Regnskapsbyrå: Alt du trenger å vite (viktige faktorer m.m.)

bilde

KAN SPARE PENGER: Regnskapsbyrået sørger for at alt i regnskapet blir ført på riktig måte, og dessuten at bedriften din får de fradragene den har krav på.

Sist oppdatert: 15. november 2023

  Hvert eneste år er norske aksjeselskap nødt til å sende inn årsregnskapet sitt. Dette er grunnlaget for overskudd og beskatning, og derfor er det en viktig prosess alle må gjennom. Noen gjennomfører regnskapet helt på egenhånd, men mange velger også et regnskapsbyrå for å få skikkelig orden i papirene sine.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Det er nemlig ikke bare enkelt å føre et regnskap. Et regnskapsbyrå sitter heldigvis på ekspertisen som skal til for å føre alt på riktig måte, og dermed også potensielt spare bedriften for store penger gjennom for eksempel fradrag. Dessuten er det et faktum at flere regnskapsbyrå sparer norske bedrifter for en rekke bøter og mulkt ved å hjelpe til med å levere regnskapet i tide.

  Fordelene med å bruke et regnskapsbyrå er unektelig direkte økonomiske. Indirekte finnes det også store fordeler knyttet til det faktum at en kan bruke tiden sin på å gjøre det en er best på. Driver du et snekkerfirma, så vil du nok mest sannsynlig bruke tiden din på å levere gode snekkertjenester, fremfor å føre regnskapet selv.

  Allikevel er faktum at mange fortsatt gjør regnskapet på egenhånd, og dette gjelder spesielt nye bedrifter. Mye av grunnlaget ligger nok i mangelen på kunnskap om hva et regnskapsbyrå egentlig gjør. Det finnes her mange prosesser som vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Hva er et regnskapsbyrå?

  Regnskapsbyrå definisjon

  For å fastsette akkurat hva et regnskapsbyrå er, så er det behjelpelig med en kort definisjon. Et autorisert regnskapsbyrå er et firma som leverer regnskapstjenester til andre bedrifter. Dette er nyttig når bedriftene ikke ønsker å bruke egne ressurser på å gjennomføre regnskapsprosesser slik som føring av fakturaer og lønnskjøring.

  Godkjennelse som ARS, Autorisert Regnskapsbyrå, kommer gjennom at den daglige lederen er anerkjent som en autorisert regnskapsfører. Dette er uansett et krav for regnskapsførere som skal utføre regnskap for andre bedrifter enn sin egen. Vi går nærmere inn på autorisasjon av regnskapsbyrå og regnskapsførere senere i artikkelen.

  Hva gjør et regnskapsbyrå?

  De fleste forstår at et regnskapsbyrå jobber med årsregnskapet først og fremst. Det er tross alt dette som er hovedmålet med alt av regnskap en fullfører i en bedrift. Men hvilke prosesser gjennomføres i det korte løp av et regnskapsbyrå? Nedenfor skal vi se nærmere på føring av fakturaer og bilag, MVA-regnskap, lønnskjøring, og det nevnte årsregnskapet.

  Fakturaer og bilag

  Hver eneste måned går det fakturaer og bilag inn og ut av bedrifter. Fakturaer er egentlig ikke noe mer komplisert enn et dokument som sier hvor mye som ble innbetalt eller utbetalt, og hvilke produkter eller tjenester som ble levert. Tross at de ikke er kompliserte i sin natur, så skal de allikevel regnskapsføres.

  Dette involverer at summen du mottar fra fakturaen, eller betaler for den saks skyld, skal føres inn på rett konto. Du skal dessuten også sende ut fakturaer gjennom regnskapssystemet, der du er nødt til å blant annet legge til riktig MVA. Andre bilag, slik som kvitteringer for en middag du hadde med en kunde eller bensin du fylte på firmabilen, skal også føres i regnskapet.

  MVA-regnskap

  MVA, eller merverdiavgift, føres i et eget regnskap som er knyttet til hovedregnskapet. For de aller fleste salg innad i Norge skal det legges til MVA på fakturaen. Her er satsene forskjellige for forskjellige produkter. Det er viktig å føre disse satsene riktig, slik at du får krevd inn riktige summer. Dessuten skal det føres et eget regnskap og rapporteres annenhver måned som regel.

  Når MVA-perioden er over, en periode som for de fleste altså er på 2 måneder, så vil du gjøre opp for MVA med staten. Her ser en på inngående og utgående MVA, og dersom du har krevd inn mer MVA enn du har betalt, så skylder du staten penger. Er situasjonen motsatt, så skylder staten din bedrift penger. Et regnskapsbyrå tar seg av hele dette regnskapet om du ønsker det.

  Lønnskjøring

  En overraskende tøff del av det å drive en bedrift er lønnskjøring. Har du et aksjeselskap og ansatte, så hjelper det ikke å sende fakturaer for oppdrag lenger. Her skal den ansatte registreres gjennom A-melding, og du skal regnskapsføre lønn, feriepenger, sykepenger, pensjon, og arbeidsgiveravgift. Det er mye å tenke over rent regnskapsmessig når du ansetter en person.

  Regnskapssystemene i dag hjelper deg langt på vei, men et regnskapsbyrå sørger allikevel for at du ikke trår feil. Du er gjennom et regnskapsbyrå sikret at utbetalinger til ansatte, staten, og pensjonssparing kommer i tide. Da slipper du å bekymre deg for sene eller feilbetalinger til noen av disse partene som følge av dårlig lønnskjøring.

  Årsregnskapet

  Årsregnskapet er som nevnt hovedfokuset til en regnskapsfører. Hver eneste faktura, alle MVA-oppgaver, og lønnskjøringen, føres alle automatisk også inn mot årsregnskapet. Dette er ganske enkelt forklart en oversikt over alt av midler som bevegde seg inn og ut av bedriften gjennom et år.

  Regnskapet innleveres da naturligvis en gang i året, og dette blir grunnlaget for bedriftens resultat. Det er et viktig tall for alle interessenter internt, samt eventuelle investorer. Et ryddig årsregnskap vitner om en seriøs og profesjonell bedrift. Dessuten er resultatet grunnlaget for skattesatsene. Et godt regnskapsbyrå kan sikre deg avskrivninger og fradrag som reduserer skattebyrden din.

  Autorisert regnskapsfører

  For at regnskapsbyrå skal være autorisert, eller ARS som det ofte kalles, så må daglig leder være autorisert regnskapsfører. Men hva innebærer egentlig denne autorisasjonen? Dette er en viktig autorisering som gjør at en kan stole på de tjenestene som regnskapsbyrået ditt leverer til deg. Det er simpelthen et kvalitetsstempel på de regnskapsførerne de innehar.

  Autorisasjonen begynner med utdanningen. Det er mulig å bli autorisert regnskapsfører både gjennom bachelorgrad og mastergrad. Det finnes i Norge flere titalls forskjellige skoler du kan ta utdanning hos for å bli regnskapsfører. Uansett er et viktig krav at du tar fordypning i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære.

  Så snart utdanningen er omme kreves det at du jobber i 2 år. Dette må være relevant arbeidspraksis. Med andre ord jobber du på mange måter her som en lærling i et regnskapsbyrå, da for å opparbeide deg de kunnskapene som kreves for å jobbe som regnskapsfører. Dermed kan du som velger å benytte deg av et autorisert regnskapsbyrå være sikker på at de ansatte har god erfaring.

  Sist, men ikke minst, så vil alle autoriserte regnskapsførere ha strenge krav til etterutdanning. Autoriseringen gjelder nemlig ikke for all tid, i den grad at kravene her oppdateres og ny kunnskap blir innført. Dermed kan en ikke i et regnskapsbyrå, slik som i enkelte andre bransjer, bare tviholde på autorisasjonen. Dette sikrer deg at ditt regnskapsbyrå er oppdatert og med i tiden.

  Kan du gjøre regnskapet selv?

  I Norge har alle bedrifter lov til å gjøre regnskapet selv, uansett omsetning. Selv om en blant annet blir pålagt revisor etter hvert, så er det alltid lov å føre regnskapet på egenhånd. Det som derimot ikke er lov er å føre regnskapet for andre bedrifter, da en som nevnt her trenger autorisasjon. Men tar en for seg egen bedrift, så er det et legitimt spørsmål om en bør gjøre regnskapet selv?

  En kan gjøre det på egenhånd, men det er i de færreste tilfeller anbefalt. I oppstarten kan det være en god ide for å spare kostnader, men det kan fort bli veldig dyrt og en stor tidstyv. Med dyrt her menes det at du mister tid til det du er god på. Som nevnt i innledningen bør en snekker drive med sitt fag fremfor regnskap.

  Der du bruker 4 timer på en oppgave og mener at du sparer penger, så kan det hende at et regnskapsbyrå potensielt bare bruker 30 minutter til 1 time på samme oppgave. Med mindre et regnskapsbyrå koster 4 ganger mer i timen enn hva du tjener, så lønner det seg altså å sette ut oppdragene til et regnskapsbyrå.

  Dessuten er den økonomiske biten med å unngå tvangsmulkt for sene innleveringer, samt å få de riktige avskrivningene og fradragene viktige. Mange opplever at de bare ved fradrag sparer inn kostnadene på regnskapsfører. Faktisk er kostnaden til et regnskapsbyrå i seg selv mulig å føre fradrag på.

  Derfor er et ryddig regnskap viktig

  Som nevnt jobber altså et regnskapsbyrå med prosesser som alle retter seg mot et årsregnskap. Fakturaer, lønnskjøring, MVA, og alle andre regnskapsprosesser føres til syvende og sist her. Men hvorfor er det egentlig så viktig med et godt årsregnskap? Som nevnt ovenfor er blant annet besparelser ved fradrag og avskrivning, da i henhold til skatt, et veldig viktig poeng.

  Det finnes derimot flere andre grunner til å ha et ryddig og oversiktlig regnskap. Poenget med å følge sine budsjetter er blant annet viktig her. Dersom du ikke har kontroll over regnskapet gjennom året, så er det vanskelig å også holde oversikt over hva du bruker av penger og hva som kommer inn på kontoen gjennom året. Ikke utsett alt av regnskap til siste frist.

  Videre vil et ryddig og oversiktlig regnskap også være viktig eksternt. Dette får bedriften til å fremstå profesjonell for eventuelle investorer blant annet. Her kan du vise frem ryddige og oversiktlige tall for egne aksjonærer også, dersom selskapet er såpass stort. Som en hovedregel vil du ved en viss størrelse på selskapet se til et regnskapsbyrå for å oppnå disse resultatene.

  Det trenger for øvrig ikke være slik at en setter ut alle oppgaver til et regnskapsbyrå heller. Mange bedrifter velger blant annet å føre mange fakturaer og bilag på egenhånd, da det sparer mye tid. Organisering av disse er også mulig å holde internt eventuelt. Ofte er det heller hjelp til MVA og lønnskjøring som er viktigst for å få et ryddig regnskap hos de fleste norske bedrifter.

  Viktige faktorer for valg av regnskapsbyrå

  Når du skal velge et regnskapsbyrå til din bedrift, så finnes det flere viktige faktorer du bør se nærmere på for å sikre deg at ditt valg er riktig. Her finner vi blant annet erfaring, pris, og kjennskap til din bransje. Vi har nedenfor kort og raskt gått gjennom disse 3 faktorene.

  Erfaring

  Erfaring er viktig innenfor enhver bransje. For et regnskapsbyrå er det muligens enda viktigere, da de skal jobbe med noe av det viktigste din bedrift har, nemlig økonomien. Skal du stole på noen til å ta seg av ditt regnskap, så bør de helst ha god erfaring med dette. Det har de fleste regnskapsbyrå gjennom autorisering.

  Allikevel kan det være lurt å sjekke referanser enda nærmere. Av erfaring er blant annet det å spørre om deres erfaring, spørre deres nåværende og tidligere kunder, og andre grundigere undersøkelser av et regnskapsbyrå, generelt å anbefale.

  Pris

  Det hjelper fint lite med god erfaring fra et fantastisk regnskapsbyrå, dersom de ikke faller inn under ditt budsjett. Selv om de fleste regnskapsbyrå til syvende og sist lønner seg, så er ikke den dyreste prisen alltid den beste. Samtidig bør det ikke være noe overordnet mål i din bedrift at dere skal gå for den rimeligste løsningen hele veien.

  Pris bør være et balansert valg, og først og fremst bør du sørge for god kvalitet på regnskapet, der det fortsatt er verdt det. En enkel sammenligning på pris kan ofte gjøres gjennom å se på hjemmesidene til de regnskapsbyrå du vurderer.

  Kjennskap bransje

  En siste faktor som potensielt kan være veldig viktig er kjennskap til din bransje. Det er tross alt et helt annerledes regnskap som møter deg hos en snekker enn hos en nettbutikk. Derfor er det viktig at du velger et regnskapsbyrå som har kjennskap til din bransje, dersom dette er mulig.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Finn ditt regnskapsbyrå i dag

  Det er mye å tenke over når du skal velge et regnskapsbyrå til din bedrift, dersom du har kommet til konklusjonen at dere trenger det. Enten du driver en liten bedrift alene, eller muligens har en bedrift med over 50 ansatte, så er det en betydelig investering. Da er det viktig å være sikker på sitt valg.

  Et regnskapsbyrå i Norge vil uansett være autorisert, med de godene dette medfølger. Allikevel er det lurt å sammenligne på flere faktorer, slik at du får det regnskapsbyrået som passer din bedrift aller best.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om regnskapsbyråer

  Meldingsboble
  Hva er et regnskapsbyrå?

  Et regnskapsbyrå er en virksomhet som spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter og organisasjoner med regnskapstjenester og økonomisk rådgivning.

  Meldingsboble
  Hvorfor bør jeg bruke et regnskapsbyrå?

  Bruk av et regnskapsbyrå kan spare deg tid og ressurser samtidig som det sikrer at bedriftens økonomi er i samsvar med regelverket. Regnskapsbyråer har erfaring og kunnskap som kan hjelpe deg med å ta bedre økonomiske beslutninger og optimalisere bedriftens inntekter og utgifter.

  Meldingsboble
  Hva slags regnskapstjenester tilbyr regnskapsbyråer?

  Regnskapsbyråer tilbyr en rekke tjenester, inkludert føring av regnskap, utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger, fakturering og betaling av fakturaer, økonomisk rådgivning og rapportering.

  Meldingsboble
  Hvordan kan jeg velge riktig regnskapsbyrå?

  Du kan velge riktig regnskapsbyrå ved å undersøke deres erfaring, omdømme og referanser. Be også om en oversikt over deres tjenester og priser, og velg et byrå som tilbyr skreddersydde tjenester som passer for din bedrifts behov.