Når har et enkeltpersonforetak regnskapsplikt?

regnskap
Sist oppdatert:  02. september, 2021

Mange av de som hvert år stifter et selskap velger å gjøre det gjennom den kanskje enkleste måten å etablere en bedrift på, nemlig å stifte et enkeltpersonforetak (også kalt enkeltmannsforetak, og forkortet ENK).

Det å stifte et enkeltpersonforetak medfører lavere kostnader (i mange tilfeller kostnadsfritt) ved oppstart i tillegg til at kravene til myndighetsrapportering initiellt er mye lavere enn ved stiftelse av andre selskapsformer, som for eksempel et Aksjeselskap (AS).

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal organisere og drifte ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det ikke noe skille mellom enkelpersonforetakets økonomi og din private økonomi. Man står med andre ord personlig ansvarlig for selskapets økonomi.

Som personlig ansvarlig er det selvsagt at man har mye å tjene på å gjøre ting etter boka, men hva sier reglene rundt ting som bokføringsplikt, regnskapsplikt og rapporteringsplikt? I denne artikkelen tar vi for en del ting rundt bokføring, regnskap og rapportering det kan være smart å forholde seg til når man driver et enkeltpersonforetak.

Forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt

Mange er av oppfattelsen av at man ikke trenger å føre regnskap når man driver et enkeltpersonforetak, da de har hørt/lest at et enkeltmannsforetak er fritatt regnskapsplikten. 

Det stemmer at de fleste enkeltmannsforetak er fritatt regnskapsplikt, men mange blander dette begrepet med bokføringsplikt. Det kan by på problemer.

Med regnskapsplikt menes nemlig ikke det å føre et regnskap, men å leve/sende inn årsregnskapet som rapportering til offentlige myndigheter. Det å føre et løpende regnskap er nesten alle enkeltmannsforetak pliktige til å gjøre, og dette kalles bokføringsplikt.

Bokføringsplikt – gjelder nesten alle ENK

Alle enkeltmannsforetak som omsetter for over 50 000 i året er bokføringspliktige.

Enkelt fortalt er bokføring det å føre regnskap. Alle kjøp og salg som påvirker virksomheten skal føres i virksomhetens regnskapssystem. 

Hvor ofte du må være ajour kommer an på hvilke andre rapporteringsplikter du har. Om du er MVA-pliktig, eller har ansatte er det krav om at du er ajour til enten mva-melding (typisk hver tredje måned) eller A-meldingen skal leveres. Dersom du ikke er mva-pliktig må du etter bokføringsreglene minst være ajour hver fjerde måned.

Regnskapsplikt – når gjelder det et ENK?

Som hovedregel er et enkeltpersonforetak ikke regnskapspliktig, og trenger ikke å levere årsregnskap. 

Det finnes likevel ulike grenseverdier som gjør at du blir regnskapspliktig om du bryter en av disse. De er;

  1. Eiendeler med verdi over 20 millioner kroner
  2. Gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Dersom virksomheten i tillegg har driftsinntekter på minst 5 millioner kroner, er den også revisjonspliktig.

Merk, at dersom virksomheten først er blitt registrert som regnskapspliktig må den to år på rad ligge under grenseverdiene for at regnskapsplikten skal opphøre igjen.

Dokumentasjonskrav – for alle ENK

Uavhengig av drift, eller andre offentlig plikter (næringsoppgave, bokføringsplikt, regnskapsplikt, revisjonsplikt, MVA, osv) må alle enkeltpersonforetak kunne dokumentere inntekt og kostnader som vedrører bedriften får år tilbake i tid.

Uansett størrelsen på enkeltpersonforetaket ditt er det altså visse krav til måten du må dokumentere økonomien din på.