Revisor VS Regnskapsfører: Komplett guide (plikter m.m.)

bilde

LOVPÅLAGTE OPPGAVER: Det kan være lett å blande sammen regnskapsfører og revisor, men det er likevel en stor forskjell på oppgavene de utfører.

Sist oppdatert: 15. november 2023

  Regnskapet er et viktig styringsverktøy, som også er lovpålagt for de fleste bedrifter. Revisor og regnskapsfører utfører begge oppgaver som knytter seg til en bedrifts regnskap. Det er nødvendig å skille mellom disse to funksjonene.

  Regnskapsfører utarbeider en bedrifts regnskap. Regnskapet skal tilfredsstille gjeldende regelverk for regnskapsplikt, samt bedriftens behov for økonimiske sammenstillinger.”

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Det er forståelig at mange blander begrepene regnskapsfører og revisor. Disse to funksjonene er nært relaterte. Begge er godkjente av Finanstilsynet, og utfører lovpålagte oppgaver i forbindelse med en bedrifts regnskap. En revisor er likevel noe helt annet enn en regnskapsfører.

  En revisor foretar en kontroll (revisjon) av regnskapet. Revisjon av en statsautorisert revisor er påbudt for mange bedrifter. Plikt om revisjon gjelder ikke for mindre bedrifter.

  Det finnes mange forskjeller mellom disse to, fra hva de jobber med, og ikke minst til hvor de jobber. Dersom du driver en bedrift og er regnskapspliktig og revisjonspliktig, så kan det være nyttig å ha en god oversikt over akkurat hvem det er du egentlig setter til å gjøre hvilke oppgaver i din bedrift.

  Vi skal derfor i denne gjennomgå forskjellen på revisor og regnskapsfører. Først og fremst skal vi definere de to og hvilke oppgaver de har, før vi går inn på en nærmere sammenligning. Selv om de to begge driver med regnskap, så vil du kanskje bli overrasket over hvor forskjellige de faktisk er.

  Finn regnskapsfører gratis og uforpliktende

  Dersom du driver en bedrift, selv en som ikke er revisjonspliktig, så kan det lønne seg å benytte en regnskapsfører. Det er derimot ikke enkelt å finne en i den jungelen av alternativer som finnes i markedet i dag. Fyller du ut skjemaet på vår side, så vil du derimot gratis og uforpliktende motta 3 passende tilbud på regnskapsførere.

  Prosessen er altså helt gratis og uforpliktende, og den tar deg kun noen få minutter på det meste. Vi er en objektiv part, og vårt mål er å sette deg i kontakt med en regnskapsfører som passer din bedrift og bransje. Du velger og vraker mellom de 3 tilbudene, og hvem du velger er helt opp til deg alene selvfølgelig.

  Hva er en regnskapsfører?

  En regnskapsfører er i et nøtteskall en person som er glad i tallknusing. Regnskapsføreren må være autorisert, noe som medfører en noe langtekkelig og tøff prosess over en periode på minimum 3 år. For å bli autorisert må en nemlig gjennomgå både utdanning og praksis hos et regnskapsbyrå.

  Først og fremst skal en gjennom en Bachelor i økonomi og administrasjon. Her må en ta opp ekstra fag innenfor for eksempel skatter og avgifter, samt selvfølgelig regnskap. Etter endt utdanning bærer det videre til 2 års praksis hos et regnskapskontor som har autorisasjon, slik at en kan lære seg hvordan regnskap utføres profesjonelt og i praksis.

  Så snart perioden på 5 år er over og kravene er oppfylt, så skal en søke om autorisasjon hos Finanstilsynet. Når denne er på plass har en lov til å altså gjennomføre regnskapet til andre bedrifter mot betaling. Merk at en uansett kan gjøre sitt eget regnskap uten autorisasjon, men der stopper altså grensa.

  En regnskapsfører tar seg av det å føre regnskapet og holde orden i bilag, dokumenter, fakturaer, MVA-oppgaver, og potensielt også lønnskjøringen til bedriften. Alle oppgaver som er relatert til økonomien i en virksomhet faller inn under regnskapsfører sine ansvarsområder. Nedenfor har vi gått gjennom noen av oppgavene en regnskapsfører har.

  Hvilke oppgaver gjør en regnskapsfører?

  For å forstå hva en regnskapsfører er, så er det aller best å gjennomgå hvilke oppgaver han eller hun møter på i hverdagen. Vi har nedenfor gått gjennom oppgaver slik som årsregnskap, bilagsføring, MVA-oppgaver, og lønnskjøring, slik at du kan få en bedre innsikt i hva regnskapsføreren gjør på jobben.

  Årsregnskap

  Årsregnskapet er unektelig det viktigste for et regnskap hos en bedrift. Dette er resultatet for året som var, og det er fra overskudd her en blir skattebelagt blant annet. Staten godkjenner kun regnskap som følger spesifikke retningslinjer, og det er derfor naturlig for en bedrift å sette en regnskapsfører til dette som minimum.

  Et årsregnskap inneholder alle inntekter og utgifter i et regnskapsår, satt opp i en systematisk oversikt. Dette leveres da gjerne direkte gjennom et regnskapsprogram fra regnskapsfører. Enkelte velger også å føre regnskapet selv, for så å ha en regnskapsfører kun til å se over og sørge for å rette opp i feil.

  Bilagsføring

  Et bilag er kanskje for folk flest kjent som en faktura eller en kvittering. På et bilag får en informasjon om beløp, kjøps- eller salgsdato, kjøper og selgers informasjon, samt skatter og avgifter på kjøpet. Ikke minst bør bilaget fremstille hvilket produkt eller hvilken tjeneste som også ble kjøpt.

  Bilagsføring inn i regnskapet er viktig, og dette kan en regnskapsfører hjelpe til med. Det kan fort ta lang tid dersom du behandler en rekke transaksjoner, og for å kunne fullt ut fokusere på det en er best til, så velger mange å sette ut denne arbeidsoppgaven til en regnskapsfører.

  MVA-oppgaver

  MVA er en avgift som legges til på de fleste norske tjenester og produkter som selges. Hos folk flest er det bedre kjent som moms, og forkortelsen står forøvrig for merverdiavgift. Alle bedrifter i Norge skal føre et MVA-regnskap ved siden av sitt ordinære regnskap, og MVA-oppgaver tilsendes staten normalt annenhver måned.

  Det en har mottatt i MVA fra salg, samt det en har betalt i MVA på kjøp stilles så opp mot hverandre. Til syvende og sist betaler en enten inn MVA til staten, eller så mottar en penger tilbake fra staten for MVA. Dette er et viktig regnskap å føre, og en regnskapsfører kan hjelpe deg med disse oppgavene og innsendingen av dem.

  Lønnskjøring

  Lønninger handler om langt mer enn en transaksjon i nettbanken fra bedriftskonto til den ansattes konto. Her skal skatt trekkes, feriepenger regnes med, pensjon innbetales og om selskapet opererer med egen bil skal bilforsikring settes opp, arbeidsgiveravgift sendes inn til staten, og mye mer. Alt skal dessuten føres inn i regnskapet.

  Lønnskjøring er kanskje ikke det første en tenker på at en regnskapsfører gjør, men det er nært relatert til regnskapet. Derfor er det helt naturlig at en regnskapsfører tar seg av oppgaver relatert til lønnskjøring. Det er en krevende prosess, så mange velger å overlate denne oppgaven til de profesjonelle.

  Hva er en revisor?

  Når regnskapet er levert inn av regnskapsfører, så har de aller fleste mindre bedrifter gjort sin jobb. For mindre bedrifter er skaden rent skattemessig mindre dersom fravik eksisterer, eller om lover og regler ikke følges til punkt og prikke, og dessuten har ikke staten ressurser nok til å undersøke alle bedrifter i Norge i sømmene.

  Det betyr ikke at en nødvendigvis slipper en smekk på fingrene, men staten bryr seg rett og slett mer om å sette ressurser på større bedrifter. Derfor er norske bedrifter kun revisjonspliktige ved signifikant omsetning. For et aksjeselskap skal omsetningen være over 6 millioner kroner, mens et enkeltpersonforetak gjerne må over 5 millioner kroner.

  Å være revisjonspliktig betyr at en må hyre inn en revisor. Dette er rett og slett en uavhengig person fra utsiden av firmaet som ser igjennom regnskapet for å kontrollere at det står i stil med alle lover og regler i Norge. Ofte kaller en bare en revisor for et regnskapspoliti, da det i praksis er dette revisorene er.

  Det er i Norge to forskjellige typer revisorer. Den ene er statsautorisert revisor og den andre er registrert revisor. Førstnevnte har Master i regnskap og revisjon, mens sistnevnte kun har Bachelor i fagområdene. Begge må uansett ha 3 års praksis for å kunne motta sine titler.

  Hvilke oppgaver gjør en revisor?

  I likhet med en regnskapsfører, så er den beste måten å forstå seg på hva en revisor gjør å se nærmere på hans eller hennes arbeidsoppgaver. Her er ikke arbeidsoppgavene like spredt i bredden som en regnskapsfører, og det er først og fremst to arbeidsoppgaver som alle revisorer jobber med i det daglige.

  Kontroll av regnskap

  Den tidligere nevnte kontrollen av regnskapet, eller revisjonen som den kalles, er revisorens hovedoppgave. Revisoren fører altså ikke regnskap på noe tidspunkt, men han eller hun kommer inn og sjekker det regnskapet som bedriften har levert. Det er uavhengig av om bedriften har utført regnskapet internt eller hyret inn et byrå.

  Kontrollen er siktet inn på å avdekke eventuelle feil for å sikre at staten får riktig innbetalt skatt. En revisor har plikt til å oppgi dersom bedriften ikke følger lover og regler, der for eksempel regnskapet kan ha ført noe feil som gir en stor skattefordel.

  Bistand og rådgivning

  En trenger derimot ikke å vente til årsregnskapet skal leveres før en ber om revisjon. Det er mulig å kontakte en revisor og be om bistand og rådgivning for hvordan regnskapet skal føres etter lover og regler. For spesielt kompliserte situasjoner kan for eksempel ikke regnskapsførerens kunnskap være tilstrekkelig.

  Ved å kontakte en revisor for bistand og rådgivning før innlevering av årsregnskapet, så kan en spare seg for mye hodebry. Spesielt relevant er dette dersom en gjør regnskapet innad i eget firma og dermed ikke har et så bredt spenn av ekspertise å hente fra.

  Revisor vs Regnskapsfører

  Dersom en skal sammenligne revisor vs regnskapsfører på enklest mulig måte, så kan en si at en regnskapsfører utfører oppgaven, mens revisoren godkjenner den. Revisoren er på mange måter hakket mer kunnskapsrik om hvordan lovene og reglene skal følges, mens regnskapsføreren først og fremst fører bilag og oppgaver.

  Det er også verdt å merke seg at majoriteten av revisorer besitter en Mastergrad, mens regnskapsførere oftere kun har en Bachelor. Regnskap er dessuten noe en potensielt sett kan gjøre på egenhånd, mens revisjonen må utføres av en ekstern person. En kan heller ikke kjenne personen, slik at han eller hun må være uavhengig.

  Alle aksjeselskaper i Norge er regnskapspliktige, men som nevnt tidligere er kun de som passerer 6 millioner i omsetning også revisjonspliktige. Dermed er en ganske stor forskjell mellom regnskapsførere og revisorer at bedrifter flest simpelthen bare møter på førstnevnte i sin hverdag.

  Du kan være egen regnskapsfører men ikke revisor

  Som nevnt kan du altså potensielt sett føre ditt eget regnskap. Dette er ikke anbefalt, da du tross alt bør bruke tiden på det du er best på, men det er altså mulig. Det er ikke tilfellet for revisjon, da dette må utføres av en uavhengig person. Dette skal være en person som ikke har noen annen tilknytning til selskapet enn selve revisjonen.

  Dersom du altså er en statsautorisert revisor, så kan du ikke utføre revisjon på ditt eget selskap. I henhold til Norges lover kan du alltid utføre eget regnskap, uansett situasjonen, men revisjon er en mye strengere disiplin som både krever utdanning og praksis, samt at en er uavhengig.

  Det er derfor slik at du får et valg mellom å investere i en regnskapsfører eller å gjøre jobben selv, mens det i tilfellet med revisor er påtvunget at du betaler for en profesjonell aktør. Igjen er dette altså for at staten skal kunne være sikker på at ditt regnskap har blitt kontrollert dersom du er en større bedrift.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Få hjelp til ditt regnskap

  Nå som du vet hvordan du skal definere revisor vs regnskapsfører, så har du helt sikkert også opparbeidet deg noe mer respekt for hva disse profesjonene bedriver. Som gründer er det lett å se etter område å kutte kostnader på, men det er lite sannsynlig at du bør gjøre dette i henhold til regnskapet.

  Dessuten, om du omsetter for over 6 millioner årlig, så har du ikke noe annet valg enn å benytte deg av en revisor. Da kan det være like så greit å be om bistand og rådgivning selv lenge før årsregnskapet innleveres. På denne måten slipper en å hive seg rundt med hektiske frister for å fikse opp eventuelle feil i regnskapet i henhold til lover og regler.

  Regnskapsførere og revisorer har forskjellige oppgaver, men til syvende og sist sørger begge for at du får levert et tilstrekkelig regnskap inn til staten. Dette er selvfølgelig viktig for beskatningen av selskapet, men et ryddig regnskap er også viktig for budsjettstyring og som presentasjon til potensielle investorer.

  Få svar på vanlige spørsmål om revisor VS Regnskapsfører

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører?

  Regnskapsfører fører regnskapet, og revisoren sjekker at regnskapet stemmer overens med gjeldende lover og regler. Revisoren kan påpeke svakheter i bedriftens internkontroll og foreslå forbedringer. En revisor skal være en uavhengig tredjepart, mens regnskapsføreren kan være ansatt i bedriften.

  Meldingsboble
  Hvorfor trenger vi en revisor?

  Dersom virksomheten er revisjonspliktig, så må en revisor gjennomgå årsregnskapet. Andre virksomheter kan velge selv om de vil bruke revisor eller ikke.  Revisjonen gir en viss sikkerhet for at tallene stemmer og at årsregnskapet er korrekt. Det kan vekke tillit hos investorer og finansielle institusjoner, og derfor velger mange å levere inn revidert årsregnskap – selv om de ikke er pliktige til det.

  Meldingsboble
  Hva er et årsregnskap?

  Et årsregnskap viser hvordan virksomheten har prestert økonomisk i løpet av et regnskapsår. Årsregnskapet skal blant annet vise resultatregnskap, innbetalinger og utbetalinger.

  Meldingsboble
  Hva er et revidert årsregnskap?

  Revidert årsregnskap betyr at en revisor har gjennomgått og godkjent årsregnskapet. Enkelte virksomheter har revisjonsplikt, andre ikke.

  Meldingsboble
  Hvorfor bør vi bruke en regnskapsfører?

  En regnskapsfører kan spare bedriften for mye tid og arbeid. Regnskap er ofte komplisert, og det kan være lurt å bruke en profesjonell som har god kunnskap om gjeldende regler. I tillegg kan en regnskapsfører hjelpe bedriften med å spare penger på skatt og avgifter.

  Meldingsboble
  Hva koster det å bruke en revisor?

  Prisen for revisor varierer og avhenger blant annet av størrelsen på virksomheten og hvor komplekse regnskapene er. Generelt sett kan man si at jo større og mer komplisert virksomheten er, desto høyere vil prisen være.