Opprette holdingselskap: Slik gjør du det

bilde

RELATIVT ENKELT: Det er relativt enkelt å opprette et holdingselskap.

Sist oppdatert: 19. september 2023

  Har du en gründerdrøm i magen og vil opprette et holdingselskap? Det er mange fordeler med å opprette en holdingstruktur for virksomheten din, inkludert skattefordeler og større fleksibilitet til å reinvestere midler. Her i denne lille guiden vår viser vi deg nøyaktig hvordan du gjør det.

  Kortversjonen

  • Et holdingselskap opprettes på samme måte som et aksjeselskap, og det kreves kr 30 000 i aksjekapital for å starte selskapet, i tillegg til en etableringsavgift på ca. kr 6 000 til Brønnøysundregistrene.
  • Et holdingselskap har som hovedoppgave å eie aksjer i andre virksomheter, og har derfor ikke ordinær drift.
  • Det er lurt å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor ved oppstart av et holdingselskap, da det både kan spare tid og sikre at alle dokumenter er korrekte.
  • Holdingselskap passer best for de som ønsker å utvide virksomheten, starte flere bedrifter, selge virksomheten på sikt, eller reinvestere overskuddet. Hvis du hovedsakelig ønsker å ta ut lønn og utbytte til deg selv, er det bedre med kun ett AS.

  Hvordan opprette holdingselskap

  Du oppretter et holdingselskap på samme måte som du starter et aksjeselskap. Det er fordi et holdingselskap er det samme som et AS, bare uten ordinær drift. Det betyr at du trenger 30 000 kr i aksjekapital for å starte selskapet. Du må også betale etableringsavgift til Brønnøysundregistrene som koster ca. 6000 kr.

  Holdingselskapet er i gang, så snart du har opprettet stiftelsesdokumenter og fått et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Det enkleste er å opprette et holdingselskap først, før du starter et AS. Det er mulig å stifte holdingselskapet senere, men det vil kreve mer papirarbeid og tar en del tid.

  Slik starter du et holdingselskap på tre trinn:

  1. Lag klar stiftelsesdokumentene som skal inneholde virksomhetens formål, samt navn og vedtekter.
  2. Sett inn minimum 30 000 kr på holdingselskapets bankkonto.
  3. Registrer det nye selskapet i Brønnøysundregisteret for å kunne motta organisasjonsnummer.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Hvorfor opprette holdingselskap

  Det er mange fordeler med å opprette et holdingselskap. Kort forklart, den eneste oppgaven til et holdingselskap er å eie aksjer i andre virksomheter. Holdingselskapet skal altså ikke selge produkter eller varer – den har altså ikke en ordinær drift på samme måte som vanlige aksjeselskaper.

  Store investorer starter holdingselskaper for å kjøpe aksjer hos andre, mens mange gründere oppretter et holdingselskap for å eie aksjene i et aksjeselskap som de starter. Med andre ord, man eier selskapet som eier selskapet. Dette høres kanskje innviklet ut, men det er klare fordeler med det.

  Dersom aksjeselskapet tjener mer enn det bedriftseierne ønsker å ta ut som enten utbytte eller lønn, så er det mest gunstig med holdingselskap med tanke på skatt. Det gjelder spesielt for penger som skal reinvesteres. Risikoen blir også lavere for bedriftseierne. Én eller flere personer kan starte holdingselskap og deretter investere i et AS gjennom dette holdingselskapet.

  Fordeler med å stifte et holdingselskap:

  • Du betaler ikke utbytteskatt for å overføre midler mellom selskapene, så sant det ikke er overskudd til privat bruk
  • Du kan utsette skattebetalingen om du selger aksjeselskapet ditt
  • Overskudd fra aksjeselskapet påvirker ikke den private formuen din, slik at du ikke blir skattlagt for overskuddet.
  • Eierne av holdingselskaper har større fleksibilitet da man ikke trenger å ta utbytte samtidig
  • Du får en slags buffer hvis flere bedrifter. Dersom det ene selskapet går konkurs, så vil det ikke gå utover de andre

  Du bør være obs på at det kan koste litt å starte et holdingselskap senere når aksjeselskapet allerede er i full gang. Det er fordi du må selge private midler til holdingselskapet, noe som kan utløse skatteplikt. I tillegg må du betale en revisor som skal etterse og godkjenne salget. Det kan derfor være lurt å bruke litt tid på å tenke på fremtidige mål og ønsker for selskapet ditt.

  Ulemper med å starte holdingselskap

  Selv om det er mange klare fordeler med å starte et holdingselskap, så du også være obs på ulempene. For eksempel, hvis du selger aksjer med tap så kan du ikke få fradrag for dette tapet på skatten. Akkurat som du ikke må betale skatt når du selger aksjer via holdingselskapet, så har du heller ikke krav på fradrag.

  Du kan være ansatt i holdingselskapet ditt for å få samme rettigheter som alle andre ansatte, men da regnes selskapet for å være en arbeidsgiver. Det vil medføre flere plikter og mer papirarbeid. Selskapet må betale arbeidsgiveravgift, betale lønn, sende inn a-melding og spare til pensjon. Dermed er ikke driften av holdingselskapet like enkelt lengre.

  Sist, men ikke minst, så må du vurdere om de ekstra kostnadene med å ha flere selskaper er verdt det. Dersom du både har AS og holdingselskap, så koster det mer å registrere begge selskapene. Du må også budsjettere for driftskostnader som for eksempel skatte- og avgiftsrapportering og regnskapsføring.

  Holdingselskap passer best for dem som ønsker å utvide virksomheten, starte flere bedrifter, selge virksomheten sin på sikt eller reinvestere overskuddet i virksomheten. Hvis du oppretter aksjeselskap hovedsakelig for å ta ut lønn og utbytte til deg selv som privatperson, så vil det ikke ha mye for seg å opprette holdingselskap. I så fall er det bedre med kun ett AS som fungerer som din private arbeidsplass.

  Slik får du hjelp til å stifte selskap

  Det kan være smart å få hjelp med å starte et holdingselskap, fremfor å gjøre alt arbeidet selv. Det gjelder enten du oppretter holdingstruktur helt fra starten av eller ønsker å bytte til holdingstruktur i etterkant. Vi anbefaler å kontakte en dyktig regnskapsfører eller revisor som kan bistå deg og sikre at alle dokumenter er korrekte.

  Både holdingselskap og aksjeselskap er regnskapspliktige, så det kan være lurt å få profesjonell hjelp med én gang. Holdingselskap over en viss størrelse har i tillegg revisjonsplikt. Selv om selskapene er regnskapspliktige, så må du ikke ha en egen regnskapsfører. Dere kan for eksempel bruke en ekstern regnskapsfører til hele eller deler av regnskapet

  For eksempel, bedriften kan selv ta ansvar for å sende inn bilag til regnskapsprogrammet. Regnskapsføreren gis tilgang til programmet, slik at han eller hun kan logge seg inn for å ta seg av bokføringen. Hvis regnskapet er svært enkelt, så kan virksomheten velge å kun ha regnskapsfører til å gjennomgå årsregnskapet i god tid før det sendes inn den 31. juli.

  Vi anbefaler at du sammenligner priser og tilbud nøye før du bestemmer deg for regnskapsfører eller revisor. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å innhente tilbud på nett. Da trenger du kun å sende inn kontaktdetaljene dine og beskrive virksomheten som du vil opprette. Deretter får du tilbud fra pålitelige og dyktige regnskapsførere som kan hjelpe deg med å opprette holdingselskap og aksjeselskap.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kort oppsummert: Slik oppretter du en holdingstruktur for selskapene dine

  Det er altså ganske enkelt å opprette et holdingselskap, og det gjøres på samme måte som et vanlig aksjeselskap. En dyktig regnskapsfører eller revisor kan hjelpe deg – da sparer du tid ved å slippe å gjøre alt selv, samtidig som du er sikker på at stiftelsesdokumentene er korrekte.

  Du må imidlertid vurdere om en holdingstruktur er rett for deg eller ikke. Hvis du hovedsakelig ønsker å skape din egen arbeidsplass, så kan en holdingstruktur være en unødvendig utgift som krever mer arbeid fra din side. Det er derimot mer utfordrende og kostbart å opprette denne strukturen senere når selskapet ditt er i drift.

  Hvis du ønsker å reinvestere midler, starte flere virksomheter eller har planer om å utvide driften på sikt, så kan det være lurt å opprette holdingselskap helt fra starten av. Hvis du er usikker på hva du bør gjøre, så ta kontakt med en dyktig regnskapsfører for å få gode råd og veiledning.

  Få svar på vanlige spørsmål om å opprette holdingselskap

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen på holdingselskap og konsern?

  En holdingstruktur består av flere aksjeselskaper som støttes opp av et holdingselskap. Dersom holdingstrukturen består av flere virksomheter, så kalles det et konsern. Et konsern er altså et selskap som eier minst halvparten av aksjene i andre selskaper. Holdingselskapet er da et morselskap og de andre er datterselskaper.

  Meldingsboble
  Når lønner det seg å ha holdingselskap?

  Det lønner seg å ha et holdingselskap hvis du har planer om å utvide virksomheten din, reinvestere overskuddet eller drive flere aksjeselskap samtidig. Ikke bare får du mange skattefordeler, men risikoen blir også mindre. Selv om én bedrift går konkurs, påvirker det ikke øvrige virksomheter.

  Meldingsboble
  Når bør man opprette holdingselskap?

  Det beste er å opprette en holdingstruktur med én gang, ettersom det vil være mer kostbart og tungvint å gjøre det senere. Du bør altså opprette holdingselskapet før du starter aksjeselskapet. Hvis du vet at du vil trenge en holdingstruktur på sikt, så kan det være smart å opprette nå og ikke vente.

  Meldingsboble
  Hva koster et holdingselskap i året?

  Det kommer helt an på hvor mange selskaper du har, hvilke virksomheter du driver, hvor mange bilag som skal bokføres og hvilken revisor eller regnskapsfører du velger. Regnskapsfører kan koste alt fra 5000 kr til flere titusener av kroner. Vi anbefaler at du sammenligner priser fra ulike regnskapsførere for å finne frem til det beste tilbudet.

  Meldingsboble
  Kan man ta ut lønn fra et holdingselskap?

  Ja, du kan ta ut lønn fra et holdingselskap. Det er likevel ikke nødvendigvis lurt å gjøre det. Selskapet får med én gang større ansvar som arbeidsgiver, og du må skatte av lønnen din. Du bør derfor vurdere fordeler og ulemper nøye før du gjør det.

  Meldingsboble
  Trenger jeg en revisor for å opprette et holdingselskap?

  Nei, men en revisor eller regnskapsfører vil likevel være verdifull hjelp for deg. En revisor vil kunne gi deg råd og veiledning om hvordan du oppretter virksomheten og bistå under hele prosessen. Dersom selskapet ikke ønsker revisortjenester og er under en viss størrelse, så bør de fravelges allerede i stiftelsesdokumentene. Ellers kan selskapet være pliktig til å sende inn revidert årsregnskap.