Hva koster forretningsfører til sameie og borettslag?

bilde

FORRETNINGSFØRER: De aller fleste sameier og borettslag vil ha behov for hjelp av en forretningsfører.

Sist oppdatert: 10. november 2023

  Trenger dere ny forretningsfører? Det første spørsmålet de fleste stiller seg er hvor mye det koster for en forretningsfører til sameie og borettslag. Det finnes imidlertid ikke et enkelt og klart svar på dette. Prisen avhenger av mange ulike faktorer, for eksempel hvilke tjenester dere ønsker.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Her går vi gjennom de viktigste punktene, slik at du enklere kan få et overblikk over hva dere trenger og hvilken pris dere kan forvente. Du får også vite hvordan du finner frem til veldig gode priser og tilbud på forretningsførere med høy kompetanse og kunnskap om sameie og borettslag.

  Hva er en forretningsfører til sameie og borettslag?

  Prisen for forretningsfører til sameie og borettslag avhenger av oppgavenes omfang, samt hvor mange enheter det finnes i sameiet eller borettslaget. Forretningsfører er en person som hjelper sameiet eller borettslaget med å ta hånd om regnskapet og økonomien.

  En annen måte å si det på er at forretningsføreren styrer administrasjonen og regnskapet, slik at dere kan føle dere trygge på at alt blir utført på riktig vis. Typiske tjenester og eksempler på oppgaver kan være regnskap, budsjett, drift, pengeinnkreving og fakturering, samt sørge for at sameiet eller borettslaget har vaktmester og renhold. 

  Det kan være en rekke oppgaver som må utføres for at årsregnskapet blir riktig, for eksempel å fakturere og betale regninger. Forretningsføreren kan også tilby verdifull rådgivning om forsikring, bistå juridisk ved konflikter og levere system for vedlikeholdsplanlegging.

  Det er også mulig å finne forretningsførere som kan hjelpe dere med alt fra prosjektledelse ved oppgraderinger til gartnertjenester. Forretningsføreren vil også kunne følge opp reklamasjons- og garantisaker. Dere får dermed stor trygghet og hjelp i hverdagen ved å ansette en dyktig forretningsfører.

  Hvorfor du trenger en forretningsfører til sameie og borettslag

  Du trenger imidlertid ikke ansette en forretningsfører til alt vi har diskutert hittil i artikkelen. Det er fullt mulig å ta deler av ansvaret selv og sette vekk det dere er usikre på. Prisen er høyere jo flere tjenester dere ønsker. Det er imidlertid viktig å påpeke at mange forretningsførere tilbyr forskjellige pakkepriser som er enkle å forholde seg til.

  De aller fleste sameier og borettslag vil ha behov for litt hjelp av en forretningsfører. Å drive et borettslag eller sameie kan på mange måter sammenlignes med å være daglig leder i en bedrift. Det er et stort ansvar, og arbeidet kan være tidkrevende. Det er mye å sette seg inn i for å kunne forvalte driften på en god måte.

  Styreleder kan fort oppleve at fritiden forsvinner med å drive sameiet eller borettslaget. Det kan dessuten oppstå problemer og konflikter om regnskapet ikke håndteres på riktig måte. Det er spesielt viktig å få hjelp med årsregnskapet, ettersom konsekvensene kan være dramatiske om det oppstår feil.

  Hva er forskjellen mellom regnskapsfører og forretningsfører?

  Det er vanlig å skille mellom regnskapsfører og forretningsfører. En forretningsfører er som regel alltid også godkjent som regnskapsfører. Forretningsføreren har imidlertid flere oppgaver enn det en vanlig regnskapsfører har. Det er derfor viktig å skille mellom disse to begrepene. En regnskapsfører vil ikke kunne imøtekomme alle forskjellige behovene til et sameie eller borettslag.

  Hvordan velge forretningsfører for sameie og borettslag

  Ulike sameier og borettslag vil ha forskjellige behov. Forretningsføreren bør derfor ha allsidig kunnskap og god lederkompetanse, slik at disse behovene blir kartlagt og fulgt opp på en god måte. Dersom sameiet eller borettslaget skal samarbeide tett med forretningsføreren, er det viktig at kommunikasjonen er god.

  Det lønner seg derfor å bruke litt tid på å velge forretningsfører. Ikke hopp på første og beste tilbud – det billigste tilbudet er nemlig ikke nødvendigvis det beste tilbudet! Still forretningsføreren mange gode spørsmål for å få innsikt i hvordan han eller hun jobber. Snakk med flere aktører for å sjekke hvem dere har god kjemi med. Dere bør velge en som dere kan stole på og som dere føler dere trygge på.

  Hvordan bytte forretningsfører

  Det kan være en god del penger å spare på å bytte forretningsfører til sameie eller borettslag, særlig om dere ikke er helt fornøyd med den gamle forretningsføreren. Byttet bør skje på en så ordentlig og ryddig måte som mulig for å unngå problemer, konflikter og feil. Sørg for at dere velger en ny forretningsfører som tar ansvar for at skiftet skal skje så knirkefritt som mulig.

  Dersom dere skal bytte forretningsfører, kan dere gjøre det når som helst på året. Dere trenger ikke å vente til årsskiftet. Det kan derimot være smart å bytte forretningsfører ved terminslutt eller månedsslutt. Husk også på at de fleste forretningsførere har oppsigelsestid. Oppsigelsestiden er vanligvis tre måneder.

  Hvordan få en god pris og godt tilbud for forretningsfører

  Vi anbefaler at du benytter en anbudsside for å få en god pris og et godt tilbud for forretningsfører. Det kan være tidkrevende å undersøke ulike alternativer på egenhånd. Du slipper å måtte kontakte ulike aktører, lese deg opp på nett og sammenligne prisene til mange ulike forretningsførere selv.

  Det holder at du sender inn noen få opplysninger om hvem dere er og hvilke tjenester dere ønsker. Deretter vil dere bli kontaktet av forretningsførere som er en god match for dere. Tilbudene er gratis og uforpliktende. Dere står helt fritt til å velge hvem dere vil ha og takke nei til dem som ikke virker aktuelle.

  Det er viktig å følge godt med på hvilke tjenester som er inkludert i de ulike tilbudene. Dere bør ha et så likt sammenligningsgrunnlag som mulig. Dersom den ene forretningsføreren har en svært lav pris i forhold til de andre, så kan det hende at de har inkludert færre tjenester i tilbudet sitt.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva koster en forretningsfører – kort oppsummering

  Det finnes som sagt ikke en fastsatt pris som alle forretningsførere forholder seg til. Kostnaden kan dermed variere fra forretningsfører til forretningsfører. Vi har imidlertid sett nærmere på forskjellige faktorer som virker inn på kostnaden. Kort oppsummert, så avhenger prisen av følgende faktorer:

  • Antall enheter i sameie og borettslag
  • Omfang av tjenester

  Det kan være et stort ansvar å sitte i styret til et sameie eller et borettslag. Det er mange oppgaver som skal på plass fra vedlikehold til økonomi. En forretningsfører kan derfor være verdt investeringen, ettersom dere får frigitt verdifull tid og hjelp med krevende arbeid.

  Få svar på vanlige spørsmål om forretningsfører for sameier og borettslag

  Meldingsboble
  Hva gjør en forretningsfører?

  Forretningsføreren har ansvar for sameiets eller borettslagets økonomi og administrasjon, avhengig av hvilke tjenester dere ønsker. Forretningsføreren kan bistå styret og er ofte den som tar kontakt med beboere, leietakere, leverandører og andre interessenter.

  Meldingsboble
  Hvorfor trenger et sameie eller borettslag en forretningsfører?

  Sameier og borettslag har ofte behov for hjelp til å håndtere den daglige administrasjonen og økonomien. Styrene i sameier og borettslag har ofte ikke den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å håndtere dette profesjonelt. Forretningsføreren sikrer at sameiet eller borettslaget drives på en effektiv og forutsigbar måte. Dette frigjør også verdifull tid for styremedlemmene.

  Meldingsboble
  Hva koster det å ha en forretningsfører?

  Det er ikke noen faste priser som gjelder for absolutt alle forretningsførere. Det er imidlertid vanlig å betale et fast månedlig beløp, basert på hvor mange boenheter det er i sameiet eller borettslaget. Det er viktig å sette opp en skriftlig avtale med forretningsføreren der alle priser, vilkår og betingelser er klart definert. På den måten slipper man overraskelser når fakturaen kommer.

  Meldingsboble
  Hva bør vi tenke på når vi skal velge forretningsfører?

  Det er viktig at dere tar dere tid til å finne en forretningsfører som dere kommuniserer bra med og som dere stoler på. I tillegg bør dere vurdere forretningsførerens kompetanse og erfaring, slik at dere er sikre på at de kan håndtere jobben på en profesjonell måte. Dere bør også sette dere godt inn i hvilke tjenester forretningsføreren tilbyr og hva disse koster.

  Meldingsboble
  Hva slags type oppgaver tar en forretningsfører vanligvis på seg?

  Forretningsføreren kan ha et bredt spekter av oppgaver, alt etter hvilke tjenester dere ønsker. De kan for eksempel håndtere den daglige administrasjonen, fakturering og innkreving av leie, holde møter, utarbeide budsjett, drive oppfølging av vedlikeholdsarbeid og lignende.

  Meldingsboble
  Hvor lenge bør avtalen med forretningsføreren vare?

  Det er vanligvis ingen faste regler for hvor lenge avtalen med forretningsføreren bør vare. Vi anbefaler imidlertid at dere tar dere god tid til å velge, slik at dere slipper å bytte. Et langvarig, godt samarbeid bidrar til stabilitet og trygghet.