Revisor Kristiansand: De 10 beste revisorene i 2023

En revisors oppgave er å revidere regnskapet til en bedrift. For veldig mange bedrifter er dette behovet ikke eksisterende, mens for andre er det svært aktuelt. Det er nemlig lovfestet av staten når det må ansettes en revisor i bedriften, og om du går over visse grenser eller driver i en bransje som krever det, ...

FÅ 3 TILBUD
Om vår vurdering

Revisjon Sør AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisjon Sør AS holder til i Kristiansand og har lang erfaring med å hjelpe alt fra små- og mellomstore bedrifter til store, internasjonale aktører, primært på Sørlandet.

 • Stiftet i 1987
 • 19 ansatte
 • Henrik Wergelands gate 27, 4612 Kristiansand
/5
/5
/5

Revisorgruppen Agder AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisorgruppen Agder AS består av selvstendige revisjonsfirmaer, koblet sammen i et nettverk, som primært hjelper små- og mellomstore bedrifter med revisjonsoppgaver av forskjellige slag.

 • Stiftet i 2002
 • 5 ansatte
 • Kongens gate 4, 4610 Kristiansand S
/5
/5
/5

Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS holder til i Kristiansand sentrum og tilbyr små- og mellomstore bedrifter revisortjenester fordelt innen et bredt spekter av bransjer og selskapsformer.

 • Stiftet i 2005
 • 1 ansatte
 • Skippergata 2a, 4611 Kristiansand S
/5
/5
/5

iRevisjon AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

iRevisjon AS sitt kontor befinner seg i Kristiansand og retter fokus på å levere sine økonomiske tjenester til små- og mellomstore bedrifter innenfor diverse bransjer.

 • Stiftet i 1992
 • 8 ansatte
 • Skippergata, 4611 Kristiansand S
/5
/5
/5

KPMG - Kristiansand

Google Icon

Ingen anmeldelser

KPMG – Kristiansand er et revisorkontor som retter fokus på å hjelpe små- og mellomstore bedrifter med alt av revisoroppgaver og tilbyr i tillegg økonomisk rådgivning.

 • Stiftet i 1995
 • 16 ansatte
 • Markens gate 30, 4611 Kristiansand
/5
/5
/5

Agder Kommunerevisjon IKS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Agder Kommunerevisjon IKS er et uavhengig revisjonskontor og har som hovedoppgave å føre revisjon for alle eierkommuner og tilbyr i tillegg revisjon av kommunale foretak, selskaper, kirker og stiftelser.

 • Stiftet i 2004
 • 12 ansatte
 • Tollbodgata 37, 4604 Kristiansand
/5
/5
/5

Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS holder til i Kristiansand og har som oppdrag å hjelpe små- og mellomstore virksomheter med revisjonsoppgaver i tillegg til økonomisk veiliedning.

 • Stiftet i 2005
 • 3 ansatte
 • Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand
/5
/5
/5

Revisjonsfirma Danielsen & Co AS

Google Icon

Ingen anmeldelser

Revisjonsfirma Danielsen & Co AS holder til i Kristiansand og leverer mange forskjellige tjenester innen revisjon, omstruktureringer, bistand i erstatningssaker, samt økonomisk rådgivning og mye mer.

 • Stiftet i 2004
 • 5 ansatte
 • Tangen 76, 4608 Kristiansand
/5
/5
/5

BDO Kristiansand

Google Icon

Ingen anmeldelser

BDO sin revisjonsavdeling i Kristiansand bistår virksomheter uansett størrelse og kompleksitet. BDO er en fleksibel og trygg revisor og hjelper både kunder både i privat og offentlig sektor.

 • Stiftet i 1995
 • 33 ansatte
 • Fjellgata 6, 4612 Kristiansand
/5
/5
/5

PwC Kristiansand

Google Icon

Ingen anmeldelser

PwC Kristiansand har spesialisering innen revisjon, økonomisk rådgivning, regnskap og juridiske tjenester og hjelper både private og offentlige virksomheter med et ledende kompetansemiljø skapt på tillit.

 • Stiftet i 1995
 • 59 ansatte
 • Gravane 26, 4664 Kristiansand S
/5
/5
/5

En revisors oppgave er å revidere regnskapet til en bedrift. For veldig mange bedrifter er dette behovet ikke eksisterende, mens for andre er det svært aktuelt. Det er nemlig lovfestet av staten når det må ansettes en revisor i bedriften, og om du går over visse grenser eller driver i en bransje som krever det, må du ha revisor i din bedrift. Er du bedriftseier i Kristiansand, eller har behov for en revisor av andre grunner kan du fylle ut skjemaet på høyre side. Etter det vil du motta helt uforpliktende og gratis tilbud fra ulike revisorer i Kristiansand, så du i ro og fred kan finne beste løsning for deg. Har du behov for regnskapsfører i Kristiansand kan du følge lenken. 

Det kan nok for mange være lett å blande revisor og regnskapsfører, og derfor har vi laget denne artikkelen som forklarer forskjellene. En regnskapsfører er noe som ikke er påbudt for selskaper, men det er en revisor. Dersom bedriften er i rask vekst, eller har gjort det godt og økt omsetningen, kan behovet for en revisor oppstå. Revisjonsplikten kan sammenlignes med de ulike formene for skatt, moms og avgifter på noen punkter, og kan være en utgift som øker i takt med bedriftens vekst. 

Revisjonsplikten er utformet på en måte som gjør at den skal la mindre og nyoppstartede bedrifter få tid til å vokse, før de noe betydelige kostnadene rundt en revisor trer inn.  Grensene er derfor satt relativt høyt, og med mindre det oppleves ekstrem vekst er dette noe man kan forutse og planlegge rundt, god tid i forveien. 

Hva er revisjon? 

Revidering er noe som også eksisterer utenfor økonomien. I bunn og grunn er dette et begrep for å beskrive det å kontrollere noe, altså at man gjennomgår en ting og ser at alt er gjort etter lover og forskrifter. En revisor er derfor en med økonomisk bakgrunn, spesielt utdannet for å sikre at regnskapet til bedrifter er gjort som det skal, og at det ikke foregår kriminelle aktiviteter eller skattefusk. Regelverket rundt dette er veldig strengt, og det er blant annet krav til at aktuelle revisorer ikke på noen måte kan ha tilknytting til bedriften eller eierne. En bedriftseier kan ikke benytte seg av et familiemedlem som arbeider som revisor, da dette ville blitt en ulovlig og uetisk handling. 

Revisoren vil overta det økonomiske etter regnskapsføreren, for deretter å foreta standard prosedyrer og metoder for å revidere, kontrollere, at alt er gjort som det skal. Etter fullstendig gjennomgang lager revisoren noe som kalles revisjonsberetning, og denne leveres sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Det er i revisjonsberetningen eventuelle anmerkninger kommer frem. Det er dette som er grunnen til at kravet om uavhengighet er der, dersom man kjente revisoren godt ville noe av hensikten forsvinne, og åpne opp for eventuell hvitvasking eller andre ulovlige aktiviteter. 

Hvem trenger revisor i Kristiansand?

Som med økonomi og regnskap generelt, kan dette med revisjonsplikt virke tungt å få grep rundt. Det er heldigvis opp til økonomene å ha kontroll på økonomien, og det er heldigvis mye enklere å få kontroll over de ulike kravene. I dette avsnittet skal vi forklare hva som utløser revisjonsplikt, så du kan avgjøre om du nærmer deg eller så du kan planlegge god tid i forveien. 

Det finnes bransjer som har revisjonsplikt uavhengig av størrelse. Eksempler på dette er bedrifter som praktiserer som advokat, regnskapsfører eller eiendomsmegler. Det lønner seg å sjekke grundig opp dersom du er i tvil om du faller innenfor noen av kategoriene, men dersom du ikke gjør det og driver relativt smått er du nok foreløpig sikret. Mindre bedrifter kan nemlig benytte seg av en rett som kalles fravalg av revisjon

Fravalg av revisjon gjelder inntil du utfyller forhåndsbestemte krav. Kravene for aksjeselskap er som følger: Bedriften kan ikke ha driftsinntekter som overskrider seks millioner kroner, bedriften kan ikke ha en balansesum som overskrider 23 millioner kroner og det kan ikke være flere enn ti ansatte årsverk i bedriften. Man kan for enkeltmannsforetak se ganske like krav, men tallene er justert ned noe. Her gjelder kravene: Omsetningen må ikke overgå fem millioner kroner, man kan ikke ha eiendeler for over 20 millioner kroner og det må ikke være mer enn ti ansatte årsverk.