Starte AS: Slik går du frem

bilde

EGENKAPITAL: Det kreves normalt 30 000 kr startkapital for å stifte et AS.

Sist oppdatert: 19. september 2023

  Vil du opprette et aksjeselskap, men du lurer på hvordan du skal gå frem? Det er heldigvis ikke så komplisert som det kanskje kan virke – særlig om du får litt hjelp på veien. Vi har laget en liten guide for å hjelpe deg med nettopp dette. Her får du vite hvordan du starter AS, steg for steg.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hvordan starte AS steg-for-steg

  Det involverer en del papirarbeid å starte AS, men i all hovedsak så kan du stifte et aksjeselskap på noen få enkle steg. Det er imidlertid viktig at disse stegene utføres på korrekt vis. Vi anbefaler å forberede deg nøye, blant annet ved å bestemme deg for vedtekter og hvem som skal sitte i styret. Disse opplysningene må inkluderes i stiftelsesdokumentet.

  Steg 1: Registrer og stift selskapet

  Det første du må gjøre for å starte AS er å stifte aksjeselskapet. Dette kan du gjøre selv om du både har tid og god nok forståelse av prosessen. Du kan også velge å sette vekk jobben til en revisor eller regnskapsfører. Det kan også være mulig å bruke advokat. Mange velger imidlertid å bruke regnskapsfører for å involvere vedkommende allerede fra starten av.

  Aksjeselskaper har som regel regnskapsplikt og må levere inn årsregnskap. Årsregnskapet inneholder balanse og resultatregnskap, samt forklaringer til forskjellige poster i regnskapet. Du kan levere inn årsregnskap direkte til Altinn fra de fleste regnskapsprogrammer. Du må ikke bruke regnskapsfører til å føre regnskap eller sende inn årsregnskap. 

  Vi anbefaler likevel at du i alle fall har en som kan sjekke at alt stemmer i regnskapet ditt før du sender det inn. Da kan du være sikker på at du overholder alle krav og regler under regnskapsloven. Dersom du i tillegg får hjelp av en regnskapsfører helt fra starten av når du skal stifte selskap, så har du gitt virksomheten din en veldig god (og korrekt!) start.

  Steg 2: Sett inn aksjekapital

  Neste steg er å opprette bedriftskonto og sette inn aksjekapital. Det koster minst 30 000 kr å opprette aksjeselskap, og du må opplyse om hvor stort aksjekapitalen er i stiftelsesdokumentet. Dokumentet må signeres av alle som har aksjer, enten det kun er deg eller du stifter AS sammen med flere andre. 

  Alle aksjeeiere må sette inn kapital. Aksjekapitalen er som regel penger, men noen ganger kan det være eiendeler med en verdi på over 30 000 kr. Du må imidlertid ha en regnskapsfører eller revisor til å bekrefte verdiene, dersom du ikke setter inn penger. Bedriftskontoen forblir sperret frem til aksjeselskapet får et organisasjonsnummer.

  Steg 3: Registrer ditt AS i Brønnøysundregisteret

  Tredje steg er å registrere aksjeselskapet i Brønnøysundregisteret ved å fylle ut en Samordnet registermelding. Du må legge ved vedtekter, stiftelsesdokument og bekreftelse på aksjekapital. Alle i styret må signere meldingen elektronisk. Du mottar melding fra Brønnøysundregisteret når organisasjonsnummeret er klart.

  Bekreftelsen kan være fra regnskapsfører, revisor eller banken din. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å fullføre dette steget, slik at det blir mindre arbeid på din side. Regnskapsføreren vil også sjekke at alle dokumentene som sendes inn er korrekte, noe som gir deg økt trygghet.

  Steg 4: Nå har du startet et AS – men pass på regnskapet

  Nå som alt er signert og sendt inn, så har du startet et AS – nå er det opp til deg å drive bedriften din på en god måte. Ikke minst, så må du følge gjeldende lover og regler for hvordan du skal styre bedriften din. Aksjeselskap er som nevnt regnskapspliktige, og det finnes regler for hvordan bedriften skal føre regnskap.

  Det finnes ingen lov som sier at du må bruke regnskapsfører, men du må ha revisor om du er revisjonspliktig. Vi anbefaler imidlertid å bruke regnskapsfører helt fra starten av. Feil i regnskapet kan føre til store problemer på sikt. Du trenger likevel ikke å bruke en regnskapsfører til alt. 

  Mange velger for eksempel å bruke en ekstern regnskapsfører til bokføring og til å sjekke at alt er korrekt før årsregnskapet sendes inn. I så fall trenger du bare å sende inn bilag. Det er enkelt å samarbeide med en ekstern regnskapsfører når du bruker et skybasert regnskapsprogram. Dere blir selv enige om hvem som skal gjøre hva.

  Den enkleste måten å finne en dyktig regnskapsfører til den rette prisen er ved å innhente tilbud på nett. Du trenger bare å sende inn opplysningene dine én gang for å få gratis og uforpliktende tilbud fra seriøse regnskapsførere som er godt egnet for nettopp ditt oppdrag. Du sparer dermed både tid og penger.

  Krav til deg som vil starte AS

  Du må ha en tydelig oversikt over det grunnleggende formålet til selskapet ditt for å starte AS. For eksempel, navnet på aksjeselskapet, hvilke produkter og/eller tjenester du tilbyr, hvem som skal sitte i styret og hvilke vedtekter dere vil ha. Navnet på selskapet må inneholde minst tre bokstaver og kan ikke inneholde banneord, krenkende ord eller være villedende.

  Vedtektene til aksjeselskapet må inkludere følgende:

  • Navnet på aksjeselskapet
  • Hvilket formål selskapet har
  • Hvor mye aksjekapital du setter inn
  • Pris per aksje

  Det er viktig at du ser nøye over vedtekter og stiftelsesdokument (stiftelsesdokumenter) for å sikre at du sender inn alt av påkrevde opplysninger. Dersom du er i tvil om hva vedtektene eller dokumentet bør inneholde og hvordan du bør formulere opplysningene, så anbefaler vi at du spør en regnskapsfører om hjelp. Da kan du føle deg trygg på at aksjeselskapet har alt på stell.

  Fordeler og ulemper med å opprette aksjeselskap

  Det er viktig å vurdere fordeler og ulemper nøye før du bestemmer deg for å starte aksjeselskap. Ettersom du må ha aksjekapital for å starte et AS, så er den generelle anbefalingen å avvente til at du er sikker på at bedriften er levedyktig. Du som person har derimot større sikkerhet med et AS fremfor et enkeltpersonforetak, ettersom du får de samme rettighetene som en ansatt og din privatøkonomi er adskilt fra bedriftens.

  Fordeler med å starte AS:

  • Du betaler mindre skatt
  • Du blir ansatt i selskapet og har krav på sykepenger, pensjon, trygd o.l
  • Det går ikke utover privatøkonomien din om selskapet går dårlig
  • Enklere å skaffe investorer og få bedriftslån

  Ulemper med å starte AS:

  • Det koster mer å drive aksjeselskap
  • Større krav til regnskap, styre og andre formaliteter
  • Du må ha minst 30 000 kr i aksjekapital
  • Du må betale arbeidsgiveravgift av lønn

  Det er altså både fordeler og ulemper med å opprette et aksjeselskap. Du må selv ta stilling til hva som lønner seg mest for deg av de ulike selskapsformene. Ta gjerne kontakt med en regnskapsfører hvis du er usikker på hvilket type selskap du bør stifte og hva som passer best for deg.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kort oppsummert: Hvordan starte AS steg-for-steg

  Du har nå fått god innsikt i hvordan starte AS steg for steg. Selv om selve prosessen er enkel i seg selv, så er det mye å tenke over og mange beslutninger du må ta. Vi ønsker derfor å avrunde den lille guiden vår ved å oppsummere de aller viktigste punktene.

  1. Opprett et stiftelsesdokument og vedtekter
  2. Åpne en bedriftskonto og sett inn aksjekapital
  3. Send inn stiftelsesdokument til Brønnøysundregisteret

  Vi anbefaler at du tenker deg nøye om før du bestemmer deg for å starte aksjeselskap. Dersom du bestemmer deg for å hoppe i det, så anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører. Da får du profesjonell hjelp gjennom hele prosessen og kan føle deg trygg på at alt er i orden. Lykke til!  ​

  Få svar på vanlige spørsmål om å opprette aksjeselskap

  Meldingsboble
  Kan jeg starte AS alene?

  Du kan starte et AS helt alene, men da er det vanlig at du må ha flere roller i selskapet. For eksempel, du blir daglig leder, styreleder og aksjonær. Et AS er nødt til å ha et styre, men det er helt greit at du utgjør hele styret. Du kan derfor opprette et aksjeselskap alene, fremfor å starte et enkeltpersonforetak.

  Meldingsboble
  Hva koster det å opprette aksjeselskap?

  Det koster minst 30 000 kr i aksjekapital og 5570 kr i stiftelsesgebyr. Dersom du heller vil sende inn papirskjema enn skjema på nett, så må du betale 6797 kr i gebyr. Dersom du får hjelp av revisor, advokat eller regnskapsfører til å opprette aksjeselskap, så må du i tillegg betale dem for tjenestene de utfører.

  Meldingsboble
  Hva koster det å drive et aksjeselskap?

  Hva det koster å drive et aksjeselskap vil variere i stor grad, avhengig av produksjon, tjenester, antall ansatte og lignende. Felles for dem alle er at man må betale for hjelp med regnskap, regnskapsprogram og kostnader tilknyttet det å være bedriftskunde i banken. Vi anbefaler å sammenligne priser og tilbud nøye for å holde kostnadene nede.

  Meldingsboble
  Hvor lang tid tar det å starte aksjeselskap?

  Når du har sendt inn stiftelsesdokument, opprettet bedriftskonto i banken og satt inn aksjekapital, så tar det ca. fire uker til selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret. Den totale tiden vil avhenge av hvor lang tid du bruker på å opprette vedtekter og fullføre papirarbeidet. En regnskapsfører kan være til god hjelp og sørge for at papirene utføres raskt og korrekt.