Årsoppgjør: Alt du trenger å vite (innhold, krav, tips m.m.)

bilde

VERDIFULL OVERSIKT: Årsoppgjøret gir deg god kontroll over bedriftens økonomi i året som gikk, og kan hjelpe deg med å ta smarte økonomiske valg videre.

Sist oppdatert: 14. november 2023

  Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper gjøre opp for det året som har gått, rent økonomisk. Dette gjøres gjennom et såkalt årsoppgjør. Mange kaller også dette årsregnskap, og det handler i bunn og grunn om å presenter bedriftens økonomiske situasjon for året til staten, da gjennom innrapportering.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Det finnes også interne fordeler ved et årsoppgjør, slik som at en får god oversikt over inntekter og utgifter. Fører en et godt regnskap underveis i året, så kan dette brukes som et styringsverktøy for budsjettet. Et årsoppgjør vil også si noe om resultatene bedriften har hatt, slik at en eventuelt kan bruke dette til å sette budsjettet for neste år.

  Et ryddig og oversiktlig årsoppgjør er derimot ikke noen garanti, og siden mange velger å gjøre hele eller deler av regnskapet selv, så blir det fort ganske uryddig. For det er tross alt mange forskjellige elementer som inngår i et årsoppgjør. Heriblant finner vi for eksempel fakturering, lønnskjøring, og MVA-oppgaver, som alle utgjør ditt årsregnskap.

  For å få en bedre oversikt over hva et årsoppgjør innebærer, så skal vi i denne artikkelen gå nærmere inn på de forskjellige elementene. Hva er egentlig et årsoppgjør, og hva inneholder dette? Vi går gjennom all den viktigste informasjonen du trenger for å ta fattede valg i din bedrift.

  Tilbud på regnskapsfører

  Dersom du søker etter hjelp til årsoppgjør, så finnes det mange alternativer der ute. Det kan derimot være utfordrende å finne riktig regnskapsfører. Fyller du ut skjemaet her på siden, så er du sikret å motta 3 helt gratis og uforpliktende tilbud. Dette gir deg en rask og enkel oversikt over de mulighetene som finnes der ute.

  Alt du trenger å gjøre er å fylle i skjemaet med informasjon om selskapsform, samt hvor bedriften din befinner seg. I løpet av kort tid vil du over e-post kontaktes av regnskapsførere i ditt nærområde som kan hjelpe deg med årsoppgjør. Siden tilbudene er helt uforpliktende, så kan du velge og vrake akkurat slik du måtte ønske.

  Disse elementene påvirker et årsoppgjør

  Siden et årsoppgjør i bunn og grunn bare er en oversikt over bedriftens økonomi i det foregående året, så er det de faktorene som påvirker ditt regnskap som spiller inn her. Dette inkluderer elementer slik som fakturering, lønnskjøring, og MVA-oppgaver. Nedenfor går vi gjennom disse 3 elementene i mer detalj, og hva som er viktig å tenke over for disse i henhold til et årsoppgjør.

  Fakturering og bilagsføring

  Fakturaer fungerer som dokumenter for kjøp og salg. Disse inneholder informasjon slik som produkter eller tjenester som ble overført, dato for når fakturaen ble sendt ut, dato for forfall, og ikke minst hvilke parter som var involvert. Dette er med andre ord en ganske så vannsikker oversikt over transaksjoner, som gjør at en i sitt årsoppgjør tydelig kan se transaksjonenes bakgrunn.

  De aller fleste både sender og mottar i dag elektroniske fakturaer. Disse kan en for eksempel laste opp i sitt regnskapssystem gjennom PDF-filer. Det er selvfølgelig også mulig å skanne inn fakturaene i programmet. Uansett er poenget at en skal føre fakturaene for å få en oversikt over hva det faktisk er bedriften har kjøpt og solgt.

  Videre er også bilagsføring viktig. Bilag er kanskje aller mest populært kalt for kvitteringer. I ditt årsoppgjør vil det helt sikkert være involvert kostnader slik som en lunsj du hadde for bedriften, eller muligens et opphold på hotell for en bedriftsreise. Da mottar du selvfølgelig ikke noen formell faktura, men heller en kvittering. Disse skal allikevel føres på mer eller mindre samme måte.

  Lønnskjøring

  I et årsoppgjør er gjerne lønn den største kostnaden for bedrifter. Dette skal selvfølgelig også regnskapsføres over hele regnskapsåret. En lønnskjøring gjøres relativt automatisk gjennom regnskapssystemene. Allikevel er det mange elementer her å tenke på, og det er fort gjort å gjøre feil mens en knoter med dette.

  Under en lønnskjøring er det nemlig mer å tenke på enn bare grunnlønna. På toppen skal en også regnskapsføre feriepenger, pensjon, og sykepenger blant annet, som kommer med i ditt årsoppgjør. Det er også krav til arbeidsgivere at en skal trekke fra riktig skatteprosent, samt betale arbeidsgiveravgift av lønn, feriepenger, og eventuelle bonuser.

  Dermed er ikke nødvendigvis en lønnskjøring så enkelt som å bare utbetale et grunnbeløp hver måned. Tar en høyde for provisjoner, bonuser, utlegg fra ansatte, og kompensasjon for reise for eksempel, så blir det ganske fort tydelig at lønnskjøring krever å holde tunga rett i munn. Grunnet en blanding av tidsbruk og kompleksitet, så er det vanlig å sette ut dette for å få et ryddig årsoppgjør.

  MVA-oppgaver

  Merverdiavgift, eller MVA for kort, er en tilleggsavgift som alle selskap med omsetning over 50,000 kr årlig skal legge til på fakturaer. Vanligvis er denne på 25 %, men den kan både være lavere og en såkalt nullsats. Noen bedrifter selger produkter og tjenester som faller inn under forskjellige MVA-satser, noe som fort gjør dette til en hodepine.

  MVA skal føres i et eget MVA-regnskap, men dette vil inkluderes i ditt årsoppgjør. I MVA-regnskapet vil alle MVA-satser fra dine inngående og utgående fakturaer medregnes. Resultatet av regnskapet sier hvorvidt du skal innbetale avgift til staten, eller om staten skylder deg penger. Derfor er det viktig å ha tallene her på plass.

  Oppgavene skal leveres annenhver måned, selv om du kan få avtalt årlig innlevering dersom bedriften ikke har stor økonomisk aktivitet. Det er uansett viktig å levere innen fristen, slik at du ikke får blant annet tvangsmulkt fra staten. Dette kan fort bli ganske så høye beløp, og hverken tvangsmulkt, eller det å skylde staten uventede beløp ved feil, er spesielt hyggelig.

  Slik sender du inn årsoppgjør

  Ditt årsoppgjør kan sendes inn på 2 forskjellige måter. Det første alternativet er å gå rett til Altinn, der du kan fylle inn i felt på egenhånd. Da kan du hele veien referere til ditt regnskap, men du skal altså fylle ut årsoppgjøret manuelt. De færreste ønsker å gjøre dette, og med moderne teknologi velger de aller fleste å la regnskapssystemet automatisk føre inn disse postene.

  De fleste systemer er nemlig i dag integrert mot Altinn. Dette betyr at du overser detaljer for årsoppgjør post etter post, der du eventuelt kan føre endringer underveis om nødvendig. Det er viktig å merke seg at regnskapssystemer ikke garanterer et feilfritt årsoppgjør, slik at det kan være lurt å holde et ekstra øye med postene bare for å være helt sikker.

  Husk også på at innsending av årsoppgjør gjerne er en ekstra modul i regnskapssystemer. Dette innebærer at det vil koste deg rundt en tusenlapp å få denne automatikken. Allikevel vil dette være mer enn verdt det i de aller fleste tilfeller, da det ekspederer og gjør prosessen langt enklere enn å fylle inn hvert felt manuelt.

  Bør du gjøre årsoppgjør selv?

  Hvorvidt du bør gjøre årsoppgjør, og i grunn generelt regnskap, på egenhånd, er noe alle gründere bør spørre seg selv om. Her er det selvfølgelig i starten vanlig for mange å ta på seg oppgavene, da en kanskje ikke har kapital nok til å i det hele tatt benytte regnskapsfører. Men hva med når dette blir en reell mulighet?

  Det finnes mange gode grunner for å benytte en regnskapsfører til årsoppgjør. Blant annet er det verdt å nevne hvor mange feil en kan unngå ved å sette ut oppgavene. Mange ender nemlig opp med å gjøre feil i sitt regnskap som kan koste en relativt dyrt. Dersom du leverer inn et årsoppgjør som ikke er riktig i forhold til skatt for eksempel, så kan det hende at du skylder staten mer enn du tror.

  I tillegg til å beregne innbetalingen feil den ene veien, så er det selvfølgelig også mange som betaler inn for mye. Selv om en får dette tilbake ved rett årsoppgjør, er det kjedelig å oppleve dårlig likviditet i en periode grunnet dette. Selvfølgelig er det også mange som leverer årsoppgjør for sent, noe som fører til tvangsmulkt og diverse bøter.

  Sist, men ikke minst, må en ikke glemme at det i de aller fleste tilfeller lønner seg å heller bruke tid på det en er god på, enn på disipliner slik som regnskap. Gjør du ditt eget årsoppgjør, og alle de oppgavene dette involverer gjennom året, så er sjansene store for at du ender opp med å heller tape enn å spare penger, da du tar bort verdifull tid fra viktige arbeidsoppgaver.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Lever et ryddig årsoppgjør

  Et årsoppgjør bør være ryddig og oversiktlig. Dette forutsetter at regnskapet i bunnen, med alt dette involverer, er ryddig underveis i hele regnskapsåret. Fakturaer, lønnskjøring, og MVA-oppgaver, bør alle føres inn i regnskapet fortløpende og riktig. Dette sikrer at du kan få full oversikt over om bedriften følger budsjettene blant annet.

  Det gir deg også en oversikt i henhold til beskatning, og dessuten er årsoppgjør noe staten uansett krever. Her anbefales det å etter hvert, i hvert fall når du har råd til det, å ty til en regnskapsfører. De har tross alt en ekspertise innenfor feltet, og ved å sette ut oppgavene, så kan du fokusere på det nettopp du er god til å gjøre.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om årsoppgjør

  Meldingsboble
  Hva er et årsoppgjør?

  Et årsoppgjør er en avsluttende gjennomgang av bedriftens økonomiske forhold og transaksjoner for å opprette årsregnskapet og skattemeldingen.

  Meldingsboble
  Hvilken informasjon trenger jeg for å fullføre årsoppgjøret?

  Du trenger informasjon om bedriftens inntekter og utgifter, balanse og eiendeler, lønnsopplysninger og eventuelle skattefradrag.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom årsregnskap og skattemelding?

  Årsregnskapet er en oversikt over bedriftens økonomiske resultater og stilling ved slutten av året, mens skattemeldingen er en rapport til skattemyndighetene som angir bedriftens inntekter og utgifter for å beregne skatten.

  Meldingsboble
  Hvordan kan en regnskapsfører hjelpe meg med årsoppgjøret?

  En regnskapsfører kan hjelpe deg med å samle inn og organisere all nødvendig informasjon for å fullføre årsoppgjøret. De kan også bidra til å identifisere eventuelle feil eller mangler i regnskapet og gi råd om hvordan du kan optimalisere bedriftens skatteforpliktelser.