det korte svaret på dette spørsmålet er ja, men det er selvfølgelig under veldig spesifiserte forhold. Disse er det viktig at du setter deg inn i før du bestemmer deg for å sette i gang med regnskapet.

  For det første er den kanskje enkleste regelen at en kun kan gjøre sitt eget regnskap. Du kan ikke tilby å gjøre andre bedrifters regnskap mot honorar med mindre du er autorisert regnskapsfører. Allikevel kan du altså gjøre ditt eget regnskap ”gratis” uten å være autorisert på noen måte.

  Videre er det viktig å se på hvorvidt en har bokføringsplikt og regnskapsplikt. Enkeltmannsforetak som omsetter for under 50,000kr årlig har kun bokføringsplikt, mens alle aksjeselskap har regnskapsplikt. Bokføringsplikt betyr simpelthen at en er pliktig til å føre transaksjoner inn og ut av bedriften, mens regnskapsplikt betyr at en må levere årsregnskap.

  Om du skal være din egen regnskapsfører, så har du med ett mange regler å sette deg inn i. Du kan velge å føre regnskapet i et regneark, eller å kjøpe abonnement hos et regnskapsprogram på nett. Sistnevnte er helt klart anbefalt med mindre du er en proff innen emnet, men begge to vil kreve en hel del hodebry.

  Selv om det er lov å gjøre regnskapet på egenhånd, så lønner det seg nemlig neppe å gjøre det. En regnskapsfører har en lang utdannelse og erfaring av mange grunner, og det er for at ditt regnskap skal være aller best passelig for å bli godkjent og ikke minst tatt for feil under ettersyn. Det finnes meget stor verdi bak en regnskapsfører!

  Verdien bak en regnskapsfører

  Den mest åpenbare verdien bak en regnskapsfører er at regnskapet blir gjort riktig, og du kan unngå forskjellige bøter som utstedes ved misligholdelse. Dessuten vil det mest sannsynlig ligge stor verdi i at du kan gjøre det du er best på. Mange tenker at de kan spare noen tusenlapper på å gjøre regnskapet selv, men realiteten er at de taper flere titusener på å ha feil fokus.

  Om du virkelig har troen på dine egne ferdigheter innenfor bransjen din, så bør ditt fokus være på å levere de aller beste produktene eller tjenestene din bedrift tilbyr. Allikevel er det ikke dermed sagt at du ikke kan spare penger på en regnskapsfører, da du for eksempel kan organisere bilag selv og gjøre jobben enklere for regnskapsfører, samt gjøre et fattet valg som lar pris være avgjørende faktor.

  Spar penger på valg av regnskapsfører

  Selv om det billigste sjeldent er det beste, så kan det være en god ide å forsøke å spare penger på valget av regnskapsfører. Det trenger ikke bety at en velger den dårligste kandidaten, men heller at en gjør godt research når en er på jakt etter disse.

  Som nevnt tidligere i denne artikkelen, så finnes det mange viktige kriterier som bør tas til grunne. Pris er unektelig en av disse, og du kan spare veldig mye akkurat her dersom du gjør en god innsats på research fronten. Men hvordan finner du egentlig frem til de beste regnskapsførerne, og hvordan skal du kunne sammenligne dem?

  Slik finner du den rette

  Det mest naturlige en person gjør er å spørre de han eller hun kjenner personlig. Disse personene stoler vi på, og hvem enn de sier at gjør en god jobb, enten det er for dem eller andre, tar vi nærmest for god fisk. Dette er fordi deres råd er verdt gull, men i denne situasjonen kan det fort bli en forbannelse.

  Den personen som har blitt anbefalt til deg kan være en potensielt fantastisk regnskapsfører. Allikevel er også sjansene store for at de ikke rangerer spesielt høyt på kjennskap til akkurat din bedrift. Dette er en viktig faktor, og den bør ikke tas lett på, selv om selvfølgelig erfaring og pris også er viktige.

  En fin måte å se regnskapsførerens kvalifikasjoner og spesifikke tilbud er å besøke deres nettsider. Siden få individer kjenner til spesifikke regnskapsbyråer, så velger mange å Google. Dessverre gir Google et ganske så skjevt grunnlag av byråer, siden kun de mest populære og de som er best på søkemotoroptimalisering dukker opp her.

  Som et mot alternativ kan en benytte seg av en sammenligningsside, som her på siden. Om du fyller ut skjemaet, så vil du helt gratis bli tilsendt 3 profesjonelle regnskapsførere du kan velge mellom. Dette er enkel måte å få rask oversikt over de beste alternativene som finnes i ditt område, uten å måtte søke i evigheter.

  Sammenlign regnskapsførere

  Valget er derimot ikke tatt før du kun sitter igjen med en enkelt regnskapsfører. Her er det viktig å sette i gang en sammenligning av de alternativene du sitter med. Dette innebærer å rangere regnskapsførerne på dine faktorer først og fremst. Kanskje bør du også sørge for å bringe inn lokasjon som et kriterium her om du selv ikke ønsker å reise langt eller er imot virtuelt regnskap.

  Uansett bør du sette deg ned og skrive opp en liten liste med fordeler og ulemper for hver enkelt regnskapsfører. Gjør godt research på regnskapsførerens nettsider, og søk gjerne opp navnet på de forskjellige regnskapsførerne. Kort og godt er det viktigste her at du legger en god del tid i søket, da dette tross alt er et veldig viktig valg for fremtiden.

  Det aller beste alternativet her vil være å oppsøke de aktuelle regnskapsførerne, og rett og slett se hvordan disse passer deg. De fleste vil tilby en gratis prøvetime, eller muligens rabatterte priser for nye kunder eller gründere. Om du dermed sitter på gjerdet som ny gründer, så kan du prøve deg frem med en regnskapsfører uten for mange forpliktelser.

  Om du ikke liker den første regnskapsføreren, for kjemi kan tross alt være viktig noen ganger, så kan du enkelt og greit gå videre nedover på lista. Denne måten å sammenligne regnskapsførere krever en god del ekstra tid, men om du skal fatte et kvalifisert valg, så er dette en meget effektiv måte å få unnagjort valget på.

  Bytt regnskapsfører om du må

  Det er ikke bare gründere som er på utkikk etter regnskapsfører. Mange etablerte bedrifter, og til og med massive konsern, ser seg om etter hjelp innimellom. Kanskje har regnskapsføreren satt opp prisene og blitt for dyr, eller så har regnskapsfører sviktet med et regnskap, eller rett og slett vært vanskelig å få tak i.

  Uansett hva ditt problem med nåværende regnskapsfører er, så skal du ikke være redd for å bytte regnskapsfører i situasjoner hvor du ikke er fornøyd. Mange tenker at dette er en for krevende oppgave, og kanskje er noen også redde for å få overført sitt regnskap. Det skal en derimot ikke være, da en har full rett til å bytte og få overført regnskapet.

  Dessuten er flytteprosessen utvilsomt verdt det for mange, da en kan spare mye penger og store hodepiner. Kanskje har bedriften din vokst i et rasende tempo, og din regnskapsfører er ikke klar for internasjonal ekspandering? Vel, da bør du seg deg om etter et nytt alternativ. Det finnes mange slike eksempler der ute.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Oppsummering

  En regnskapsfører er en person som er autorisert til å utføre årsregnskap, føre bilag, levere MVA-oppgaver, og utbetale lønn blant annet. For å oppnå denne autorisasjonen skal personen gjennom minimum bachelorgrad og 2 år med praksis i et regnskapsbyrå. Det er med andre ord en omfattende vei til å bli en autorisert regnskapsfører.

  Derfor kan en stole på at det å velge en regnskapsfører til å utføre regnskapet sitt er et godt alternativ. Det er lov å utføre oppgavene på egenhånd, men dette anbefales ikke, da basert på både tidsbruk og kostnader. Allikevel kan det fortsatt være en god ide å organisere bilag for å spare penger, og ikke minst ha et innsyn i regnskapet, selv om en ikke gjør det selv.

  Det finnes mange måter å lokalisere regnskapsførere på, men en sammenligningsside er mest sannsynlig det beste alternativer. Bakgrunnen for dette er at du slipper å søke selv, men uten å gå glipp av de beste alternativene. Med denne artikkelen ferskt i minnet, så vet du bedre hva en regnskapsfører nøyaktig er, og ikke minst hvordan denne personen kan hjelpe din bedrift.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om regnskapsførere

  Meldingsboble
  Hva er en regnskapsfører?

  En regnskapsfører er en person eller et selskap som hjelper bedrifter og enkeltpersoner med å holde orden på økonomien sin. Dette kan omfatte å føre regnskap, utarbeide årsregnskap og skattemeldinger, samt å gi økonomisk rådgivning og veiledning.

  Meldingsboble
  Hvorfor trenger jeg en regnskapsfører?

  En regnskapsfører kan hjelpe deg med å holde oversikt over økonomien din og sikre at du overholder alle relevante lover og regler. De kan også gi verdifull rådgivning og veiledning om hvordan du kan forbedre økonomien din og planlegge for fremtiden.

  Meldingsboble
  Hva er de vanligste tjenestene en regnskapsfører tilbyr?

  Tjenestene som en regnskapsfører kan tilby inkluderer å føre regnskapet ditt, utarbeide årsregnskap og skattemeldinger, håndtere lønn og fakturering, samt gi økonomisk rådgivning og veiledning.

  Meldingsboble
  Hvordan kan en regnskapsfører hjelpe meg med å spare penger?

  En regnskapsfører kan hjelpe deg med å identifisere muligheter for å spare penger, for eksempel ved å identifisere unødvendige utgifter eller ved å optimalisere skatteplanleggingen.