Årsavslutning i regnskapet: Komplett guide (innhold, frist m.m.)

bilde

ÅRLIG: Hvert år må regnskapspliktige bedrifter sende inn årsregnskap og årsavslutning.

Sist oppdatert: 11. november 2023

  Når året går inn i et nytt, er det også tid for regnskapspliktige bedrifter å tenke på avslutningen av det gamle året, og det årsavslutningen leder til, nemlig årsoppgjøret.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  For de aller fleste regnskapspliktige bedrifter er derfor januar og februar måneder hvor det jobbes i høygir med ferdigstillingen av fjoråret og eventuelle ligningspapirer som skal leveres til Skatteetaten og Regnskapsregisteret.

  I denne artikkelen tar vi for oss de forskjellige begrepene som brukes når vi avslutter og rapporterer inn det gamle regnskapsåret. Det gjelder årsavslutningen, årsregnskapet og årsberetningen. Hva er forskjellen på disse? og hva bør man tenke på?

  Årsavslutning – del en av årsoppgjøret

  En årsavslutning kan defineres som selve handlingen ved å avslutte regnskapsåret. Vi bokfører og avstemmer alle postene for det enkelte året, og “stenger” selskapet.

  Årsavsluttningen kan på mange måter tolkes som handlingen man gjør før man går videre til arbeidet med årsoppgjøret.

  Årsregnskapet – del to av årsoppgjøret

  Årsregnskapet er det årlige regnskapet som et selskap offentliggjør for omverdenen. Det er dette som blir sendt inn til Regnskapsregisteret.

  Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet egne forenklede regler for gode regnskapsskikk for små foretak. Dette er et offentlig skriv som du kan finne ved å søke på Norsk Regnskapsstiftelse på nett.

  Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • Resultatregnskap.
  • Balanse.
  • Noter.
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak).
  • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig).

  Det er viktig å sette seg nøye inn i hvilke rapporteringsregler som gjelder ditt type foretak. Man finner mye informasjon om hva som kreves på Altinn, og på Brønnøysundregistrenes hjemmesider. Om du bruker et regnskapssystem, eller benytter deg av en regnskapsfører så er disse som oftest oppdatert på hva du er pliktig til å levere, og hvordan utformingen skal være.

  Innsendingen av årsregnskapet, og eventuell årsberettning gjøres elektronisk og skal leveres via Altinn. Det er viktig å merke seg at plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap og årsberetning gjelder selv om det ikke er drift i virksomhetene, og det gjelder også for virksomheter som er under avvikling.

  Årsberetningen – et vedlegg til årsregnskapet

  I tillegg til årsregnskapet skal virksomheter som ikke ansees som små etter regnskapsloven sende inn en årsberetning. En årsberetning er en skriftlig redegjørelse fra styret og daglig leder som viser utviklingen i virksomheten og forutsetningene for videre drift.

  Årsberetningen pleier å inneholde kommentarer til følgende poster;

  • Egenkapital.
  • Årsresultat.
  • Virksomhetens art og hvor den drives.
  • Virksomhetens utvikling og resultater. Man kommenterer ofte eventuelle overskudd/underskudd i regnskapet, samt hva som blir gjort med eventuell fri egenkapital.
  • Redegjørelse av dagens situasjon og hvordan man ser på videre drift.
  • Arbeidsmiljø, dersom selskapet har ansatte.

  Fristen for innsendelse av årsberetningen er den samme som for årsregnskapet, da årsberetningen for de aller fleste fungere som et vedlegg til selve innsendelsen av årsregnskapet i Altinn.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Offentlig informasjon

  Årsregnskapet, årsberetningen og en eventuell revisjonsberetning er offentlige.

  Etter regnskapsloven kan hvem som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få se årsregnskapet, årsberetningen og en eventuell revisjonsberetning, altså de samme dokumentene som gjøres tilgjengelige fra Brønnøysundregistrene. 

  Merk, at dette ikke gjelder selve dokumentasjonsgrunnlaget som ble brukt ved utarbeidelsen av regnskapet, altså bilag og andre dokumenter som la grunnlaget for årsoppgjøret.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om årsavslutning i regnskapet

  Meldingsboble
  Hva er årsavslutning i regnskapet?

  Årsavslutning i regnskapet er en prosess hvor bedriften avslutter regnskapsåret og utarbeider årsregnskapet. Dette inkluderer blant annet avskrivninger, balanse og resultatregnskap.

  Meldingsboble
  Når skal årsavslutningen gjøres i regnskapet?

  Årsavslutningen skal gjøres etter avslutningen av regnskapsåret, som vanligvis er ved utgangen av året eller ved utgangen av en regnskapsperiode.

  Meldingsboble
  Hvorfor er årsavslutning viktig i regnskapet?

  Årsavslutning er viktig i regnskapet fordi den gir bedriften en oversikt over inntekter og utgifter i løpet av året, samt at den gir grunnlag for å betale skatt og avgifter til myndighetene.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom årsoppgjør og årsavslutning?

  Årsoppgjør og årsavslutning er to begreper som ofte brukes om hverandre, men årsoppgjør refererer til selve prosessen med årsavslutning og utarbeidelse av årsregnskapet.

  Meldingsboble
  Hva er inkludert i årsregnskapet?

  Årsregnskapet inkluderer balanseregnskapet, resultatregnskapet, noter og eventuelt årsberetning. Balanseregnskapet viser bedriftens eiendeler og gjeld, mens resultatregnskapet viser inntektene og utgiftene i løpet av året.

  Meldingsboble
  Hva er en revisors rolle i årsavslutningen?

  En revisor kan bistå bedriften i årsavslutningsprosessen ved å gjennomgå regnskapet og sørge for at det er i samsvar med regnskapsloven. Revisoren kan også utarbeide revisjonsberetningen som følger med årsregnskapet.