Pris på revisor: Alt du trenger å vite (prisnivåer, timepris m.m.)

bilde
Sist oppdatert: 19. september 2023

  Når bedriften vokser til et visst nivå er man pliktig å bruke revisor. Selv om dette er noe man er pålagt av myndighetene, er det noe bedriften må betale for selv. Mange er derfor opptatt av å få en god pris når de velger revisor. Nedenfor finnes en oversikt over normalt prisnivå for revisortjenester.

  RevisortjenesterPrisnivå
  Revisjon for et mindre AS:30.000 – 50.000 kr
  Timespris rådgivning:900 – 1.800 kr

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Mange tror at bedriften sin trenger revisor, men ved nærmere undersøkelse oppdager man at det bedriften egentlig trenger er en regnskapsfører. Her er derfor en liste over vanlig prisnivåer for regnskapsførertjenester:

  RegnskapstjenesterPrisnivå
  Etablering:2.000 – 5.000 kr
  Timesats:600 – 1.400 kr
  Lønnsføring (per ansatt):100 – 300 kr
  MVA-oppgave:500 – 1.000 kr
  Regnskapsføring (200 bilag):10.000 – 25.000 kr
  Regnskapsføring (500 bilag):20.000 – 40.000 kr
  Fastpris årsavslutning:4.000 – 8.000 kr

  Hvis bedriften din ikke er pliktig til å sende inn et godkjent årsregnskap kan en regnskapsfører eller revisor gi deg gode råd i forbindelse med føring av ditt regnskap. Det er ulike priser å forholde seg til i forhold til hvilke tjenester som er ønskelige. Skal du benytte deg av en revisor kan du velge om du skal ansette en revisor eller benytte deg av regnskapstjenester der kostnadene avtales på forhånd.

  Hvis du er interessert i et fast kundeforhold med et regnskapskontor kan du være heldig å få tilbud om en fastpris. Du kan også få tilbud om priser på de ulike enkelttjenestene som tilbys. Prisene varierer i forhold til hvilke bransjer bedriften tilhører.

  Et regnskapskontor kan i tillegg til revisjon også tilby tjenester som tekniske utarbeidelser av både årsregnskap og skattemelding. Hvilke kostnader som påbeløper for en revisjon bestemmes ut i fra hvilket selskap som skal revideres, og hvilke behov som finnes. Vi skal i denne artikkelen se på hva prisene på revisor påvirkes av, og hvordan dette vil ha en effekt på prisen du skal betale.

  Motta tilbud på regnskapsfører

  Kostnaden av en regnskapsfører er minst like interessant som en revisor, da dette tross alt er første instans i rekken. Allikevel er ikke prisen enkle å finne. Med skjemaet på vår side kan du derimot få en hurtig og enkel oversikt i løpet av kort tid. Det er dessuten helt gratis og uforpliktende.

  Alt du trenger å gjøre er å fylle ut informasjon om selskapsformen din og noenlunde detaljert om hva du trenger hjelp til. Deretter får du tilsendt 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsførere over e-post. Dette forekommer innen kort tid, og det er helt opp til deg hvem av disse du ønsker å velge.

  Hva gjør en revisor?

  En revisor utfører en rekke oppgaver i forhold til revisjon og regnskap. Deres hovedoppgave er å gjennomgå en bedrifts regnskap og deretter foreta en kontroll av bedriftens årsregnskap før innsendelse. En revisor kontrollerer blant annet et regnskap som allerede er ført av bedriftens ansatte eller av en regnskapsfører.

  Herunder inngår en rekke oppgaver i forhold til de plikter en bedrift har i forhold til stat og offentlige myndigheter. En revisjon foretas hovedsakelig av et regnskap tilhørende en bedrift. En revisor kan også kontrollere regnskapet til frivillige organisasjoner, foreninger og andre aktører ved behov.

  Hovedoppgaven er å påse at regnskapstallene er riktige slik at tallene kan danne et godt grunnlag for det enkelte årsregnskapet. I tillegg til at en revisor foretar kontroll av årsregnskap vil en revisor også kunne  bistå med profesjonell rådgivning i forbindelse med føring av et rutinemessig regnskap.

  To typer revisor

  Bedrifter kan benytte seg av henholdsvis en registrert revisor og en statsautorisert revisor. En registrert revisor innehar lavere utdannelse enn en statsautorisert revisor. En registrert revisor kan i utgangspunktet utføre de samme oppgavene som en statsautorisert revisor. Derimot er det bare en statsautorisert revisor som kan foreta revisjon av selskaper som er børsnotert.

  Registrert revisor

  En registrert revisor er en revisor som utfører mange av de samme oppgavene som en statsautorisert revisor. Begge typer revisorer utfører regnskapsoppgaver som er autorisert på bakgrunn av utdannelse. En registrert revisor innehar en bachelor i regnskap og revisjon. I tillegg må det gjennomføres en treårig praksis før utdannelsen som registrert revisor er autorisert.

  Arbeidsoppgavene til en revisor med denne autorisasjonen er blant annet å utarbeide en uavhengig gransking og kontrollering av regnskapet til en bedrift. Dette for å forberede årsregnskapet slik at regnskapet kan leveres inn til offentlige myndigheter. En registrert revisor arbeider ofte i et firma som leverer regnskapstjenester til bedrifter.

  En registrert revisor kan bistå bedrifter med faglig veiledning i forhold til regnskapsrutiner og føring av regnskap. En bedrift kan få et godt utbytte av å benytte en autorisert revisor uavhengig av hvilke oppgaver innen revisjon og regnskap som skal utføres.

  Statsautorisert revisor

  En statsautorisert revisor utfører de samme oppgavene som en registrert revisor innen regnskap og revisjon. En revisor som er statsautorisert innehar en mastergrad innen faget revisjon og regnskap. I tillegg til mastergrad må det gjennomføres tre år med praksis før utdannelsen kvalifiserer til tittelen statsautorisert revisor.

  I tillegg til tjenester som utføres av en registrert revisor kan en statsautorisert revisor utføre revisjoner som skal utføres i relasjon med børsnoterte bedrifter. Ved å benytte deg av en statsautorisert revisor kan du få utført tjenester som blant annet regnskap, skatterett, revisjon, og verdsettelser av bedrifter.

  Både enkeltmannsforetak og aksjeselskap kan benytte seg av bistand og rådgivning fra en statsautorisert revisor. En slik revisor vil kunne bistå deg allerede i bedriftens etableringsfase slik at bedriften tidlig kan etablere profesjonelle regnskapsrutiner i forhold til den daglige driften. En statsautorisert revisor er autorisert til å kontrollere bedrifters årsregnskap i forhold til de gjeldende lover og regler.

  Kan en ansette en revisor?

  I henhold til revisorloven kan en bedrift ikke ansette en revisor som skal foreta kontroll og innsending av årsregnskapet. En revisor som benyttes i relasjon til bedriftens regnskap og årsregnskap må være uavhengig. Dette er da en revisor har en kontrollfunksjon i forhold til bedrift og offentlige myndigheter.

  En revisor kan ikke ha relasjoner til den bedriften revisoren jobber for i forbindelse med utarbeidelse og kontroll av årsregnskapet. Dette betyr at en revisor blant annet ikke kan ha eiendeler i bedriften. Slike relasjoner kan svekke revisorens uavhengighet i forhold til kontroll av årsrapporten.

  En revisor skal fungere som en tillitsperson ved kontroll av årsregnskapet til bedrifter. En revisors rolle er i denne relasjonen derfor å operere med aktsomhet, objektivitet og integritet i forhold til den jobben som skal utføres på vegne av både stat og bedrift. Ufullstendig kontroll av innsendt årsregnskap kan få alvorlige konsekvenser for bedriften.

  Bedrifter som innehar en revisjonsplikt ifølge regnskapsloven må stole på at en revisor kontrollerer regnskapet på en tilstrekkelig måte. Derfor kan bedriften velge å avslutte samarbeidet med en revisor som ikke arbeider tilfredsstillende i forhold til det som forventes. For at en slik oppsigelse skal utføres må det foreligge en tilstrekkelig grunn som videre må rapporteres til Foretaksregisteret.

  Når er en bedrift revisjonspliktig?

  En bedrift er revisjonspliktig hovedsakelig når bedriftens organisasjonsform krever en årlig kontroll av regnskapet. Det er flere faktorer som bestemmer om en bedrift skal revideres eller ikke. Revisjonsplikten bestemmes ut fra faktorer som blant annet bedriftens størrelse. Revisjonsplikten kan også bestemmes ut i fra hvilken bransje bedriften tilhører.

  Spesielt er bransjer som inkluderer yrkene advokat, regnskapsfører og eiendomsmeglere typiske bransjer som gjerne har revisjonsplikt. Enkeltmannsforetak har som regel ikke revisjonsplikt om ikke foretaket eksempelvis innfrir visse krav om omsetning. Hvis et foretak har over 5 millioner i omsetning kan en revisjonsplikt vurderes.

  Et enkeltmannsforetak kan tilfredsstille krav om revisjonsplikt om foretakets balanse er høyere enn 20 millioner. I tillegg må et revisjonspliktig foretak bestå av en gjennomsnittlig sum av ansatte høyere enn 20 årsverk. Når det gjelder aksjeselskap er det andre regler som gjelder i forhold til revisjonsplikten.

  Et aksjeselskap er derimot revisjonspliktig  om bedriften har mindre driftsinntekter enn 6 millioner. Selskapet er heller ikke revisjonspliktig om den årlige balansesummen er lavere enn 23 millioner. Revisjonsplikten kommer også an på hvor mange årsverk aksjeselskapet har. Et aksjeselskap er revisjonspliktig om det har en gjennomsnittlig sum av ansatte på over 20 årsverk.

  Hva avgjør kostnaden av revisor?

  Kostnaden av revisor avgjøres på flere viktige punkter i forhold til hvilke egenskaper og tjenester bedriften behøver. Hvis bedriften er revisjonspliktig er det en fordel om regnskapsrutiner er etterfulgt på en tilstrekkelig måte gjennom hele året. Med tilstrekkelige rutiner behøver ikke en revisor å gjøre mer enn å gjennomgår regnskapet slik at årsregnskapet kan innsendes.

  Skulle bedriften allikevel ha behov for en utdypende gjennomgang og kontroll av årsregnskapet vil det kanskje lønne seg benytte en registrert revisor eller regnskapsfører før den statsautoriserte revisoren kan godkjenne årsregnskapet. En bedrift som ikke fører et godt regnskap eller tilfredsstiller kravene om en tilstrekkelig årsrapport vil kunne møte sanksjoner fra offentlige myndigheter.

  Kostnadene ved bruk av revisor avgjøres også av hvilke tjenester som ønskes utført. Det er også flere andre aspekter som gjerne spiller inn når bedriften skal avgjøre hvilken revisor som skal benyttes. Først og fremst lønner deg seg å benytte en revisor som gjerne blir anbefalt av andre.

  I tillegg til kostnadene i forhold til ønskelige regnskapstjenester er det også andre faktorer som spiller inn på om en revisor er verdt sin prisklasse. Mange bedrifter foretrekker en revisor som er profesjonell og har en egen evne til å samarbeide. Det er i slike tilfeller viktig med egenskaper som både tillit og objektivitet.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Finn din revisor i dag

  Når bedriften skal velge riktig revisortjeneste er det viktig å finne en revisor som kan tilfredsstille både krav og forventninger. Riktig valg av regnskapstjenester vil gjøre det lettere for din bedrift å avgjøre om ulike kostnader kan kuttes eller om det er nødvendig med nye investeringer. Med et godt og utarbeidet regnskap vil bedriften danne grunnlaget for en tilfredsstillende økonomisk drift.

  Hvis bedriften er revisorpliktig er det nødvending å finne en statsautorisert revisor før innsendelse av årsregnskapet. Bedriften vil på denne måten sikre at det ikke finnes noe form for mangler eller ukorrekte opplysninger i årsregnskapet før innsendelse til Regnskapsregisteret.

  Få svar på vanlige spørsmål om pris på revisor

  Meldingsboble
  Hva koster en revisor?

  Dette er et spørsmål som ofte dukker opp, og det er ikke alltid lett å gi et entydig svar. Prisen på en revisor kan variere mye, avhengig av hva slags type revisjon du trenger og hvor omfattende denne revisjonen er. I tillegg kan det være forskjeller i pris mellom ulike revisorer.   Det er derfor viktig å få en kostnadsoversikt før du bestemmer deg for hvilken revisor du skal bruke. På denne måten kan du se om prisen er i overensstemmelse med det du forventer å betale, samt om det finnes noen prisforskjeller mellom de ulike revisorene.

  Meldingsboble
  Hvor mange tilbud bør jeg be om?

  Du bør be om tilbud fra tre forskjellige revisorer. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne sammenligne og velge det beste tilbudet for ditt behov. Husk at det ikke bare er prisen som bør vektlegges. Du bør også vurdere revisorens kompetanse og erfaring.

  Meldingsboble
  Hvilke opplysninger bør jeg inkludere når jeg ber om tilbud fra revisor?

  Du bør fortelle om virksomheten din, samt spesifisere hvilke tjenester du ønsker at revisoren skal levere. For eksempel, er det snakk om rådføring eller revidere årsregnskapet? Dersom du legger ved nøyaktige opplysninger om oppdraget, så er det enklere for revisoren å gi deg et korrekt tilbud.

  Meldingsboble
  Hva koster det å revidere et årsregnskap?

  Det er ikke mulig å gi et generelt svar på dette spørsmålet, da prisen varierer avhengig av størrelsen og kompleksiteten til virksomheten din. Du bør derfor be om tilbud fra ulike revisorer for å kunne sammenligne prisene for å revidere årsregnskapet ditt.

  Meldingsboble
  Hvilken revisor bør jeg velge?

  Det er viktig å velge en revisor som har kompetanse innen det området du trenger hjelp med. For eksempel, hvis du har behov for rådgivning om å etablere din virksomhet, så bør du velge en revisor som har kompetanse og erfaring med din type virksomhet.

  Meldingsboble
  Hvor ofte bør jeg ta kontakt med revisor?

  Det er ikke et fast regelverk for hvor ofte du bør ta kontakt med revisor. Det bør imidlertid nevnes at de som har revisjonsplikt etter regnskapsloven skal ha revisor til å gjennomføre en årlig revisjon. Dette innebærer at revisor skal kontrollere og vurdere årsregnskapet, og du bør derfor ha kontakt med revisor minst én gang i året for å få gjennomført denne revisjonen.