Revisor Tønsberg: De 10 beste revisorene i 2024

Revisjonsplikten i Norge gjelder for bedrifter som overskrider fastsatte grenser, eller som operer i en revisjonspliktig bransje. Revisjonsplikten går ut på at du plikter å ansette en revisor til å utføre revisjon av regnskapet til bedriften. Dersom du har et foretak underlagt tilsyn av Finanstilsynet vil du være revisjonspliktig uansett selskapsform og størrelse, for eksempel ...

FÅ 3 TILBUD
Om vår vurdering

Revisor Cirkelen Tønsberg AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 1994
 • 3 ansatte
 • Rambergveien 23 B, 3115 Tønsberg

Enter Revisjon AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 2004
 • 11 ansatte
 • Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 2005
 • 20 ansatte
 • Munkegaten 3, 3126 Tønsberg

ABC Revisjon AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 2009
 • 6 ansatte
 • Øvre Langgate 26, 3110 Tønsberg

BDT Viken Revisjon AS - Tønsberg

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 1995
 • 3 ansatte
 • Rambergveien 3, 3115 Tønsberg

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 2005
 • 10 ansatte
 • Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg

Aktiv Revisjon og Regnskap AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 1990
 • 6 ansatte
 • Fjordgaten 13, 3125 Tønsberg

BDO Tønsberg

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 1995
 • 20 ansatte
 • Ramdalveien 6, 3128 Nøtterøy

Revisjonsfirmaet Tom Christoffersen AS

Ingen anmeldelser

 • Stiftet i 1998
 • 3 ansatte
 • Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
bilde

  Revisjonsplikten i Norge gjelder for bedrifter som overskrider fastsatte grenser, eller som operer i en revisjonspliktig bransje. Revisjonsplikten går ut på at du plikter å ansette en revisor til å utføre revisjon av regnskapet til bedriften. Dersom du har et foretak underlagt tilsyn av Finanstilsynet vil du være revisjonspliktig uansett selskapsform og størrelse, for eksempel advokater, regnskapsførere eller eiendomsmeglere.

  Trenger du en revisor i Tønsberg eller omegn kan du benytte vårt svært enkle skjema på høyre side. Deretter vil vi finne de mest aktuelle revisorene og samle de beste tilbudene til deg, så du enkelt kan velge den beste for ditt behov. Vi har også en fin artikkel som forklarer forskjellen på en regnskapsfører og en revisor, dersom du skulle være usikker på det. 

  Bedrifter i stadig vekst vil på ett eller annet tidspunkt møte på revisjonsplikten. For noen skjer dette fort, mens for andre kan det ta lang tid. Det å måtte ansette en revisor er en betydelig kostnad, og det er derfor laget spesifikke retningslinjer og regler for hvem som må bruke det og når. Videre i artikkelen skal vi forklare mer om hvem plikten gjelder for, og når. 

  Hva er revisjon?

  Det er fullt forståelig om begrepet foreløpig er noe diffust. Revidering og revisjon er ord som også eksiterer utenfor den økonomiske verden, og betyr egentlig noe så enkelt som å gjennomgå og kontrollere noe. Det kan derfor i denne sammenhengen være enklere å tenke på revisjon som en type regnskapskontroll isteden. Revisoren vil gjennomgå regnskapet, for å sjekke at alt er utført etter lover og regler. Det er viktig å bemerke seg at revisor er beskyttet tittel, og det er kun statsautoriserte revisorer eller revisorselskap som har lov til å utføre revisjon for bedrifter. 

  Da revisoren har gjennomgått regnskapet for bedriften, vil det utarbeides en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen sendes inn sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret, og det er i beretningen eventuelle anmerkninger vil dukke opp. Dette er grunnen til at det er svært strengt rundt hvem man kan bruke som revisor, og det viktigste kravet er uavhengighet.  Å ansette en revisor som har tilknytting til bedrift eller eiere ville vært imot norsk lov, og kan ansees som kriminalitet. Dette er et grep tatt for å redusere risiko for kriminelle aktiviteter, som for eksempel hvitvasking, skattefusk eller feilaktig regnskap. 

  Hvem trenger revisor i Tønsberg?

  Som nevnt er ikke alle bedrifter revisjonspliktige. Vi skal nå ta for oss de fastsatte grensene for hva som utfyller revisjonsplikt, og hvem som alltid har det. Som eier av et mindre aksjeselskap vil du normalt ikke trenge en revisor, det holder gjerne med en regnskapsfører. Det finnes en rett man kan benytte seg av, så sant man befinner seg under grensene, som kalles for fravalg av revisjon. Det vil si at man ikke behøver å ansette en revisor eller sende inn en revisjonsberetning sammen med årsregnskapet. For aksjeselskaper og enkeltmannsforetak er grensene ganske like, men noe lavere for enkeltmannsforetakene. 

  Følgende krav gjelder for et aksjeselskap: For driftsinntekter er summen nødt til å være lavere enn seks millioner kroner, balansesummen er nødt til å være lavere enn 23 millioner kroner samt kan man ikke ha mer enn ti ansatte i gjennomsnitt. 

  Følgende krav gjelder for et enkeltmannsforetak: For omsetning må summer være lavere enn fem millioner kroner, balansen av eiendeler må være lavere enn 20 millioner kroner og det kan ikke være flere enn 20 årsverk i gjennomsnitt. 

  Hvorfor er revisjon viktig?

  En revisor er en person som har særdeles gode kunnskaper når det kommer til økonomi. Det er vanlig at revisorer faktisk bruker mer tid på å skrive enn å regne, og mye av jobben går ut på å grave seg skikkelig inn i selskapet. På den måten skapes det en unik innsikt i potensielle svakheter som kan føre til feil i regnskapet. I tillegg til det vil en revisor være i god stand til å komme med råd og hjelpe selskapet med å bedre rutiner og prosesser, og vil på mange måter bli en god støttespiller på flere områder i bedriften. 

  Avslutningsvis vil vi alltid anbefale å forhøre deg med flere revisorer, og bruke tid på å finne en som er perfekt for deg og dine behov. Det oppleves også forskjeller i pris, så det kan være lønnsomt å bruke litt tid.