Alt du må vite om skatt på kryptovaluta – unngå skattesmell

bilde

SKATT PÅ KRYPTOVALUTA: Det er viktig å sette seg inn i regelverket for skatt på kryptovaluta for å unngå skattesmell.

Sist oppdatert: 10. november 2023

  Stadig flere nordmenn kjøper og selger bitcoin og annen kryptovaluta, men mange er ikke klar over at de må melde fra om krypto i skattemeldingen. Skatteetaten følger nå opp med skjerpet innsats. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i regelverket for skatt på kryptovaluta for å unngå skattesmell.

  Heldigvis er det mulig å endre skattemeldingen i inntil tre år tilbake, dersom du har behov for det. Her er alt du må vite om kryptoskatt, slik at du får papirene i orden så raskt som mulig.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kryptovaluta i sterk vekst – men har du husket å skatte?

  – Nye tall viser at det fremdeles er mange som ikke rapporterer kryptovaluta i skattemeldingen. Vi følger derfor opp i 2022 med skjerpet innsats både på veiledning og kontroll, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Odd Woxholt i en nylig pressemelding.

  EY og Arcane Research gjennomførte en landsdekkende undersøkelse som kartla bruk av krypto i Norge. De estimerer at 420 000 nordmenn eide kryptovaluta i mars 2022, noe som er 120 000+ flere enn i 2021.

  – Med en økning av nye kryptovalutainvestorer på 3 prosent det siste året – og særlig store eierskapsandeler blant unge voksne, viser undersøkelsen at nordmenns forhold til kryptovaluta har modnet, sier Vetle Lunde, analytiker i Arcane Research i en pressemelding.

  Digital valuta er utvilsomt i sterk vekst, men likevel er det mange som ikke har undersøkt skattereglene for kryptovaluta. Dersom du er en av dem som lurer på hvordan du betaler kryptoskatt, så er det bare å lese videre for å få svar.

  Kryptovaluta beskattes som inntekt og formue

  Kryptovaluta blir regnet som formue, og du må derfor inkludere kryptoen din i skattemeldingen hvert år. Fremdeles viser det seg at mange ikke rapporterer om hvor mye de eier i skattemeldingen. Skatteetaten ønsker nå å stramme inn:

  – Kryptoverdier er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Den enkelte må selv sørge for å opplyse om verdiene. I tillegg til styrket veiledning, vil vi fremover gjennomføre målrettede kontroller mot både enkeltpersoner og selskaper, forteller Woxholt fra Skatteetaten.

  Skatteetaten har nå gjort det litt enklere å rapportere om hvor mye bitcoin eller annen krypto du eier. Det er nemlig et eget opplysningsfelt for kryptovaluta i den nye skattemeldingen som du må fylle inn. 

  Hvordan kan man regne ut skatten på bitcoin selv?

  Opplysningsfeltet for kryptovaluta er ikke ferdig utfylt på skattemeldingen – du må selv regne ut kryptoskatten din. Du kan beregne skatt på bitcoin og annen kryptovaluta selv ved å bruke veiledningen på Skatteetatens nettsider. Det finnes også kalkulatorer du kan bruke. 

  Vi har inkludert en steg-for-steg forklaring her, slik at du får et godt overblikk over prosessen:

  • Undersøk hvor mye kryptovaluta du eide ved årsslutt – dette kan du se i kryptolommebøkene dine eller på handelsplattformene du benytter deg av
  • Beregn markedsverdien ved å finne kursen for kryptovalutaen på handelsplattformen du benytter deg av
  • Regn om til norske kroner ved å følge kursen fra Norges Bank
  • Resultatet føres opp i skattemeldingen som formue
  • Husk å informere om gevinst eller tap om du også har solgt kryptovaluta
  • Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon til Skatteetaten, men du må ta vare på alt av papirer og vise dem frem ved behov

  Hvor mye må man skatte for kryptovaluta?

  Ifølge Skatteetaten, skal man skatte 22 % på gevinst og tap – akkurat som annen inntekt fra formuesobjekt. Kryptovalutaen har ingen spesielle skatteregler eller unntak, noe som betyr at du blant annet ikke kan benytte deg av fritaksmetoden. Du kan heller ikke benytte deg av oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter.

  Slik informerer du om krypto på skattemeldingen

  – Mye av gapet skyldes trolig at en del kryptoeiere ikke har satt seg godt nok inn i regelverket rundt skatt på kryptovaluta. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge lover og regler, og vi ønsker å hjelpe dem som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Woxholt som forklaring på hvorfor såpass mange nordmenn ikke har rapportert om kryptovalutaen de eier.

  – Samtidig må vi erkjenne at store beløp unndras. Uansett om dette er bevisst eller ubevisst, så er det viktig å følge opp slik at det får konsekvenser hvis noen prøver å unndra seg beskatning. De som ikke oppgir verdier til beskatning, risikerer tilleggsskatt. Grove saker politianmelder vi, sier Woxholt.

  Følgende skal dokumenteres på skattemeldingen for bitcoin og annen kryptovaluta:

  • Formue
  • Gevinst
  • Tap
  • Inntekt
  • Utgifter

  Du må skatte av enhver transaksjon som finner sted, med mindre du overfører mellom egne lommebøker. Det betyr at du også må regne ut gevinst og tap når du kjøper og selger varer med kryptovaluta. Det er viktig å rapportere om alle tap for å redusere utgiftene du har med kryptovaluta.

  Du skal også rapportere om eventuelle tap om du mister eller blir frastjålet kryptonøkler. Dersom du mister kryptonøklene, mister du også all kryptovalutaen din. Det er viktig at du opplyser om dette tapet i skattemeldingen, ellers risikerer du å måtte betale skatt i ettertid for midler du ikke har tilgang til.

  Hvordan rapporterer man om gevinst eller tap ved salg av kryptovaluta?

  Du skal melde fra om samlet resultat (gevinst og tap) for alle transaksjoner. Det holder ikke å kun melde fra om hvor mye krypto du eier. Du skal ha fradrag for å ha solgt kryptovaluta med tap, samtidig som du skal skatte for eventuelle gevinster. 

  Du må kunne dokumentere både gevinst og tap, og denne informasjonen skal være tilgjengelig på kryptobørsen du brukte. Slik kan du rapportere om gevinst eller tap på skattemeldingen:

  • Finn transaksjonstidspunktet på kryptobørsen og sjekk antallet du solgte
  • Sjekk differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi
  • Regn om til norske kroner ved å følge dollarkursen til Norges Bank
  • Nå kan du se om det ble gevinst eller tap
  • Før opp i skattemeldingen
  • Ta vare på dokumentasjonen i tilfelle Skatteetaten etterspør mer informasjon

  Hvordan skatter man for mining av bitcoin og annen krypto?

  Du skal også skatte for mining av bitcoin og annen kryptovaluta. Kort forklart, så er mining en prosess hvor man utvinner kryptovaluta. Du får et gitt beløp kryptovaluta som belønning for mining-arbeidet ditt. Denne belønningen er skattepliktig.

  Slik beregner du hvor mye du skal skatte for mining:

  • Finn ut hvor mye du har minet og tidspunktene
  • Sjekk verdien ved utvinningstidspunktet ved å referere til historiske kurser, noe du kan gjøre gratis på Coinmarketcap.com
  • Regn om til norske kroner ved å følge kursen til Norges Bank
  • Dette regnes for å være inngangsverdien, dersom du senere selger kryptovalutaen som du minet
  • Du beregner gevinst og tap fra mining ved å trekke fra eventuelle utgifter du har hatt i løpet av året for å kunne mine, for eksempel strøm og programvare
  • Rapporter i skattemeldingen og ta vare på dokumentasjonen

  Kan man bruke programvarer til å beregne kryptoskatt automatisk?

  Det kan være tidkrevende å beregne kryptoskatt manuelt om du har mange transaksjoner. Mange velger å benytte seg av programvarer for å forenkle denne prosessen. Kryptosekken er et populært alternativ. Programvaren er spesielt utviklet for norske brukere. Dersom du har under 100 transaksjoner per år, så er Kryptosekken gratis.

  Programvarer er også praktiske om du handler krypto på mange ulike plattformer. I så fall bruker man API for å innhente informasjon på tvers av kryptobørsene. Det kan spare deg betydelig med tid og krefter.

  Fordelen ved å handle kryptovaluta på norske kryptobørser er at mange av dem har verktøy som forenkler skatteberegningen. For eksempel, Firi utfører skatteberegning på vegne av alle kundene sine. Du får opplyst om hvilke tall du skal føre inn. Firi gir deg også mulighet til å laste ned dokumentasjon som du kan sende til Skatteetaten, dersom de ber om det.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Du kan endre skattemeldingen tre år tilbake i tid

  Det er heldigvis ikke for sent å rapportere om kryptovaluta fra foregående år, dersom dette har gått i glemmeboken eller du ikke har visst hvordan du gjør det. Du har nemlig mulighet til å endre opplysningene tre år etter innleveringsfristen. 

  Dermed kan du levere skattemeldingen på nytt med nye opplysninger – og unngå problemer med ettersyn og tilleggsskatt.

  Ofte stilte spørsmål om skatt på kryptovaluta

  Meldingsboble
  Er kryptovaluta skattepliktig i Norge?

  Ja, kryptovaluta er skattepliktig i Norge. Kryptovaluta anses som en form for formue og er derfor underlagt formuesskatt, og gevinst og tap på salg av kryptovaluta er underlagt skatt på kapitalinntekt.

  Meldingsboble
  Hvordan beregnes skatt på kryptovaluta i Norge?

  Skatt på kryptovaluta beregnes som skatt på kapitalinntekt, hvor gevinst og tap på salg av kryptovaluta inngår i grunnlaget for skatten. Skatten beregnes som en andel av gevinsten, og satsen kan variere avhengig av skatteklasse og størrelse på gevinsten.

  Meldingsboble
  Må jeg betale skatt på kryptovaluta selv om jeg ikke har realisert gevinsten?

  Nei, skatt på kryptovaluta betales kun når gevinsten realiseres ved salg. Dersom du ikke har solgt kryptovalutaen og dermed ikke har oppnådd en gevinst, vil du heller ikke måtte betale skatt på den.

  Meldingsboble
  Hvordan rapporterer jeg skatt på kryptovaluta til Skatteetaten?

  Skatt på kryptovaluta rapporteres som kapitalinntekt på skattemeldingen. Det er viktig å ha en oversikt over alle transaksjoner og gevinster/tap på salg av kryptovaluta for å kunne rapportere korrekt.

  Meldingsboble
  Er det noen unntak fra skatteplikten på kryptovaluta?

  Ja, dersom du eier kryptovaluta som en del av din virksomhet, kan det være unntak fra skatteplikten. Dette gjelder blant annet dersom du driver med kryptohandel som en del av din næringsvirksomhet.

  Meldingsboble
  Hvordan kan jeg redusere skatten på kryptovaluta?

  En måte å redusere skatten på kryptovaluta er å sørge for at man har dokumentasjon på både kjøp og salg, samt eventuelle tap. Tap på kryptovaluta kan trekkes fra gevinsten ved salg og dermed redusere skattegrunnlaget.