Alt du trenger å vite om regnskapsloven – ikke før regnskap før du leser dette

bilde

FØRE REGNSKAP: Regnskapsloven sikrer at alle bedrifter og organisasjoner i Norge skal føre regnskap på samme måte.

Sist oppdatert: 10. november 2023

  Hva er regnskapsloven? Hvordan tolker og følger du regnskapsloven? Hva er regnskapsprinsipper? Her kan du lese om alt du trenger å vite om regnskapsloven og hvordan du fører regnskap etter boken.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva er regnskapsloven?

  Kort fortalt er regnskapsloven et sett med regler for hvordan du fører regnskap. Regnskapsprinsippene er en del av denne loven. Regelverket er utformet for at alle bedrifter og organisasjoner i Norge skal føre regnskap på samme måte. Det gjør det enklere å få alt riktig, samtidig som det blir vanskeligere å gjøre noe feil eller jukse med tallene.

  Regelverket sier noe om hvordan årsregnskapet skal utføres, samt hvordan du skal stille opp balanse, kontantstrømoppstilling og resultatregnskap. Regnskapsloven legger også grunnlaget for god regnskapsskikk. Du skal følge god regnskapsskikk i de tilfellene hvor det ikke står noe tydelig i loven.

  Regnskapsførere følger regnskapsloven og regnskapsprinsippene hver eneste dag. Regnskapsprinsippene kan være vanskeligere å tolke for næringsdrivende som ønsker å føre regnskap selv. Vi skal allikevel ta en nærmere titt på prinsippene her for å gjøre regelverket enklere å forstå.

  Hvem må følge regnskapsloven og regnskapsprinsippene?

  Dersom du er regnskapspliktig og må sende inn årsregnskapet ditt til Regnskapsregisteret, er du pliktig til å følge regnskapsloven. Alle næringsdrivende oppfordres til å føre regnskap etter prinsippene selv om de ikke er regnskapspliktige. Dette er for å sikre at regnskapet og tallene blir korrekte.

  Enkelte næringsdrivende er ikke regnskapspliktige, men bokføringspliktige. Du blir bokføringspliktig med det samme du tjener over 50 000 kr. Det betyr at du må føre opp alt av inntekter og utgifter, samt ta vare på kvitteringer og fakturaer. Har du eksempelvis investert i digital valuta, så skal også kjøp av bitcoin føres opp. Det er vanskelig å gjøre dette på en god måte med mindre man følger regnskapsprinsippene.

  Mange av regnskapsprinsippene i regnskapsloven flyter inn i hverandre og utfyller hverandre. Regelverket er satt opp for at næringsdrivende og regnskapsførere ikke skal kunne finne smutthull i regelverket. Fordelen med dette er at du vet klart og tydelig hvordan regnskapet skal settes opp.

  Hva trenger du regnskap til?

  Regnskap er viktig for å sikre at du betaler nok skatt og betaler riktig merverdiavgift. Det er umulig å få rett grunnlag om du ikke fører regnskap etter regnskapsloven. Det betyr at du kan få bøter og straff om du ikke har orden i tallene dine. Du kan også gå glipp av skattefradrag som du er berettiget til, om du ikke har ført opp alt riktig.

  Regnskapet lar deg få en nøyaktig oversikt over bedriftens verdi. Du kan hente ut viktige nøkkeltall som sier noe om hvor lønnsom bedriften din er. Det blir også enklere å sette opp et godt budsjett, samt søke om lån og støtteordninger. Kort fortalt, regnskapet bekrefter om bedriften din er lønnsom eller ikke. Dersom den ikke er det, kan du bruke tallene til å ta grep som sikrer bedriftens økonomiske fremtid.

  Dette må du vite om transaksjonsprinsippet

  I de fleste tilfeller må du sende ut faktura i løpet av én måned etter at du har utført en tjeneste eller levert en vare. Ifølge denne regelen, må du bokføre prisen på tjenesten eller varen på samme dato som du leverer dette til kunden. Betalingsdato er irrelevant. Merverdiavgift skal imidlertid alltid bokføres på samme dato som du fakturerer.

  Dette må du vite om opptjeningsprinsippet

  Du må føre opp inntekten på samme dato som den er opptjent, ifølge opptjeningsprinsippet. Det betyr at du ikke skal føre opp datoen som du ble betalt. Du skal føre opp inntekten på samme dato som du avtaler salg eller har utført en tjeneste.

  Det er samtidig viktig at du også følger transaksjonsprinsippet som diskutert ovenfor. Disse to prinsippene er svært like og utfyller hverandre. La oss si at du har utført en tjeneste i løpet januar/februar. Du sender ut faktura 1. mars. Det betyr at du skal bokføre inntekten 1 mars, selv om kunden kanskje ikke betaler før 20. mars.

  Dette må du vite om sammenstillingsprinsippet

  Du må bokføre kostnader i samme periode som tilhørende inntekt, ifølge sammenstillingsprinsippet. Det betyr at hvis en elektriker kjøper inn materialer i april som ikke brukes før i juni, så må både inntekt og kostnad bokføres i juni. Dette er fordi du også må følge opptjeningsprinsippet som krever at inntekten bokføres den måneden du har utført jobben. Det betyr at du må flytte kostnaden fra april til juni for at du samtidig skal følge sammenstillingsprinsippet.

  Dette må du vite om forsiktighetsprinsippet

  Du må alltid anse verdiene som lavere enn det de egentlig er, ifølge forsiktighetsprinsippet. Dette er for å sikre at regnskapet blir så riktig som mulig. Ellers kan det være fort gjort å tenke at bedriften eier større verdier enn det den egentlig gjør. Det kan også skje at næringsdrivende undervurderer hvor mye de faktisk skylder.

  Husk at eiendeler faller i verdi. Du må derfor føre urealisert tap i regnskapet ditt. Det er ikke penger som du allerede har tapt, men det er penger som du kan forvente å tape grunnet eiendeler som faller i verdi. Resultatet er at du får en mer nøyaktig oversikt over bedriftens økonomi.

  Dette må du vite om konsistensprinsippet

  Konsistensprinsippet krever at du har gode rutiner for hvordan du fører regnskapet ditt, slik at det utføres på samme måte over tid. I praksis betyr det for eksempel at du fører løpende utgifter på samme regnskapskonto hver gang du betaler dem. Det er heller ikke lov å veksle mellom hvordan du avskriver eiendeler i samme regnskap.

  Konsistensprinsippet sikrer at det skal være enkelt å sammenligne og forstå regnskapet ditt. Det kan være forvirrende for utenforstående å skjønne hvordan du fører regnskap om du ikke er konsekvent. Det kan også oppstå feil om du ikke er konsekvent.

  Dette må du vite om kontantprinsippet

  Kontantprinsippet er et prinsipp som sier noe om hvordan du skal utbetale og føre opp lønn til ansatte i regnskapet ditt. Du skal rapportere utbetalinger i lønnssystem og a-melding samme dag som pengene blir utbetalt til ansatte. Lønnen skal imidlertid bokføres i regnskapet i den perioden hvor de ansatte utførte jobben.

  La oss si at du utbetaler lønn 15. mai for arbeid som ble utført i april. Du skal rapportere utbetalingen i lønnssystemet 15 mai, men du må bokføre det i regnskapet for april. Dette prinsipper gjelder ikke bare for vanlig lønn, men også for utlegg, reisegodtgjørelse, bonuser og lignende.

  Dette bør du vite om sikring

  Sikring er noe som de fleste ikke trenger å tenke noe særlig på. Vi velger allikevel å nevne det her, bare for at du skal være klar over regelen. Sikring er en regel som krever at tap og gevinst må føres opp i samme periode. Merk deg at dette ikke gjelder inntekt og utgifter.

  Ha gode rutiner for regnskapet

  Dersom du ønsker at ansatte internt skal utføre regnskapet fremfor en regnskapsfører, er det viktig å skape gode rutiner. De minste bedriftene bør føre regnskap i alle fall én gang per år, for eksempel etter årsskiftet. Det kan hende at Skatteetaten krever bokettersyn, det vil si at de kontrollerer at du setter opp regnskapet på riktig vis.

  Dersom du er bokføringspliktig med flere enn 600 bilag per år, anbefaler vi at du fører regnskap fire ganger i året. Det er vanlig å gjøre dette i forbindelse med levering av MVA-melding. Det kan være gunstig å gjøre det enda oftere, for eksempel én gang per måned. Sett av en fast dag til å føre regnskap, uansett hva som skjer – det kan ellers være lett å utsette og forskyve arbeidet.

  Gode rutiner sikrer at du slipper å sitte med masse arbeid – det kan være demotiverende og krevende å sortere gjennom en hel haug med kvitteringer og bilag. Skippertak fører dessuten ofte til feil og glipper i regnskapet. Du får i tillegg bedre oversikt over bedriftens økonomiske tilstand om du har gode rutiner på plass.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Få hjelp med regnskapet

  Det kan være en god løsning å få hjelp med regnskapet, dersom du synes at regelverket er vanskelig å forholde seg til. Du trenger ikke å sette vekk hele jobben – gjør det du føler deg trygg på selv, og få hjelp med resten. Regnskapet vil være ganske enkelt for deg som har en liten bedrift. Det blir imidlertid mer komplisert for deg som driver et AS med flere ansatte.

  Det er imidlertid viktig å finne en god regnskapsfører som har kjennskap til din type bedrift. Det bør også være enkelt å kommunisere med regnskapsføreren. Mange regnskapsførere benytter seg av programmer som Visma eAccounting, Tripletex og PowerOffice Go. Regnskapsprogrammene gjør det enkelt å samarbeide. Dere jobber i samme system og kan sende meldinger inne i programmet. Dersom du ikke allerede bruker et program, kan regnskapsføreren hjelpe deg med å komme i gang.

  Vi anbefaler at du bruker en anbudstjeneste for å finne en dyktig og kompetent regnskapsfører til best mulig pris. Det holder at du sender inn de viktigste opplysningene og kravene du har til regnskapsføreren. Deretter mottar du gratis og uforpliktende tilbud fra de regnskapsførerne som er best egnet til å hjelpe deg. Stort enklere blir det ikke!

  Få svar på ofte stilte spørsmål om regnskapsloven

  Meldingsboble
  Hva er regnskapsloven?

  Regnskapsloven er en lov som regulerer kravene til regnskapsføring og rapportering av økonomisk informasjon for norske bedrifter. Loven har som formål å sikre en korrekt og pålitelig dokumentasjon av bedriftens økonomi.

  Meldingsboble
  Hva er kravene til regnskapsføring i henhold til regnskapsloven?

  Regnskapsloven stiller krav til blant annet bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale. Bedriftene må også utarbeide årsregnskap og rapportere dette til relevante myndigheter.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom regnskapsloven og skatteloven?

  Regnskapsloven og skatteloven har begge som formål å regulere økonomisk informasjon, men regnskapsloven fokuserer på korrekt og pålitelig dokumentasjon, mens skatteloven har som formål å fastsette skatt på grunnlag av denne dokumentasjonen.

  Meldingsboble
  Hvordan kan man sikre at man følger regnskapsloven korrekt?

  For å sikre at man følger regnskapsloven korrekt, kan man benytte seg av en regnskapsfører eller rådgiver som har kompetanse og erfaring innenfor regnskap og rapportering.