Når må man ha en revisor? (Se når du faktisk trenger en)

bilde

REGNSKAPSLOVEN: En revisor sjekker blant annet at regnskapet følger regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Sist oppdatert: 10. november 2023

  Når må man ha revisor? Hva betyr det å være revisjonspliktig? Hva gjør revisoren? Kan man velge vekk revisor? Hvilke selskapsformer må ha revisor? Det kan være forvirrende å sette seg inn i alt av lover og regler når det gjelder regnskap. Vi har gjort det litt enklere for deg ved å skape en oversiktlig guide med alt du trenger å vite om regnskapsrevisjon.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hva er revisjon?

  Revisjon er kvalitetssikring av årsregnskapet, også kalt for regnskapsrevisjon. Revisjon er nødvendig for å oppdage eventuelle feil og øke tilliten til regnskapet. Låneinstitusjoner, myndigheter, investorer og leverandører anser revisjon som et kvalitetsstempel som gjør at de kan stole på at de får riktig informasjon om bedriftens økonomiske situasjon.

  Hva gjør en revisor?

  Revisoren går grundig gjennom årsregnskapet til virksomheten for å sikre at alt er riktig. En revisor sjekker blant annet at regnskapet følger prinsippene som er utformet under regnskapsloven, samt at virksomheten følger god regnskapsskikk. God regnskapsskikk innebærer at virksomheten følger normer for regnskapsføring og sikrer at arbeidet er av høy kvalitet.

  Det stilles høye krav til uavhengighet. Revisoren skal ikke ha noen form for tilknytning til virksomheten, utover selve revisjonen. Det betyr at du for eksempel ikke kan ansette slektninger til å utføre jobben. Dette er for å sikre at revisjonen er korrekt og at det ikke blir utført juks med tallene.

  Hva er revisjonsplikt?

  Revisjonsplikt sier noe om når en virksomhet er nødt til å få en revisor til å kvalitetssikre regnskapet deres. Dersom du er revisjonspliktig, må du få en statsautorisert revisor eller et godkjent revisjonsselskap til å kontrollere og granske årsregnskapet ditt. Revisoren kan også legge inn kommentarer og anmerkninger til regnskapet.

  Når blir selskapet revisjonspliktig?

  Det er visse kriterier som avgjør om selskapet er revisjonspliktig eller ikke. Normalt sett er ikke enkeltpersonsforetak revisjonspliktige, men det finnes visse unntak. Enkeltpersonsforetak blir revisjonspliktig dersom de har omsatt for over fem millioner forrige år, samt har eiendeler som er verdt over 20 millioner og har antall ansatte som overskrider 20 årsverk.

  Mindre aksjeselskap har ikke revisjonsplikt og kan velge vekk revisor, så sant de ikke tjener over en viss grense. Det kalles fravalg av revisjon om selskapet velger vekk revisor. Grensene for revisjonsplikt for aksjeselskap er som følger:

  • Mindre enn 6 millioner i driftsinntekter
  • Mindre enn 23 millioner i balansesum
  • Antall ansatte er færre enn 10 årsverk

  Enkelte bedrifter er revisjonspliktige helt fra oppstart og kan ikke velge vekk revisor. Eksempler på dette er revisorforetak, regnskapsførere, finansselskap og advokater. Det kan også hende at Staten pålegger bedrifter med store regnskapshull og feil å bruke revisor i opptil tre år.

  Når skal regnskapet revideres?

  Dersom bedriften overskrider 6 millioner i inntekt, så er det ikke inneværende år som skal revideres. Det er neste års regnskap som skal kontrolleres og sjekkes av en revisor. La oss se nærmere på et eksempel. La oss si at bedriften hadde en omsetning på over 6 millioner i september 2021. Det betyr årsregnskapet for 2022 skal ha revisjon. Ettersom fristen er 31. juli året etter, så skal ikke den første revisjonen leveres inn før i 2023.

  Det bør allikevel nevnes at revisoren trenger god tid på å sette seg inn i regnskapet. Du bør derfor ikke utsette arbeidet for lenge. I så fall kan du få problemer med å finne en revisor som har tid til å utføre arbeidet før fristen løper ut. Brønnøysundregisteret krever i tillegg at du registrerer revisor i rimelig tid før fristen.

  Hvordan føre årsregnskap

  Årsregnskapet må utføres riktig for at revisor skal godkjenne det. Regnskapet skal som nevnt føres i henhold til regnskapsloven. Det betyr at alle transaksjoner skal føres på en viss måte. Bedriften må også ta vare på bilag og dokumentasjon. Enkelte virksomheter velger å føre regnskap selv, mens andre velger å benytte seg av en regnskapsfører. Det finnes visse prinsipper som skal overholdes:

  Transaksjonsprinsippet: Faktura for tjeneste eller vare skal sendes ut i løpet av én måned. Prisen skal bokføres samme dato som tjeneste eller vare ble levert, uavhengig av betalingsdato.

  Opptjeningsprinsippet: Inntekten skal føres opp på samme dato som den ble opptjent. Det betyr for eksempel at inntekten skal registreres den datoen du sendte fakturaen, ikke den datoen som fakturaen ble betalt.

  Sammenstillingsprinsippet: Kostnadene må føres opp i samme periode som tilhørende inntekt. Det betyr at hvis du kjøper materialer for et prosjekt i mars og utførte jobben i mai, så må du registrere utgiften i mai.

  Forsiktighetsprinsippet: Dette prinsippet sikrer at bedriften ikke undervurderer gjelden sin eller overvurderer verdien av eiendeler for at økonomien skal bli så realistisk som mulig.

  Konsistensprinsippet: Du skal ha faste rutiner for hvordan du fører regnskap. Utgifter skal for eksempel føres opp under samme kategori hver gang.

  Kontantprinsippet: Lønn skal registreres i lønnssystem samme dato som den ble utbetalt. I regnskapet skal lønnen registreres for den måneden arbeidet ble utført. Det betyr at hvis ansatte fikk lønn 15 mai for arbeid som ble utført i april, så skal 15. mai brukes i lønnssystemet og april i regnskapet.

  Bruk av regnskapsprogrammer

  Det er mye å holde orden på når du skal føre regnskapet riktig. Det er viktig å bruke et godt regnskapsprogram som gjør det lett for revisor å kontrollere regnskapet. Programmene gjør det i tillegg enkelt å samarbeide med regnskapsfører, ettersom dere kan kommunisere i programmet og ha tilgang til de samme opplysningene.

  Bedriften kan for eksempel skanne inn og laste opp kvitteringer og reiseregninger. Regnskapsføreren kan ta over herfra og bokføre utleggene på riktig vis. Revisoren kan til slutt gå inn i systemet for å enkelt kontrollere årsregnskapet.

  Et par gode eksempler er PowerOffice Go, Visma eAccounting og Tripletex. Fiken er også et populært program for mindre bedrifter. Programmene lar deg fakturere, bokføre, oppbevare bilag og sette opp årsregnskap på en enkel og effektiv måte. Mange av dem er modulbaserte, slik at du kan sette opp en pakke som matcher dine behov.

  Hvordan velge vekk revisor

  Det kalles for fravalg av revisor når en virksomhet ikke ønsker å bruke revisor. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å fravelge revisor. Det er stifterne som avgjør dette for nyere virksomheter. I det første tilfellet trenger dere generalforsamlingsprotokoll og styreprotokoll. Sistnevnte trenger stiftelsesdokument og styreprotokoll. Disse papirene må legges ved Samordnet registermelding når dere skal melde fravalg av revisjon til Foretaksregisteret.

  Det er viktig å vurdere nøye om revisor er hensiktsmessig eller ikke. Som nevnt, revisjon kan øke tilliten til selskapets økonomi betydelig. Dette er viktig for bedrifter som søker investorer, leverandører og partnere. Fravalg av revisor er ikke en beslutning som bør tas forhastet, særlig ikke for aksjeselskap. En revisor kan være en verdifull sparringspartner i et fagtungt miljø.

  Revisor er spesielt viktig for aksjonærer. Aksjonærer deltar ikke daglig i virksomheten og har ikke samme kjennskap til informasjonen som det styret eller ledelsen har. Revisjon av årsregnskap av en uavhengig part er derfor betryggende for dem når de skal foreta beslutninger.

  Hvordan finne en dyktig revisor

  Det er viktig å finne en kompetent, uavhengig og dyktig revisor som vekker tillit. Vi anbefaler at du prater med flere forskjellige revisorer for å finne frem til en du liker godt. Kommunikasjonen bør være bra, i tillegg til at revisoren er faglig dyktig.

  Det er en klar fordel at revisoren har tidligere erfaring med lignende virksomheter som din. Spør gjerne etter referanser fra tidligere eller nåværende kunder. Det kan også være smart å ringe referansene for å slå av en prat. Det er en fin anledning til å undersøke hvordan det er å jobbe med revisoren.

  Revisoren må være statsautorisert, det vil si at de er godkjent av Finanstilsynet. Det betyr at revisoren har en mastergrad i revisjon og regnskap. Revisoren må i tillegg ha tre år med praksis bak seg. Statsautoriserte revisorer kan ta på seg oppdrag fra alle typer selskaper. Statsautorisasjon er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg på at revisoren er kvalifisert for arbeidet.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hvordan få et godt tilbud på revisor

  Vi anbefaler at du bruker en anbudstjeneste for å få et godt tilbud på revisor. Du sparer betydelig med tid og krefter ved å la noen andre ta seg av alle undersøkelser. Det kan være krevende å søke opp aktuelle kandidater på egenhånd. Du trenger kun å sende inn noen få opplysninger for å motta tilbud fra egnede revisorer og la dem konkurrere om deg.

  Tilbudene er gratis og uforpliktende. Du kan studere dem i ro og mak. Kontakt dem som du har best inntrykk av for å prate nærmere med dem. Du kan få en god pris og et godt tilbud på revisor ved å legge jobben ut på anbud. Det er imidlertid ikke lurt å fokusere utelukkende på prisen. Det viktigste er at du velger en revisor som er godt egnet til å utføre arbeidet.

  Dersom det ene tilbudet har en betydelig lavere pris enn de andre, kan det være lurt å spørre hvorfor. Be dem gjerne om å redegjøre for prisgrunnlaget. Det er viktig at sammenligningsgrunnlaget er så likt som mulig for de ulike revisorene for at du skal kunne ta et godt valg.

  Få svar på vanlige spørsmål om revisortjenester

  Meldingsboble
  Hva koster det å ha revisor?

  Prisen på å ha revisor kan variere noe. Kostnadene avhenger blant annet av hvor mye arbeid som skal utføres og hvilke tjenester du ønsker. Det er mulig å velge mellom timepris og fastpris for revisjonstjenester. Det beste du kan gjøre for å finne ut hva det koster med revisor er å innhente tilbud som er tilrettelagt for din bedrift. Sammenlign tilbudene for å få bedre innsikt i hva revisortjenestene vil koste.

  Meldingsboble
  Hvor ofte trenger man en revisor?

  For mange bedrifter med revisjonsplikt holder det å ha revisor én gang i året i forbindelse med årsregnskapet. Hvor ofte du trenger revisor avhenger imidlertid av bedriftens størrelse, virksomhet og økonomi. Noen bedrifter har behov for revisor flere ganger i året for å få råd og veiledning.

  Meldingsboble
  Hvilke oppgaver har en revisor?

  De viktigste oppgavene til en revisor er å revidere årsregnskap. I tillegg kan revisor fungere som en slags rådgiver for bedriften. Revisjon innebærer å gjennomgå og vurdere alle tallene i årsregnskapet for å sikre at de er korrekte. I tillegg til revidering av årsregnskapet kan revisor bistå med andre oppgaver som hjelp med å etablere nye virksomheter.

  Meldingsboble
  Hvem trenger revisor?

  Alle bedrifter med revisjonsplikt har behov for revisor. Revisjonsplikt innebærer at man er pålagt å få et regnskap revidert av en godkjent revisor. I tillegg til bedrifter med revisjonsplikt kan også andre bedrifter velge å få hjelp fra en revisor. Dette gjelder særlig bedrifter som er i startfasen eller i rask vekst. Bedrifter som sliter økonomisk kan også velge å få hjelp hos en revisor.